Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 10:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 10:1

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah menghadap Firaun, sebab Aku telah membuat hatinya s  dan hati para pegawainya berkeras, supaya Aku mengadakan tanda-tanda mujizat t  yang Kubuat ini di antara mereka,

AYT (2018)

TUHAN berfirman kepada Musa, “Pergilah menghadap Firaun karena Aku telah mengeraskan hatinya dan hati para hambanya agar Aku dapat mempertunjukkan tanda-tanda-Ku di antara mereka,

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 10:1

Lalu firman Tuhan kepada Musa: Masuklah engkau menghadap Firaun, karena Aku telah mengeraskan hatinya dan hati segala pegawainyapun, supaya Aku mengadakan segala ajaib-Ku ini di antaranya,

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 10:1

TUHAN berkata kepada Musa, "Pergilah menghadap raja. Aku telah menjadikan dia dan para pejabatnya keras kepala, supaya Aku dapat melakukan keajaiban-keajaiban di tengah-tengah mereka,

TSI (2014)

Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Pergilah menghadap raja, karena Aku sudah mengeraskan hatinya dan hati para pejabatnya, supaya Aku dapat menunjukkan berbagai keajaiban kepada mereka,

MILT (2008)

Dan TUHAN YAHWEH 03068 berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, karena Aku telah mengeraskan hatinya dan hati para hambanya, agar Aku dapat mengadakan tanda-tanda-Ku di tengah-tengah mereka;

Shellabear 2011 (2011)

ALLAH berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, karena Aku telah mengeraskan hatinya dan hati pegawai-pegawainya, supaya Aku dapat mengadakan mukjizat-mukjizat-Ku ini di antara mereka,

AVB (2015)

TUHAN berfirman kepada Musa, “Pergilah menghadap Firaun, kerana Aku telah mengeraskan hatinya dan hati para pegawainya, supaya Aku dapat menunjukkan segala mukjizat-Ku ini dalam kalangan mereka,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 10:1

Berfirmanlah
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: "Pergilah
<0935>
menghadap
<0413>
Firaun
<06547>
, sebab
<03588>
Aku
<0589>
telah membuat
<03513> <00>
hatinya
<03820>
dan hati
<03820>
para pegawainya
<05650>
berkeras
<00> <03513>
, supaya
<04616>
Aku mengadakan
<07896>
tanda-tanda mujizat
<0226>
yang Kubuat ini
<0428>
di antara
<07130>
mereka,
TL ITL ©

SABDAweb Kel 10:1

Lalu firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: Masuklah
<0935>
engkau menghadap
<0413>
Firaun
<06547>
, karena
<03588>
Aku
<0589>
telah mengeraskan
<03513>
hatinya
<03820>
dan hati
<03820>
segala pegawainyapun
<05650>
, supaya
<04616>
Aku mengadakan segala ajaib-Ku
<0226>
ini
<0428>
di antaranya
<07130>
,
AYT ITL
TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Pergilah
<0935>
menghadap
<0413>
Firaun
<06547>
karena
<03588>
Aku
<0589>
telah mengeraskan
<03513>
hatinya
<03820>
dan hati
<03820>
para hambanya
<05650>
agar
<04616>
Aku dapat mempertunjukkan
<07896>
tanda-tanda-Ku
<0226>
di antara
<07130>
mereka
<0428>
,

[<0853> <0853>]
AVB ITL
TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Pergilah
<0935>
menghadap
<0413>
Firaun
<06547>
, kerana
<03588>
Aku
<0589>
telah mengeraskan
<03513>
hatinya
<03820>
dan hati
<03820>
para pegawainya
<05650>
, supaya
<04616>
Aku dapat menunjukkan
<07896>
segala mukjizat-Ku
<0226>
ini
<0428>
dalam kalangan
<07130>
mereka,

[<0853> <0853>]
HEBREW
wbrqb
<07130>
hla
<0428>
ytta
<0226>
yts
<07896>
Neml
<04616>
wydbe
<05650>
bl
<03820>
taw
<0853>
wbl
<03820>
ta
<0853>
ytdbkh
<03513>
yna
<0589>
yk
<03588>
herp
<06547>
la
<0413>
ab
<0935>
hsm
<04872>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (10:1)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 10:1

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah menghadap Firaun, sebab Aku telah membuat 1  hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya Aku mengadakan tanda-tanda 2  mujizat yang Kubuat ini di antara mereka,

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA