Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 5:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 5:8

Jikalau hamba mendapat kasih q  raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan r  yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman; maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja."

AYT (2018)

jika aku mendapatkan perkenanan di mata raja dan jika raja berkenan untuk mengabulkan permintaanku dan memenuhi permohonanku, biarlah raja dan Haman datang ke perjamuan makan yang akan aku siapkan untukmu. Besok, aku akan melakukan sesuai dengan pertanyaan raja.”

TL (1954) ©

SABDAweb Est 5:8

Jikalau patik sudah beroleh keridlaan kepada pemandangan tuanku, dan jikalau berkenan kepada tuanku meluluskan kehendak patik dan memberikan permintaan patik, hendaklah kiranya tuanku serta Haman datang pula kepada perjamuan yang pada esok hari lagi hendak patik perbuat akan tuanku, lalu patikpun akan berbuat seperti titah tuanku itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 5:8

"Kalau Baginda berkenan mengabulkan permohonan hamba, hendaknya Baginda dan Haman datang lagi ke perjamuan yang hamba adakan besok malam. Nanti pada perjamuan itu hamba akan mengajukan permohonan hamba kepada Baginda."

TSI (2014)

(5:7)

MILT (2008)

jika aku mendapat perkenan di mata raja dan jika berkenan bagi raja untuk mengabulkan permintaanku dan memenuhi keinginanku, kiranya raja dan Haman datang ke pesta yang aku persiapkan bagi raja dan Haman. Dan besok aku akan melakukan sesuai perintah raja."

Shellabear 2011 (2011)

jikalau Raja bermurah hati kepada hamba dan jikalau baik menurut Raja untuk meluluskan permohonan hamba dan memenuhi permintaan hamba itu, sudilah kiranya Raja datang lagi beserta Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi Raja dan Haman. Besok hamba akan menjawab pertanyaan Raja."

AVB (2015)

jika tuanku bermurah hati kepada hamba dan jika baik menurut tuanku untuk meluluskan permohonan hamba dan memenuhi permintaan hamba itu, sudilah kiranya tuanku datang lagi berserta Haman pada hari esok ke jamuan yang akan hamba adakan untuk tuanku dan Haman. Esok hamba akan menjawab pertanyaan tuanku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 5:8

Jikalau
<0518>
hamba mendapat
<04672>
kasih
<05869> <02580>
raja
<04428>
, dan jikalau
<0518>
baik
<02895> <00>
pada
<05921>
pemandangan
<00> <02895>
raja
<04428>
mengabulkan
<05414>
permintaan
<07596>
serta memenuhi
<06213>
keinginan
<01246>
hamba, datang
<0935>
pulalah kiranya raja
<04428>
dengan Haman
<02001>
ke
<0413>
perjamuan
<04960>
yang
<0834>
akan hamba adakan
<06213>
bagi raja dan Haman; maka besok
<04279>
akan hamba lakukan
<06213>
yang dikehendaki
<01697>
raja
<04428>
."
TL ITL ©

SABDAweb Est 5:8

Jikalau
<0518>
patik sudah beroleh
<04672>
keridlaan
<02580>
kepada pemandangan
<05869>
tuanku
<04428>
, dan jikalau
<0518>
berkenan kepada tuanku
<04428>
meluluskan
<02895>
kehendak patik dan memberikan
<05414>
permintaan
<07596>
patik, hendaklah kiranya tuanku
<04428>
serta Haman
<02001>
datang
<0935>
pula kepada
<0413>
perjamuan
<04960>
yang
<0834>
pada esok hari
<04279>
lagi hendak patik perbuat
<06213>
akan tuanku, lalu patikpun
<01246>
akan berbuat
<06213>
seperti titah
<01697>
tuanku
<04428>
itu.
AYT ITL
jika
<0518>
aku mendapatkan
<04672>
perkenanan
<02580>
di mata
<05869>
raja
<04428>
dan jika
<0518>
raja
<04428>
berkenan
<02895>
untuk mengabulkan
<05414>
permintaanku
<07596>
dan memenuhi
<06213>
permohonanku
<01246>
, biarlah raja
<04428>
dan Haman
<02001>
datang
<0935>
ke
<0413>
perjamuan makan
<04960>
yang
<0834>
akan aku siapkan
<06213>
untukmu. Besok
<04279>
, aku akan melakukan
<06213>
sesuai dengan pertanyaan
<01697>
raja
<04428>
.”

[<05921> <0853> <0853> <00>]
AVB ITL
jika
<0518>
tuanku
<04428>
bermurah hati
<04672> <02580> <05869>
kepada hamba dan jika
<0518>
baik
<02895>
menurut
<05921>
tuanku
<04428>
untuk meluluskan
<05414>
permohonan
<07596>
hamba dan memenuhi
<06213>
permintaan
<01246>
hamba itu, sudilah kiranya tuanku
<04428>
datang
<0935>
lagi berserta Haman
<02001>
pada hari esok ke
<0413>
jamuan
<04960>
yang
<0834>
akan hamba adakan
<06213>
untuk tuanku dan Haman. Esok
<04279>
hamba akan menjawab
<06213>
pertanyaan
<01697>
tuanku
<04428>
.”

[<0853> <0853> <00>]
HEBREW
Klmh
<04428>
rbdk
<01697>
hvea
<06213>
rxmw
<04279>
Mhl
<0>
hvea
<06213>
rsa
<0834>
htsmh
<04960>
la
<0413>
Nmhw
<02001>
Klmh
<04428>
awby
<0935>
ytsqb
<01246>
ta
<0853>
twvelw
<06213>
ytlas
<07596>
ta
<0853>
ttl
<05414>
bwj
<02895>
Klmh
<04428>
le
<05921>
Maw
<0518>
Klmh
<04428>
ynyeb
<05869>
Nx
<02580>
ytaum
<04672>
Ma (5:8)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 5:8

Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi 1  keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan 1  bagi raja dan Haman; maka besok 2  akan hamba lakukan 1  yang dikehendaki raja."

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA