Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 12:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 12:14

Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, b  tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan ke luar tempat perkemahan, c  kemudian bolehlah ia diterima kembali."

AYT (2018)

TUHAN berkata kepada Musa, “Seandainya ayah Miryam meludahi wajahnya, bukankah dia harus menanggung malu selama tujuh hari? Biarlah dia dikucilkan di luar perkemahan selama tujuh hari. Sesudah itu, dia dapat diterima kembali.”

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 12:14

Maka firman Tuhan kepada Musa: Jikalau kiranya dengan nista bapanya telah meludahi mukanya, bukankah kemalu-maluanlah ia tujuh hari lamanya? Sebab itu hendaklah dikurungkan akan dia tujuh hari lamanya di luar tempat tentara, kemudian boleh disambut pula akan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 12:14

TUHAN menjawab, "Andaikata mukanya diludahi ayahnya, bukankah selama tujuh hari ia harus menanggung malu? Singkirkanlah dia dari perkemahan selama tujuh hari, dan sesudah itu ia boleh masuk kembali."

MILT (2008)

Dan berfirmanlah TUHAN YAHWEH 03068 kepada Musa, "Ketika ayahnya sungguh-sungguh meludahi wajahnya, tidakkah dia akan direndahkan selama tujuh hari? Dia harus dikucilkan keluar dari perkemahan selama tujuh hari, dan sesudah itu bolehlah dia berkumpul kembali."

Shellabear 2011 (2011)

Namun, ALLAH berfirman kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, bukankah ia akan dipermalukan tujuh hari lamanya? Jadi, biarlah ia dikucilkan di luar perkemahan tujuh hari lamanya, setelah itu barulah ia boleh dibawa masuk kembali."

AVB (2015)

Namun demikian, TUHAN berfirman kepada Musa, “Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, bukankah dia akan dimalukan selama tujuh hari? Jadi, biarlah dia dikurung di luar perkhemahan selama tujuh hari dan setelah itu barulah dia boleh dibawa masuk semula.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 12:14

Kemudian berfirmanlah
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: "Sekiranya ayahnya
<01>
meludahi
<03417>
mukanya
<06440>
, tidakkah
<03808>
ia mendapat malu
<03637>
selama tujuh
<07651>
hari
<03117>
? Biarlah dia selama tujuh
<07651>
hari
<03117>
dikucilkan
<05462>
ke luar
<02351>
tempat perkemahan
<04264>
, kemudian
<0310>
bolehlah ia diterima
<0622>
kembali."

[<03417>]
TL ITL ©

SABDAweb Bil 12:14

Maka firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: Jikalau kiranya dengan nista bapanya
<01>
telah meludahi
<03417>
mukanya
<06440>
, bukankah
<03808>
kemalu-maluanlah
<03637>
ia tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya? Sebab itu hendaklah dikurungkan
<05462>
akan dia tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya di luar
<02351>
tempat tentara
<04264>
, kemudian
<0310>
boleh disambut
<0622>
pula akan dia.
AYT ITL
TUHAN
<03068>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Seandainya ayah
<01>
Miryam meludahi
<03417> <03417>
wajahnya
<06440>
, bukankah
<03808>
dia harus menanggung malu
<03637>
selama tujuh
<07651>
hari
<03117>
? Biarlah dia dikucilkan
<05462>
di luar
<02351>
perkemahan
<04264>
selama tujuh
<07651>
hari
<03117>
. Sesudah
<0310>
itu, dia dapat diterima kembali
<0622>
.”
HEBREW
Poat
<0622>
rxaw
<0310>
hnxml
<04264>
Uwxm
<02351>
Mymy
<03117>
tebs
<07651>
rgot
<05462>
Mymy
<03117>
tebs
<07651>
Mlkt
<03637>
alh
<03808>
hynpb
<06440>
qry
<03417>
qry
<03417>
hybaw
<01>
hsm
<04872>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (12:14)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 12:14

Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sekiranya ayahnya meludahi 1  mukanya, tidakkah ia mendapat 1  malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan 2  ke luar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima 2  kembali."

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA