Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amos 7:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Am 7:16

Maka sekarang, dengarlah x  firman TUHAN! Engkau berkata: Janganlah bernubuat menentang y  Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak.

AYT (2018)

Sekarang, dengarlah firman TUHAN! Engkau berkata, ‘Jangan bernubuat melawan Israel dan jangan berkhotbah melawan keturunan Ishak.’

TL (1954) ©

SABDAweb Am 7:16

Maka sekarang dengarlah olehmu firman Tuhan! Bahwa katamu: Jangan engkau bernubuat atas Israel dan jangan adalah firman Allah keluar dari pada mulutmu akan hal rumah Ishak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Am 7:16

Maka itu dengarlah apa yang dikatakan TUHAN kepadamu. Karena engkau melarang aku berkhotbah menentang bangsa Israel.

MILT (2008)

Oleh karena itu sekarang dengarkanlah firman TUHAN YAHWEH 03068. Engkau berkata: Jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan mengeluarkan perkataan yang menentang keturunan Ishak!

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang, dengarlah firman ALLAH. Engkau berkata, Jangan bernubuat menentang Israil dan jangan bertutur menentang kaum keturunan Ishak.

AVB (2015)

Sekarang, dengarlah firman TUHAN. Engkau berkata, ‘Jangan bernubuat menentang Israel dan jangan bertutur menentang keturunan kaum Ishak.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Am 7:16

Maka sekarang
<06258>
, dengarlah
<08085>
firman
<01697>
TUHAN
<03068>
! Engkau
<0859>
berkata
<0559>
: Janganlah
<03808>
bernubuat
<05012>
menentang
<05921>
Israel
<03478>
, dan janganlah
<03808>
ucapkan
<05197>
perkataan menentang
<05921>
keturunan
<01004>
Ishak
<03446>
.
TL ITL ©

SABDAweb Am 7:16

Maka sekarang
<06258>
dengarlah
<08085>
olehmu firman
<01697>
Tuhan
<03068>
! Bahwa katamu
<0559>
: Jangan
<03808>
engkau bernubuat
<05012>
atas
<05921>
Israel
<03478>
dan jangan
<03808>
adalah firman Allah keluar dari pada mulutmu
<05197>
akan hal rumah
<01004>
Ishak
<03446>
.
AYT ITL
Sekarang
<06258>
, dengarlah
<08085>
firman
<01697>
TUHAN
<03068>
! Engkau
<0859>
berkata
<0559>
, ‘Jangan
<03808>
bernubuat
<05012>
melawan
<05921>
Israel
<03478>
dan jangan
<03808>
berkhotbah
<05197>
melawan
<05921>
keturunan
<01004>
Ishak
<03446>
.’
AVB ITL
Sekarang
<06258>
, dengarlah
<08085>
firman
<01697>
TUHAN
<03068>
. Engkau
<0859>
berkata
<0559>
, ‘Jangan
<03808>
bernubuat
<05012>
menentang
<05921>
Israel
<03478>
dan jangan
<03808>
bertutur
<05197>
menentang
<05921>
keturunan kaum
<01004>
Ishak
<03446>
.’
HEBREW
qxvy
<03446>
tyb
<01004>
le
<05921>
Pyjt
<05197>
alw
<03808>
larvy
<03478>
le
<05921>
abnt
<05012>
al
<03808>
rma
<0559>
hta
<0859>
hwhy
<03068>
rbd
<01697>
ems
<08085>
htew (7:16)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Am 7:16

Maka sekarang, dengarlah x  firman TUHAN! Engkau berkata: Janganlah bernubuat menentang y  Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Am 7:16

Maka sekarang, dengarlah 1  firman TUHAN! Engkau berkata: Janganlah bernubuat 2  menentang Israel, dan janganlah ucapkan 3  perkataan menentang keturunan Ishak.

Catatan Full Life

Am 7:12-17 1

Nas : Am 7:12-17

Ayat-ayat ini menyatakan salah satu alasan utama Tuhan tidak akan menyayangkan umat itu lagi. Imam Amazia yang mewakili umat itu dan khususnya para pemimpinnya, secara terang-terangan menolak nabi Allah dan beritanya. Orang yang dengan sadar menolak firman Allah menyebabkan dirinya kena hukuman kematian kekal; akan tiba saatnya ketika permohonan syafaat tidak berguna lagi.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA