Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amos 4:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Am 4:5

Bakarlah korban syukur dari roti g  yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan h  sukarela; siarkanlah itu! Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?" demikianlah firman Tuhan ALLAH.

AYT (2018)

Persembahkanlah kurban syukur dengan roti beragi, dan persembahan sukarela. Umumkan persembahan sukarela, sebab, bukankah itu yang kamu sukai, hai orang Israel?” firman Tuhan ALLAH.

TL (1954) ©

SABDAweb Am 4:5

Pasanglah persembahan puji-pujian dengan kemenyan dan roti berkhamirpun sertanya; dan serantakanlah, persembahan yang dari ridla hati, biarlah tiap-tiap orang mendengarnya, karena ia itulah kehendakmu, hai bani Israel! demikianlah firman Tuhan Hua!

BIS (1985) ©

SABDAweb Am 4:5

Silakan mempersembahkan roti sebagai ucapan terima kasihmu kepada-Ku, dan silakan membual bahwa kamu sudah membawa tambahan persembahan! Pasti itulah yang kamu senang lakukan!

MILT (2008)

agar mengharumkan persembahan syukur dari apa yang beragi. Dan, serukanlah persembahan-persembahan sukarela! Perdengarkanlah! Sebab, itulah yang kamu sukai, hai bani Israel! Firman Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03068."

Shellabear 2011 (2011)

Bakarlah persembahan syukur dari roti yang beragi, maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela dan kabarkanlah, karena itulah yang kamu sukai, hai bani Israil," demikianlah firman ALLAH Taala.

AVB (2015)

Bakarlah persembahan syukur daripada roti yang beragi, maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela dan khabarkanlah, kerana itulah yang kamu sukai, wahai orang Israel,” demikianlah firman Tuhan ALLAH.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Am 4:5

Bakarlah
<06999>
korban syukur
<08426>
dari roti yang beragi
<02557>
dan maklumkanlah
<07121>
persembahan-persembahan sukarela
<05071>
; siarkanlah
<08085>
itu! Sebab
<03588>
bukankah yang demikian
<03651>
kamu sukai
<0157>
, hai orang
<01121>
Israel
<03478>
?" demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
.
TL ITL ©

SABDAweb Am 4:5

Pasanglah
<06999>
persembahan puji-pujian
<08426>
dengan kemenyan dan roti berkhamirpun
<02557>
sertanya; dan serantakanlah
<07121>
, persembahan
<05071>
yang dari ridla hati, biarlah tiap-tiap orang mendengarnya
<08085>
, karena
<03588>
ia itulah
<03651>
kehendakmu
<0157>
, hai bani
<01121>
Israel
<03478>
! demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<0136>
Hua
<03068>
!
AYT ITL
Persembahkanlah
<06999>
kurban syukur
<08426>
dengan roti beragi
<02557>
, dan persembahan sukarela
<05071>
. Umumkan
<08085>
persembahan sukarela, sebab
<03588>
, bukankah itu
<03651>
yang kamu sukai
<0157>
, hai orang
<01121>
Israel
<03478>
?” firman
<05002>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
.

[<07121>]
AVB ITL
Bakarlah
<06999>
persembahan syukur
<08426>
daripada roti yang beragi
<02557>
, maklumkanlah
<07121>
persembahan-persembahan sukarela
<05071>
dan khabarkanlah
<08085>
, kerana
<03588>
itulah
<03651>
yang kamu sukai
<0157>
, wahai orang
<01121>
Israel
<03478>
,” demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
.
HEBREW
hwhy
<03068>
ynda
<0136>
Man
<05002>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
Mtbha
<0157>
Nk
<03651>
yk
<03588>
weymsh
<08085>
twbdn
<05071>
warqw
<07121>
hdwt
<08426>
Umxm
<02557>
rjqw (4:5)
<06999>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Am 4:5

Bakarlah korban syukur dari roti g  yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan h  sukarela; siarkanlah itu! Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?" demikianlah firman Tuhan ALLAH.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Am 4:5

Bakarlah korban syukur 1  dari roti yang beragi dan maklumkanlah 2  persembahan-persembahan sukarela; siarkanlah itu! Sebab bukankah yang demikian 3  4  kamu sukai, hai orang Israel?" demikianlah firman Tuhan ALLAH.

Catatan Full Life

Am 4:4-5 1

Nas : Am 4:4-5

Banyak orang Israel menambah pada dosa-dosa mereka dengan pergi menyembah dan memberi korban dan persepuluhan sementara tetap hidup dalam dosa. Orang yang mengaku dirinya selamat dan menyembah Tuhan dan memberi persembahan, namun tetap mengasihi kesenangan dunia yang berdosa menjadi kekejian bagi Tuhan. Allah hanya menerima ibadah dan penyerahan orang yang mengasihi Dia dan mengabdi kepada jalan-jalan dan firman-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA