Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 10:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 10:29

Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, a  lebih besar dari pada siapapun, b  dan seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.

AYT (2018)

Bapa-Ku, yang telah memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar daripada semua, dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa.

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 10:29

Maka Bapa-Ku, yang menyerahkan dia kepada-Ku, adalah lebih besar daripada sekalian; maka seorang pun tiada dapat merampas dia dari dalam tangan Bapa-Ku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 10:29

Bapa-Ku, yang sudah memberikan mereka kepada-Ku, melebihi segalanya. Dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Bapa.

TSI (2014)

Yang sudah memberikan domba-domba itu kepada-Ku adalah Bapa-Ku. Dialah yang lebih berkuasa dari semua yang ada, dan tidak ada yang bisa merampas mereka dari tangan Kami.

MILT (2008)

Bapa-Ku yang telah memberikannya kepada-Ku lebih besar daripada segalanya, dan seorang pun tidak dapat merampasnya dari tangan Bapa-Ku.

Shellabear 2011 (2011)

Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar daripada semuanya, sehingga tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Sang Bapa.

AVB (2015)

Bapa-Ku yang mengurniakan mereka kepada-Ku lebih besar daripada siapa pun. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada Bapa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 10:29

Bapa-Ku
<3962> <3450>
, yang memberikan
<1325>
mereka kepada-Ku
<3427>
, lebih besar dari pada
<3173>
siapapun
<3956>
, dan
<2532>
seorangpun tidak
<3762>
dapat
<1410>
merebut
<726>
mereka dari
<1537>
tangan
<5495>
Bapa
<3962>
.

[<1510>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 10:29

Maka Bapa-Ku
<3962>
, yang menyerahkan
<1325>
dia kepada-Ku
<3427>
, adalah
<1510>
lebih besar
<3173>
daripada sekalian
<3956>
; maka
<2532>
seorang pun
<3762>
tiada dapat
<1410>
merampas
<726>
dia dari
<1537>
dalam tangan
<5495>
Bapa-Ku
<3962>
.
AYT ITL
Bapa-Ku
<3962>
, yang
<3588>
telah memberikan
<1325>
mereka kepada-Ku
<3427>
, lebih besar daripada
<3173>
semua
<3956>
, dan
<2532>
tidak ada seorang pun
<3762>
dapat
<1410>
merebut
<726>
mereka dari
<1537>
tangan
<5495>
Bapa
<3962>
.

[<3450> <1510>]
GREEK
o
<3588>
T-NSM
pathr
<3962>
N-NSM
mou
<3450>
P-1GS
o
<3588>
T-NSM
dedwken
<1325> (5758)
V-RAI-3S
moi
<3427>
P-1DS
pantwn
<3956>
A-GPM
meizon
<3173>
A-NSN-C
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
kai
<2532>
CONJ
oudeiv
<3762>
A-NSM
dunatai
<1410> (5736)
V-PNI-3S
arpazein
<726> (5721)
V-PAN
ek
<1537>
PREP
thv
<3588>
T-GSF
ceirov
<5495>
N-GSF
tou
<3588>
T-GSM
patrov
<3962>
N-GSM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 10:29

1  2 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA