Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 8:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 8:26

Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka."

AYT (2018)

Mereka boleh membantu saudara-saudaranya dalam melakukan tugas di tenda pertemuan, tetapi mereka sendiri tidak boleh mengerjakan pelayanan. Itulah yang harus kamu lakukan terhadap orang Lewi berkaitan dengan tanggung jawab mereka.”

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 8:26

Kendatilah demikian boleh juga mereka itu membantu saudaranya dalam kemah perhimpunan dengan berkawal dan membuang-buang mata, tetapi tidak usah mereka itu melakukan pekerjaan. Maka demikian hendaklah kauperbuat akan orang Lewi itu dalam memeliharakan jawatannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 8:26

Sesudah itu ia boleh membantu orang Lewi lain yang bertugas di dalam Kemah-Ku, tetapi ia tidak lagi mempunyai tugas tetap. Begitulah caranya mengatur pekerjaan orang-orang Lewi."

MILT (2008)

Namun dia boleh melayani bersama saudara-saudaranya di kemah pertemuan untuk memegang tanggung jawab, tetapi tidak mengerjakan pelayanan. Demikianlah harus engkau lakukan terhadap orang-orang Lewi dalam tanggung jawab mereka."

Shellabear 2011 (2011)

Namun, mereka boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Hadirat Allah yang sedang menunaikan kewajiban mereka, hanya tidak usah lagi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu. Demikianlah kewajiban-kewajiban yang harus kautugaskan kepada orang Lewi."

AVB (2015)

Namun demikian, mereka boleh membantu saudara mereka yang sedang menunaikan kewajipan masing-masing di Khemah Pertemuan, tetapi mereka tidak lagi melakukan pekerjaan itu. Demikianlah kewajipan yang harus kamu tugaskan kepada bani Lewi.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 8:26

Ia boleh membantu
<08334>
saudara-saudaranya
<0251>
di
<0854>
Kemah
<0168>
Pertemuan
<04150>
dalam menjalankan
<08104>
tugas
<04931>
mereka, tetapi tidak
<03808>
usah lagi ia menjabat
<05647>
pekerjaan
<05656>
itu. Demikianlah
<03602>
harus kaulakukan
<06213>
kepada orang Lewi
<03881>
mengenai tugas
<04931>
mereka."
TL ITL ©

SABDAweb Bil 8:26

Kendatilah demikian boleh juga mereka itu membantu
<08334>
saudaranya
<0251>
dalam
<0854>
kemah
<0168>
perhimpunan
<04150>
dengan berkawal
<04931>
dan membuang-buang mata
<08104>
, tetapi tidak
<03808>
usah mereka itu melakukan
<05647>
pekerjaan
<05656>
. Maka demikian
<03602>
hendaklah kauperbuat
<06213>
akan orang Lewi
<03881>
itu dalam memeliharakan jawatannya
<04931>
.
AYT ITL
Mereka boleh membantu
<08334>
saudara-saudaranya
<0251>
dalam
<0854>
melakukan
<08104>
tugas
<04931>
di tenda
<0168>
pertemuan
<04150>
, tetapi mereka sendiri tidak
<03808>
boleh mengerjakan
<05647>
pelayanan
<05656>
. Itulah
<03602>
yang harus kamu lakukan
<06213>
terhadap orang Lewi
<03881>
berkaitan dengan tanggung jawab
<04931>
mereka.”

[<00>]
AVB ITL
Namun demikian, mereka boleh membantu
<08334>
saudara
<0251>
mereka yang sedang menunaikan
<08104>
kewajipan
<04931>
masing-masing di Khemah
<0168>
Pertemuan
<04150>
, tetapi mereka tidak
<03808>
lagi melakukan
<05647>
pekerjaan
<05656>
itu. Demikianlah
<03602>
kewajipan
<04931>
yang harus kamu tugaskan
<06213>
kepada bani Lewi
<03881>
.”

[<0854> <00>]
HEBREW
P
Mtrmsmb
<04931>
Mywll
<03881>
hvet
<06213>
hkk
<03602>
dbey
<05647>
al
<03808>
hdbew
<05656>
trmsm
<04931>
rmsl
<08104>
dewm
<04150>
lhab
<0168>
wyxa
<0251>
ta
<0854>
trsw (8:26)
<08334>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Bil 8:26

Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 8:26

Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan dalam menjalankan 1  tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat 2  pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka."

Catatan Full Life

Bil 8:6-26 1

Nas : Bil 8:6-26

Ayat-ayat ini menerangkan pemurnian dan penahbisan suku Lewi yang ditugaskan untuk menolong para imam dalam melayani ibadah (ayat Bil 8:19).

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA