Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 31:54

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 31:54

Setelah Musa dan imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, maka mereka membawanya ke dalam Kemah Pertemuan d  sebagai peringatan e  di hadapan TUHAN untuk mengingat orang Israel.

AYT (2018)

Musa dan Imam Eleazar menerima emas dari kepala pasukan seribu dan seratus dan membawanya ke tenda pertemuan sebagai tanda peringatan bagi orang Israel di hadapan TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 31:54

Maka diterima Musa dan Eliazar, yang imam, akan segala emas itu dari pada segala penghulu atas orang seribu dan dari pada penghulu atas orang seratus, lalu dibawanya akan dia masuk ke dalam kemah perhimpunan akan suatu tanda peringatan bagi bani Israel di hadapan hadirat Tuhan adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 31:54

Maka Musa dan Imam Eleazar membawa emas itu ke Kemah TUHAN supaya TUHAN melindungi bangsa Israel.

MILT (2008)

Dan Musa serta Imam Eleazar mengambil emas dari pasukan seribu dan pasukan seratus dan mereka membawanya masuk ke dalam kemah pertemuan, suatu barang peringatan bagi bani Israel di hadapan TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus, mereka membawanya masuk ke Kemah Hadirat Allah sebagai tanda pengingat bagi bani Israil di hadirat ALLAH.

AVB (2015)

Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu daripada para pemimpin pasukan seribu orang dan pasukan seratus orang, mereka membawanya masuk ke Khemah Pertemuan sebagai tanda peringatan bagi orang Israel di hadapan TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 31:54

Setelah Musa
<04872>
dan imam
<03548>
Eleazar
<0499>
menerima
<03947>
emas
<02091>
itu dari pihak kepala-kepala
<08269>
pasukan seribu
<0505>
dan kepala-kepala pasukan seratus
<03967>
, maka mereka membawanya
<0935>
ke dalam
<0413>
Kemah
<0168>
Pertemuan
<04150>
sebagai peringatan
<02146>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
untuk mengingat orang
<01121>
Israel
<03478>
.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 31:54

Maka diterima
<03947>
Musa
<04872>
dan Eliazar
<0499>
, yang imam
<03548>
, akan segala emas
<02091>
itu dari pada segala penghulu
<08269>
atas orang seribu
<0505>
dan dari pada penghulu atas orang seratus
<03967>
, lalu dibawanya
<0935>
akan dia masuk
<0935>
ke dalam
<0413>
kemah
<0168>
perhimpunan
<04150>
akan suatu tanda peringatan
<02146>
bagi bani
<01121>
Israel
<03478>
di hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03068>
adanya.
AYT ITL
Musa
<04872>
dan Imam
<03548>
Eleazar
<0499>
menerima emas
<02091>
dari kepala
<08269>
pasukan seribu
<0505>
dan seratus
<03967>
dan membawanya
<0935>
ke
<0413>
tenda
<0168>
pertemuan
<04150>
sebagai tanda peringatan
<02146>
bagi orang
<01121>
Israel
<03478>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
.

[<03947> <0853> <0853> <0853> <00>]
HEBREW
P
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
larvy
<03478>
ynbl
<01121>
Nwrkz
<02146>
dewm
<04150>
lha
<0168>
la
<0413>
wta
<0853>
wabyw
<0935>
twamhw
<03967>
Myplah
<0505>
yrv
<08269>
tam
<0853>
bhzh
<02091>
ta
<0853>
Nhkh
<03548>
rzelaw
<0499>
hsm
<04872>
xqyw (31:54)
<03947>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 31:54

Setelah Musa dan imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, maka mereka membawanya ke dalam Kemah Pertemuan sebagai peringatan 1  di hadapan TUHAN untuk mengingat orang Israel.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA