Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 31:50

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 31:50

Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada TUHAN apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami b  di hadapan TUHAN."

AYT (2018)

Kami membawa persembahan bagi TUHAN dari apa yang telah kami peroleh yaitu, barang-barang yang terbuat dari emas seperti, gelang tangan, gelang kaki, cincin meterai, anting-anting, dan kalung agar menjadi pendamaian bagi nyawa kami di hadapan TUHAN.”

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 31:50

Maka sebab itu hamba sekalian ini membawa suatu persembahan kepada Tuhan, masing-masing akan barang yang telah dapat ke tangannya dari pada benda-benda emas, baik gelang atau pontoh baik cincin atau subang atau dokoh, hendak mengadakan gafirat atas jiwa hamba di hadapan hadirat Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 31:50

Sebab itu kami membawa perhiasan-perhiasan emas, gelang tangan, gelang kaki, cincin, anting-anting dan kalung yang telah diambil oleh masing-masing. Semua ini kami serahkan kepada TUHAN sebagai persembahan kami, supaya Ia tetap melindungi kami."

MILT (2008)

Dan kami membawa persembahan TUHAN YAHWEH 03068, yang sudah setiap orang dapatkan: perhiasan-perhiasan emas, gelang lengan, gelang, cincin, anting-anting, dan kalung, untuk penebusan atas diri kami di hadapan TUHAN YAHWEH 03068."

Shellabear 2011 (2011)

Sebab itu, kami membawa persembahan berupa barang-barang emas yang didapat oleh masing-masing orang untuk dipersembahkan kepada ALLAH, yaitu gelang kaki, gelang tangan, cincin, anting-anting, dan gelang lengan supaya diadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadirat ALLAH."

AVB (2015)

Oleh sebab itu, kami membawa persembahan berupa barang-barang emas yang didapati oleh mereka masing-masing untuk dipersembahkan kepada TUHAN, iaitu gelang kaki, gelang tangan, cincin, anting-anting, dan gelang lengan supaya diadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan TUHAN.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 31:50

Sebab itu kami mempersembahkan
<07126>
sebagai persembahan
<07133>
kepada TUHAN
<03068>
apa yang
<0834>
didapat
<04672>
masing-masing
<0376>
, yakni barang-barang
<03627>
emas
<02091>
, gelang kaki
<0685>
, gelang tangan
<06781>
, cincin meterai
<02885>
, anting-anting
<05694>
dan kerongsang
<03558>
untuk mengadakan pendamaian
<03722>
bagi
<05921>
nyawa
<05315>
kami di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
."
TL ITL ©

SABDAweb Bil 31:50

Maka sebab itu hamba sekalian ini membawa
<07126>
suatu persembahan
<07133>
kepada Tuhan
<03068>
, masing-masing
<0376>
akan barang yang telah dapat
<04672>
ke tangannya dari pada benda-benda
<03627>
emas
<02091>
, baik gelang
<0685>
atau pontoh
<06781>
baik cincin
<02885>
atau subang
<05694>
atau dokoh
<03558>
, hendak mengadakan gafirat
<03722>
atas
<05921>
jiwa
<05315>
hamba di hadapan hadirat
<06440>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Kami membawa
<07126>
persembahan
<07133>
bagi TUHAN
<03068>
dari apa yang
<0834>
telah kami peroleh
<04672>
yaitu, barang-barang yang terbuat
<03627>
dari emas
<02091>
seperti, gelang tangan
<06781>
, gelang kaki
<0685>
, cincin meterai
<02885>
, anting-anting
<05694>
, dan kalung
<03558>
agar menjadi pendamaian
<03722>
bagi
<05921>
nyawa
<05315>
kami di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
.”

[<0853> <0376>]
AVB ITL
Oleh sebab itu, kami membawa
<07126>
persembahan
<07133>
berupa barang-barang
<03627>
emas
<02091>
yang
<0834>
didapati
<04672>
oleh mereka masing-masing
<0376>
untuk dipersembahkan kepada TUHAN
<03068>
, iaitu gelang kaki
<0685>
, gelang tangan
<06781>
, cincin
<02885>
, anting-anting
<05694>
, dan gelang lengan
<03558>
supaya diadakan pendamaian
<03722>
bagi
<05921>
nyawa
<05315>
kami di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
.”

[<0853>]
HEBREW
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
wnytspn
<05315>
le
<05921>
rpkl
<03722>
zmwkw
<03558>
lyge
<05694>
tebj
<02885>
dymuw
<06781>
hdeua
<0685>
bhz
<02091>
ylk
<03627>
aum
<04672>
rsa
<0834>
sya
<0376>
hwhy
<03068>
Nbrq
<07133>
ta
<0853>
brqnw (31:50)
<07126>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 31:50

Sebab itu kami mempersembahkan 1  sebagai persembahan 2  kepada TUHAN apa yang didapat 3  masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan TUHAN."

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA