Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yunus 3:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yun 3:7

Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: "Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum x  air.

AYT (2018)

Karena dia, di seluruh Niniwe diserukan dan disebarkan keputusan raja dan para pembesarnya, yang berbunyi: “Biarlah, baik manusia atau binatang, sapi atau kambing domba, tidak boleh mencicipi apa-apa, mereka tidak boleh makan atau minum air.

TL (1954) ©

SABDAweb Yun 3:7

Maka disuruh baginda orang berseru-seru dan mengatakan di Ninewe dengan titah raja dan segala orang besar-besarnya, bunyinya: Baik manusia atau binatang baik lembu atau kambing, jangan diberi makan apa-apa, jangan dihantar ke tanah rumput atau diberi minum air!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yun 3:7

Ia juga menyiarkan maklumat ini, "Perintah ini dikeluarkan di Niniwe atas keputusan raja dan para menteri: Semua orang, sapi, domba dan ternak lainnya dilarang makan dan minum.

MILT (2008)

Kemudian dia membuat pengumuman, dan mengumumkannya di seluruh Niniwe melalui titah raja dan para pembesarnya, dengan mengatakan, "Manusia atau binatang atau kawanan ternak, tidak boleh mencicipi apa pun. Mereka tidak boleh makan atau minum air.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian, melalui suatu ketetapan raja serta para pembesarnya, ia menyerukan dan memaklumkan: "Baik manusia maupun ternak, kawanan lembu atau kawanan kambing domba, tidak boleh makan sesuatu pun, merumput, ataupun minum air.

AVB (2015)

Raja mengeluarkan perisytiharan ke seluruh Niniwe: “Melalui ketetapan raja serta para pembesarnya, baik manusia mahupun haiwan, baik kelompok mahupun kawanan ternakan, tiada yang boleh makan sesuatu pun, ataupun minum air.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yun 3:7

Lalu atas perintah
<02940>
raja
<04428>
dan para pembesarnya
<01419>
orang memaklumkan
<02199>
dan mengatakan
<0559>
di Niniwe
<05210>
demikian: "Manusia
<0120>
dan ternak
<0929>
, lembu sapi
<01241>
dan kambing domba
<06629>
tidak boleh
<0408>
makan
<02938>
apa-apa
<03972>
, tidak boleh
<0408>
makan rumput
<07462>
dan tidak boleh
<0408>
minum
<08354>
air
<04325>
.

[<0559>]
TL ITL ©

SABDAweb Yun 3:7

Maka disuruh baginda orang berseru-seru
<02199>
dan mengatakan
<0559>
di Ninewe
<05210>
dengan titah
<02940>
raja
<04428>
dan segala orang besar-besarnya
<01419>
, bunyinya
<0559>
: Baik manusia
<0120>
atau binatang
<0929>
baik lembu
<01241>
atau kambing
<06629>
, jangan
<0408>
diberi
<02938>
makan apa-apa
<03972>
, jangan
<0408>
dihantar ke tanah rumput atau diberi
<07462>
minum
<08354>
air
<04325>
!
AYT ITL
Karena dia, di seluruh Niniwe
<05210>
diserukan
<02199>
dan disebarkan
<0559>
keputusan
<02940>
raja
<04428>
dan para pembesarnya
<01419>
, yang berbunyi
<0559>
: “Biarlah, baik manusia
<0120>
atau binatang
<0929>
, sapi
<01241>
atau kambing domba
<06629>
, tidak
<0408>
boleh mencicipi
<02938>
apa-apa
<03972>
, mereka tidak
<0408> <0408>
boleh makan
<07462>
atau minum
<08354>
air
<04325>
.
HEBREW
wtsy
<08354>
la
<0408>
Mymw
<04325>
wery
<07462>
la
<0408>
hmwam
<03972>
wmejy
<02938>
la
<0408>
Nauhw
<06629>
rqbh
<01241>
hmhbhw
<0929>
Mdah
<0120>
rmal
<0559>
wyldgw
<01419>
Klmh
<04428>
Mejm
<02940>
hwnynb
<05210>
rmayw
<0559>
qezyw (3:7)
<02199>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yun 3:7

Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan 1  dan mengatakan 2  di Niniwe demikian: "Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA