Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 17:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 17:8

Dan haruslah kaukatakan kepada mereka: Setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan,

AYT (2018)

Katakanlah kepada mereka: ‘Setiap orang Israel, atau pendatang yang ada di antara mereka, yang mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan,

TL (1954) ©

SABDAweb Im 17:8

Maka katakanlah olehmu kepada mereka itu: Barangsiapa dari pada isi rumah Israel dan dari pada segala orang dagang, yang duduk menumpang di antaranya, apabila dipersembahkannya suatu korban bakaran atau korban sembelihan,

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 17:8

Apabila seorang Israel atau seorang asing yang tinggal menetap di antara orang Israel mempersembahkan kurban bakaran atau kurban lain

TSI (2014)

“Sampaikan juga kepada umat-Ku: Apabila kamu hendak memberikan kurban yang dibakar habis atau kurban sembelihan lainnya, tetapi tidak membawanya ke depan kemah-Ku sebagai persembahan bagi-Ku, maka kamu akan disingkirkan dari antara umat yang taat pada perjanjian-Ku. Peraturan ini berlaku juga untuk orang asing yang tinggal di antara kalian.”

MILT (2008)

Dan engkau harus mengatakan kepada mereka: Setiap orang dari keluarga Israel dan dari pengembara yang menumpang di tengah-tengah kamu, yang menaikkan persembahan bakaran atau suatu kurban,

Shellabear 2011 (2011)

Katakanlah kepada mereka: Siapa pun dari kaum keturunan Israil atau warga pendatang di antara mereka yang mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan

AVB (2015)

Katakanlah ini juga kepada mereka: Apabila sesiapa daripada keturunan kaum Israel atau warga asing yang menghuni dengan mereka mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 17:8

Dan haruslah kaukatakan
<0559>
kepada
<0413>
mereka: Setiap orang
<0376> <0376>
dari kaum
<01004>
Israel
<03478>
atau dari
<04480>
orang asing
<01616>
yang
<0834>
tinggal
<01481>
di tengah-tengah
<08432>
mereka, yang
<0834>
mempersembahkan
<05927>
korban bakaran
<05930>
atau
<0176>
korban sembelihan
<02077>
,
TL ITL ©

SABDAweb Im 17:8

Maka katakanlah
<0559>
olehmu kepada mereka itu: Barangsiapa
<0376> <0376>
dari pada isi rumah
<01004>
Israel
<03478>
dan dari
<04480>
pada segala orang dagang
<01616>
, yang
<0834>
duduk menumpang
<01481>
di antaranya
<08432>
, apabila dipersembahkannya
<05927>
suatu korban bakaran
<05930>
atau
<0176>
korban sembelihan
<02077>
,
AYT ITL
Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
mereka: ‘Setiap
<0376>
orang
<0376>
Israel
<03478>
, atau
<04480>
pendatang
<01616>
yang
<0834>
ada
<01481>
di
<08432>
antara mereka, yang
<0834>
mempersembahkan
<05927>
kurban bakaran
<05930>
atau
<0176>
kurban sembelihan
<02077>
,

[<01004>]
AVB ITL
Katakanlah
<0559>
ini juga kepada
<0413>
mereka: Apabila sesiapa
<0376> <0376>
daripada keturunan kaum
<01004>
Israel
<03478>
atau warga asing
<01616>
yang
<0834>
menghuni
<01481>
dengan
<08432>
mereka mempersembahkan
<05927>
korban bakaran
<05930>
atau
<0176>
korban sembelihan
<02077>

[<04480> <0834>]
HEBREW
xbz
<02077>
wa
<0176>
hle
<05930>
hley
<05927>
rsa
<0834>
Mkwtb
<08432>
rwgy
<01481>
rsa
<0834>
rgh
<01616>
Nmw
<04480>
larvy
<03478>
tybm
<01004>
sya
<0376>
sya
<0376>
rmat
<0559>
Mhlaw (17:8)
<0413>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 17:8

Dan haruslah kaukatakan kepada mereka: Setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan 1  korban bakaran atau korban sembelihan,

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA