Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 24:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 24:22

Lalu berkatalah Arauna kepada Daud: "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik; lihatlah, itu ada lembu-lembu p  untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar.

AYT (2018)

Arauna berkata kepada Daud, “Ambil dan persembahkanlah apa yang Tuanku Raja pandang baik. Lihatlah, ada sapi-sapi untuk korban bakaran, dan alat-alat pengirik serta perkakas-perkakas sapi untuk kayu bakar.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 24:22

Maka sembah Arauna kepada Daud: Hendaklah kiranya tuanku mengambil dia juga, serta mempersembahkan barang yang baik kepada pemandangan tuanku! Ini adalah lembu akan korban bakaran dan penggeret dan pakaian lembu akan kayu api.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 24:22

Kata Arauna, "Ambil saja Baginda, dan persembahkanlah kepada TUHAN apa yang Baginda rasa baik. Ini sapi-sapi untuk kurban bakaran dan untuk kayu bakarnya Baginda dapat memakai tangkai bajak dan papan-papan pengirikan."

TSI (2014)

Lalu Arauna berkata kepada Daud, “Silakan Tuanku Raja mengambil segala sesuatu yang Tuan perlukan untuk melakukan persembahan kepada TUHAN! Saya berikan semuanya, termasuk sepasang sapi ini untuk kurban bakaran, dan seluruh alat kayu di pengirikan ini dapat dijadikan kayu bakar.

MILT (2008)

Dan Arauna berkata kepada Daud, "Biarlah tuanku raja mengambil dan melakukan apa yang baik di matanya. Lihatlah, lembu-lembu itu untuk persembahan bakaran, peralatan pengirikan, dan kuk lembu jantan untuk kayu bakar.

Shellabear 2011 (2011)

Kata Arauna kepada Daud, "Ambillah saja, Tuanku Raja, dan persembahkanlah apa yang dipandang baik. Lihat, di sini ada sapi-sapi untuk kurban bakaran, sedangkan eretan-eretan pengirik serta perkakas-perkakas sapi itu dapat menjadi kayu bakarnya.

AVB (2015)

Kata Arauna kepada Daud, “Ambillah sahaja, Tuanku Raja, dan persembahkanlah apa yang dipandang baik. Lihat, di sini ada lembu untuk korban bakaran, sedangkan segala tukul pengirik serta perkakas lembu itu dapat menjadi kayu bakarnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 24:22

Lalu berkatalah
<0559>
Arauna
<0728>
kepada
<0413>
Daud
<01732>
: "Baiklah tuanku
<0113>
raja
<04428>
mengambilnya
<03947>
dan mempersembahkan
<05927>
apa yang dipandangnya
<05869>
baik
<02896>
; lihatlah
<07200>
, itu ada lembu-lembu
<01241>
untuk korban bakaran
<05930>
, dan eretan-eretan pengirik
<04173>
dan alat perkakas
<03627>
lembu
<01241>
untuk kayu bakar
<06086>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 24:22

Maka sembah
<0559>
Arauna
<0728>
kepada
<0413>
Daud
<01732>
: Hendaklah kiranya tuanku
<0113>
mengambil
<03947>
dia juga, serta mempersembahkan
<05927>
barang yang baik
<02896>
kepada pemandangan
<05869>
tuanku
<04428>
! Ini adalah lembu
<01241>
akan korban bakaran
<05930>
dan penggeret
<04173>
dan pakaian
<03627>
lembu
<01241>
akan kayu
<06086>
api.
AYT ITL
Arauna
<0728>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Daud
<01732>
, “Ambil
<03947>
dan persembahkanlah
<05927>
apa yang tuanku
<0113>
raja
<04428>
pandang
<05869>
baik
<02896>
. Lihatlah
<07200>
, ada sapi-sapi
<01241>
untuk korban bakaran
<05930>
, dan alat-alat pengirik
<04173>
serta perkakas-perkakas
<03627>
sapi
<01241>
untuk kayu bakar
<06086>
.
AVB ITL
Kata
<0559>
Arauna
<0728>
kepada
<0413>
Daud
<01732>
, “Ambillah
<03947>
sahaja, Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
, dan persembahkanlah
<05927>
apa yang dipandang
<05869>
baik
<02896>
. Lihat
<07200>
, di sini ada lembu
<01241>
untuk korban bakaran
<05930>
, sedangkan segala tukul pengirik
<04173>
serta perkakas
<03627>
lembu
<01241>
itu dapat menjadi kayu bakarnya
<06086>
.
HEBREW
Myuel
<06086>
rqbh
<01241>
ylkw
<03627>
Mygrmhw
<04173>
hlel
<05930>
rqbh
<01241>
har
<07200>
*wynyeb {wnyeb}
<05869>
bwjh
<02896>
Klmh
<04428>
ynda
<0113>
leyw
<05927>
xqy
<03947>
dwd
<01732>
la
<0413>
hnwra
<0728>
rmayw (24:22)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 24:22

Lalu berkatalah Arauna kepada Daud: "Baiklah tuanku 1  raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik; lihatlah, itu ada lembu-lembu 2  untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu 2  untuk kayu bakar.

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA