Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 18:31

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 18:31

Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu: "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab TUHAN telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku."

AYT (2018)

Lalu, orang Kush itu datang. Orang Kush itu berkata, “Aku membawa kabar baik, Tuanku Raja, sebab pada hari ini, TUHAN telah melepaskan Tuanku dari tangan semua orang yang bangkit melawanmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 18:31

Hata, maka Kusyipun sampailah, lalu sembah Kusyi demikian: Maklumlah kiranya kepada tuanku, bahwa pada hari ini Tuhan sudah berbuat benar akan tuanku dari pada tangan segala orang yang mendurhaka kepada tuanku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 18:31

Kemudian sampailah budak Yoab itu, dan berkata kepada raja, "Hamba membawa kabar baik untuk Baginda! Pada hari ini TUHAN telah memberikan kepada Baginda kemenangan atas semua orang yang memberontak."

TSI (2014)

Kemudian orang Etiopia itu sampai dan menghadap raja. Dia berkata, “Hamba membawa kabar baik untuk Tuanku Raja! TUHAN sudah memberi hukuman yang adil kepada semua orang yang bersepakat memberontak terhadap Tuan.”

MILT (2008)

Dan tampaklah orang Etiopia itu telah tiba. Dan orang Etiopia itu berkata, "Kabar baik telah disampaikan, tuanku, ya raja! Sebab TUHAN YAHWEH 03068 telah membebaskan engkau hari ini dari tangan semua orang yang bangkit melawanmu."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Kabar baik, Tuanku Raja, karena pada hari ini ALLAH telah membebaskan Tuanku dari semua orang yang bangkit menentang Tuanku."

AVB (2015)

Kemudian datanglah orang Kush itu. Kata orang Kush itu, “Khabar baik, Tuanku Raja, kerana pada hari ini TUHAN telah membebaskan tuanku daripada semua orang yang bangkit menentang tuanku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 18:31

Maka
<02009>
datanglah
<0935>
orang Etiopia
<03569>
itu. Kata
<0559>
orang Etiopia
<03569>
itu: "Tuanku
<0113>
raja
<04428>
mendapat kabar yang baik
<01319>
, sebab
<03588>
TUHAN
<03068>
telah memberi keadilan
<08199> <00>
kepadamu pada hari
<03117>
ini dengan melepaskan
<00> <08199>
tuanku dari tangan
<03027>
semua
<03605>
orang yang bangkit
<06965>
menentang
<05921>
tuanku."
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 18:31

Hata
<02009>
, maka Kusyipun
<03569>
sampailah
<0935>
, lalu sembah
<0559>
Kusyi
<03569>
demikian: Maklumlah
<01319>
kiranya kepada tuanku
<0113>
, bahwa
<03588>
pada hari ini
<03117>
Tuhan
<03068>
sudah berbuat benar
<08199>
akan tuanku dari pada tangan
<03027>
segala orang
<03605>
yang mendurhaka
<06965>
kepada
<05921>
tuanku.
AYT ITL
Lalu, orang Kush
<03569>
itu datang
<0935>
. Orang Kush
<03569>
itu berkata
<0559>
, “Aku membawa kabar baik
<01319>
, Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
, sebab
<03588>
pada hari ini
<03117>
, TUHAN
<03068>
telah melepaskan
<08199>
Tuanku dari tangan
<03027>
semua orang
<03605>
yang bangkit
<06965>
melawanmu
<05921>
.”

[<02009> <00>]
AVB ITL
Kemudian datanglah
<0935>
orang Kush
<03569>
itu. Kata
<0559>
orang Kush
<03569>
itu, “Khabar baik
<01319>
, Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
, kerana
<03588>
pada hari ini
<03117>
TUHAN
<03068>
telah membebaskan
<08199>
tuanku daripada semua orang
<03605>
yang bangkit
<06965>
menentang
<05921>
tuanku.”

[<02009> <03027> <00>]
HEBREW
o
Kyle
<05921>
Mymqh
<06965>
lk
<03605>
dym
<03027>
Mwyh
<03117>
hwhy
<03068>
Kjps
<08199>
yk
<03588>
Klmh
<04428>
ynda
<0113>
rvbty
<01319>
yswkh
<03569>
rmayw
<0559>
ab
<0935>
yswkh
<03569>
hnhw (18:31)
<02009>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 18:31

Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu: "Tuanku raja mendapat kabar 1  yang baik, sebab TUHAN telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku."

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA