Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 7:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 7:16

Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah w  tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesyikal dan dua sukat jelai berharga sesyikal, x  sesuai dengan firman TUHAN 1 .

AYT (2018)

Kemudian, penduduk keluar untuk menjarah perkemahan orang Aram itu. Oleh sebab itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesyikal dan sesukat jelai berharga sesyikal sesuai dengan firman TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 7:16

Maka keluarlah orang banyak itu, lalu menjarah-jarah akan tempat tentara orang Syam; maka sesungguhnya jadilah setakar tepung halus laku sesyikal dan dua takar syeirpun laku sesyikal, setuju dengan firman Tuhan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 7:16

Maka penduduk Samaria berlari ke luar kota dan menjarahi perkemahan orang Siria. Sesuai dengan apa yang dikatakan TUHAN, terjadilah bahwa tiga kilogram gandum yang terbaik atau enam kilogram gandum jenis lainnya, harganya hanya satu uang perak.

MILT (2008)

Maka rakyat keluar dan menjarah perkemahan orang Aram. Maka terjadilah, satu sukat tepung yang baik berharga satu shikal dan dua sukat jelai berharga satu shikal, sesuai dengan firman TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Lalu orang banyak pun keluar menjarahi perkemahan orang Aram sehingga sesukat tepung terbaik dan juga dua sukat jelai dijual sesyikal, sesuai dengan firman ALLAH.

AVB (2015)

Lalu orang ramai pun keluar menjarah perkhemahan orang Aram sehingga satu sukat tepung terbaik dan juga dua sukat barli dijual satu syikal, selaras dengan firman TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 7:16

Maka keluarlah
<03318>
penduduk
<05971>
kota itu menjarah
<0962>
tempat perkemahan
<04264>
orang Aram
<0758>
. Karena itu sesukat
<05429>
tepung yang terbaik
<05560>
berharga sesyikal
<08255>
dan dua sukat
<05429>
jelai
<08184>
berharga sesyikal
<08255>
, sesuai dengan firman
<01697>
TUHAN
<03068>
.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 7:16

Maka keluarlah
<03318>
orang banyak
<05971>
itu, lalu menjarah-jarah
<0962>
akan tempat tentara
<04264>
orang Syam
<0758>
; maka sesungguhnya jadilah
<01961>
setakar
<05429>
tepung halus
<05560>
laku sesyikal
<08255>
dan dua takar
<05429>
syeirpun
<08184>
laku sesyikal
<08255>
, setuju dengan firman
<01697>
Tuhan
<03068>
itu.
AYT ITL
Kemudian, penduduk
<05971>
keluar
<03318>
untuk menjarah
<0962>
perkemahan
<04264>
orang Aram
<0758>
itu. Oleh sebab itu, sesukat
<05429>
tepung yang terbaik
<05560>
berharga sesyikal
<08255>
dan sesukat
<05429>
jelai
<08184>
berharga sesyikal
<08255>
sesuai dengan firman
<01697>
TUHAN
<03068>
.

[<0853> <01961>]
AVB ITL
Lalu orang ramai
<05971>
pun keluar
<03318>
menjarah
<0962>
perkhemahan
<04264>
orang Aram
<0758>
sehingga satu sukat
<05429>
tepung terbaik
<05560>
dan juga dua sukat
<05429>
barli
<08184>
dijual satu syikal
<08255>
, selaras dengan firman
<01697>
TUHAN
<03068>
.

[<0853> <01961> <08255>]
HEBREW
hwhy
<03068>
rbdk
<01697>
lqsb
<08255>
Myrev
<08184>
Mytaow
<05429>
lqsb
<08255>
tlo
<05560>
hao
<05429>
yhyw
<01961>
Mra
<0758>
hnxm
<04264>
ta
<0853>
wzbyw
<0962>
Meh
<05971>
auyw (7:16)
<03318>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 7:16

Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah w  tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesyikal dan dua sukat jelai berharga sesyikal, x  sesuai dengan firman TUHAN 1 .

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 7:16

Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah 1  tempat perkemahan 1  orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesyikal dan dua sukat jelai berharga sesyikal, sesuai dengan firman 2  TUHAN.

Catatan Full Life

2Raj 7:16 1

Nas : 2Raj 7:16

Melalui peristiwa yang tercatat dalam pasal ini, bangsa Israel memahami bahwa firman Allah memang benar, bahwa karena kemurahan-Nya Allah telah menyelamatkan bangsa yang murtad itu dari malapetaka agar mereka dapat bertobat dan kembali kepada-Nya, dan bahwa ketidakpercayaan dan kegagalan untuk mengikuti firman Allah akan mengakibatkan hukuman selanjutnya (ayat 2Raj 7:2,17-20).

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA