Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Korintus 2:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Kor 2:5

Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, d  maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya--supaya jangan aku melebih-lebihkan--,hati beberapa orang di antara kamu.

AYT (2018)

Namun, jika ada yang menyebabkan kesedihan, ia tidak menyebabkan kesedihan untukku, tetapi pada batas tertentu -- supaya aku tidak melebih-lebihkan -- untuk kamu semua.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Kor 2:5

Tetapi jikalau barang seorang mendatangkan dukacita, maka ia mendatangkan dukacita itu bukannya kepada aku sahaja, melainkan separuhnya (supaya jangan aku menekan sangat berat) kepada kamu sekalian.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Kor 2:5

Kalau ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka hal itu ia lakukan bukan terhadap saya, melainkan terhadap Saudara semuanya atau paling tidak terhadap sebagian dari Saudara. Saya tidak mau terlalu keras terhadap dia.

TSI (2014)

Saudara kita yang saya bicarakan dalam surat saya itu, kesalahannya lebih mengecewakan kalian daripada saya. Supaya tidak melebih-lebihkan keadaannya, ada di antara kalian yang hanya sedikit merasa kecewa, tetapi ada yang sangat dikecewakan.

MILT (2008)

Dan sekiranya ada orang yang telah berdukacita, dia tidak mendukacitakan aku, melainkan sebagai bagian, agar aku tidak menanggung kamu semua.

Shellabear 2011 (2011)

Jika seseorang menyebabkan kesedihan, maka bukan aku yang tertimpa kesedihan itu, melainkan kamu semua, atau paling tidak -- supaya aku tidak terlampau keras -- sebagian di antara kamu.

AVB (2015)

Jika seseorang telah mendatangkan kesedihan maka bukan aku yang ditimpa kesedihan itu, tetapi kamu semua, atau sekurang-kurangnya – supaya aku tidak terlalu keras – sebilangan daripadamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Kor 2:5

Tetapi
<1161>
jika
<1487>
ada
<5100>
orang yang menyebabkan kesedihan
<3076>
, maka bukan
<3756>
hatiku
<1691>
yang disedihkannya
<3076>
, melainkan
<235>
hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya
<3313>
-- supaya
<2443>
jangan
<3361>
aku melebih-lebihkan
<1912>
--, hati beberapa orang di antara kamu
<5209>
.

[<575> <3956>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Kor 2:5

Tetapi
<1161>
jikalau
<1487>
barang
<5100>
seorang mendatangkan dukacita
<3076>
, maka ia mendatangkan dukacita
<3076>
itu bukannya
<3756>
kepada aku
<1691>
sahaja
<3076>
, melainkan
<235>
separuhnya
<575> <3313>
(supaya
<2443>
jangan
<3361>
aku menekan
<1912>
sangat berat) kepada kamu
<5209>
sekalian
<3956>
.
AYT ITL
Namun
<1161>
, jika
<1487>
ada
<5100>
yang menyebabkan kesedihan
<3076>
, ia tidak
<3756>
menyebabkan kesedihan
<3076>
untukku, tetapi
<235>
pada
<575>
batas
<3313>
tertentu -- supaya
<2443>
aku tidak
<3361>
melebih-lebihkan
<1912>
-- untuk kamu
<5209>
semua
<3956>
.

[<1691>]
GREEK
ei
<1487>
COND
de
<1161>
CONJ
tiv
<5100>
X-NSM
leluphken
<3076> (5758)
V-RAI-3S
ouk
<3756>
PRT-N
eme
<1691>
P-1AS
leluphken
<3076> (5758)
V-RAI-3S
alla
<235>
CONJ
apo
<575>
PREP
merouv
<3313>
N-GSN
ina
<2443>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
epibarw
<1912> (5725)
V-PAS-1S
pantav
<3956>
A-APM
umav
<5209>
P-2AP
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Kor 2:5

1 Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan 2 , maka bukan hatiku yang disedihkannya 2 , melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya--supaya jangan aku melebih-lebihkan--,hati beberapa orang di antara kamu.

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA