Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 23:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 23:9

Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik z  ke mezbah TUHAN di Yerusalem, hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.

AYT (2018)

Namun, para imam bukit-bukit pengurbanan tidak naik ke mazbah TUHAN di Yerusalem. Mereka hanya boleh memakan roti tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 23:9

Tetapi segala imam panggung itu tiada diberi menghampiri mezbah Tuhan, hanya mereka itu makan fatir juga di antara segala saudaranya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 23:9

(23:8)

MILT (2008)

Hanya, para imam pada tempat-tempat pemujaan itu tidak naik ke mezbah TUHAN YAHWEH 03068 di Yerusalem, tetapi mereka memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi para imam bukit-bukit pengurbanan itu tidak boleh mendekati mazbah atau tempat pembakaran kurban ALLAH di Yerusalem. Mereka hanya boleh makan roti yang tak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.

AVB (2015)

Tetapi imam bukit-bukit pemujaan itu tidak boleh mendekati mazbah atau tempat pembakaran korban TUHAN di Yerusalem. Mereka hanya boleh makan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 23:9

Tetapi
<0389>
para imam
<03548>
bukit-bukit pengorbanan
<01116>
itu tidak
<03808>
boleh naik
<05927>
ke
<0413>
mezbah
<04196>
TUHAN
<03068>
di Yerusalem
<03389>
, hanya
<0518> <03588>
mereka boleh memakan
<0398>
roti yang tidak beragi
<04682>
di tengah-tengah
<08432>
saudara-saudara
<0251>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 23:9

Tetapi
<0389>
segala imam
<03548>
panggung
<01116>
itu tiada
<03808>
diberi
<05927>
menghampiri
<0413>
mezbah
<04196>
Tuhan
<03068>
, hanya mereka itu makan
<0398>
fatir
<04682>
juga di antara
<08432>
segala saudaranya
<0251>
.
AYT ITL
Namun
<0389>
, para imam
<03548>
bukit-bukit pengurbanan
<01116>
tidak
<03808>
naik
<05927>
ke
<0413>
mazbah
<04196>
TUHAN
<03068>
di Yerusalem
<03389>
. Mereka
<03588>
hanya
<0518>
boleh memakan
<0398>
roti tidak beragi
<04682>
di tengah-tengah
<08432>
saudara-saudara mereka
<0251>
.
AVB ITL
Tetapi
<0389>
imam
<03548>
bukit-bukit pemujaan
<01116>
itu tidak
<03808>
boleh mendekati
<05927>
mazbah
<04196>
atau tempat pembakaran korban TUHAN
<03068>
di Yerusalem
<03389>
. Mereka hanya
<0518>
boleh makan
<0398>
roti yang tidak beragi
<04682>
di tengah-tengah
<08432>
saudara
<0251>
mereka.

[<0413>]
HEBREW
Mhyxa
<0251>
Kwtb
<08432>
twum
<04682>
wlka
<0398>
Ma
<0518>
yk
<03588>
Mlswryb
<03389>
hwhy
<03068>
xbzm
<04196>
la
<0413>
twmbh
<01116>
ynhk
<03548>
wley
<05927>
al
<03808>
Ka (23:9)
<0389>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 23:9

Tetapi para imam 1  bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah TUHAN di Yerusalem, hanya mereka boleh memakan 2  roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA