Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 22:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 22:14

Maka pergilah imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan dan Asaya kepada nabiah z  Hulda, isteri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas; nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya.

AYT (2018)

Lalu, Imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan, dan Asaya pergi menemui Nabiah Hulda, istri Salum, anak Tikwa, anak Harhas, yang mengurus pakaian dan tinggal di perkampungan baru di Yerusalem. Lalu, mereka berbicara kepadanya.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 22:14

Arakian, maka pergilah imam Hilkia dan Ahikam dan Akhbor dan Safan dan Asaya mendapatkan nabiah Hulda, isteri Salum bin Tikwa bin Harhas, penunggu pakaian itu, yang duduk di Yeruzalem dalam bahagian yang kedua, lalu berkata-kata mereka itu dengan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 22:14

Maka pergilah Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan dan Asaya meminta petunjuk kepada seorang wanita bernama Hulda. Ia seorang nabi yang tinggal di perkampungan baru di Yerusalem. Suaminya bernama Salum anak Tikwa, cucu Harhas; ia pengurus pakaian ibadat di Rumah TUHAN. Setelah Hulda mendengar keterangan mereka,

MILT (2008)

Maka pergilah Imam Hilkia, dan Ahikam, dan Akhbor, dan Safan dan Asaya kepada Nabiah Hulda istri Salum anak Tikwa anak Harhas, penjaga pakaian --dan dia tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru-- dan mereka berbicara dengannya.

Shellabear 2011 (2011)

Lalu pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri Salum bin Tikwa bin Harhas, pengurus pakaian-pakaian ibadah. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka pun berbicara dengan dia.

AVB (2015)

Lalu pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan, dan Asaya kepada nabiah Hulda, isteri Salum anak Tikwa anak Harhas, pengurus pakaian ibadat. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka pun berbicara dengannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 22:14

Maka pergilah
<01980>
imam
<03548>
Hilkia
<02518>
, Ahikam
<0296>
, Akhbor
<05907>
, Safan
<08227>
dan Asaya
<06222>
kepada
<0413>
nabiah
<05031>
Hulda
<02468>
, isteri
<0802>
seorang yang mengurus
<08104>
pakaian-pakaian
<0899>
, yaitu Salum
<07967>
bin
<01121>
Tikwa
<08616>
bin
<01121>
Harhas
<02745>
; nabiah
<01931>
itu tinggal
<03427>
di Yerusalem
<03389>
, di perkampungan baru
<04932>
. Mereka memberitakan
<01696>
semuanya kepadanya
<0413>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 22:14

Arakian, maka pergilah
<01980>
imam
<03548>
Hilkia
<02518>
dan Ahikam
<0296>
dan Akhbor
<05907>
dan Safan
<08227>
dan Asaya
<06222>
mendapatkan
<0413>
nabiah
<05031>
Hulda
<02468>
, isteri
<0802>
Salum
<07967>
bin
<01121>
Tikwa
<08616>
bin
<01121>
Harhas
<02745>
, penunggu
<08104>
pakaian
<0899>
itu, yang duduk
<03427>
di Yeruzalem
<03389>
dalam bahagian yang kedua
<04932>
, lalu berkata-kata
<01696>
mereka
<0413>
itu dengan dia.
AYT ITL
Lalu, Imam
<03548>
Hilkia
<02518>
, Ahikam
<0296>
, Akhbor
<05907>
, Safan
<08227>
, dan Asaya
<06222>
pergi
<01980>
menemui
<0413>
Nabiah
<05031>
Hulda
<02468>
, istri
<0802>
Salum
<07967>
, anak
<01121>
Tikwa
<08616>
, anak
<01121>
Harhas
<02745>
, yang mengurus
<08104>
pakaian
<0899>
dan tinggal
<03427>
di perkampungan baru
<04932>
di Yerusalem
<03389>
. Lalu, mereka berbicara
<01696>
kepadanya
<0413>
.

[<01931>]
AVB ITL
Lalu pergilah
<01980>
Imam
<03548>
Hilkia
<02518>
, Ahikam
<0296>
, Akhbor
<05907>
, Safan
<08227>
, dan Asaya
<06222>
kepada
<0413>
nabiah
<05031>
Hulda
<02468>
, isteri
<0802>
Salum
<07967>
anak
<01121>
Tikwa
<08616>
anak
<01121>
Harhas
<02745>
, pengurus
<08104>
pakaian
<0899>
ibadat. Nabiah itu
<01931>
tinggal
<03427>
di Yerusalem
<03389>
, di perkampungan baru
<04932>
. Mereka pun berbicara
<01696>
dengannya
<0413>
.
HEBREW
hyla
<0413>
wrbdyw
<01696>
hnsmb
<04932>
Mlswryb
<03389>
tbsy
<03427>
ayhw
<01931>
Mydgbh
<0899>
rms
<08104>
oxrx
<02745>
Nb
<01121>
hwqt
<08616>
Nb
<01121>
Mls
<07967>
tsa
<0802>
haybnh
<05031>
hdlx
<02468>
la
<0413>
hyvew
<06222>
Npsw
<08227>
rwbkew
<05907>
Mqyxaw
<0296>
Nhkh
<03548>
whyqlx
<02518>
Klyw (22:14)
<01980>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 22:14

3  4 Maka pergilah imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan dan Asaya kepada nabiah 1  Hulda, isteri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa 2  bin Harhas; nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA