Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 6:36

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 6:36

Apabila mereka berdosa kepada-Mu--karena tidak ada manusia yang tidak berdosa i --dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan j  ke negeri yang jauh atau yang dekat,

AYT (2018)

Jika mereka berdosa, sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau murka serta menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut sebagai tawanan ke negeri yang jauh atau ke negeri yang dekat,

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 6:36

Jikalau kiranya mereka itu sudah berdosa kepada-Mu (bahwasanya tiada seorang juapun yang tiada berdosa) dan murkalah Engkau akan mereka itu dan Kauserahkan mereka itu di hadapan musuhnya, sehingga oleh orang yang menawan mereka itu dibawa akan mereka itu tertawan ke dalam negeri musuh, entah jauh atau dekat,

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 6:36

Apabila umat-Mu berdosa kepada-Mu--sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berdosa--lalu karena kemarahan-Mu Kaubiarkan mereka dikalahkan oleh musuh dan dibawa sebagai tawanan ke suatu negeri yang jauh atau dekat,

MILT (2008)

Apabila mereka berdosa terhadap Engkau, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau akan menjadi marah terhadap mereka dan menyerahkan mereka di hadapan musuh, dan para penawan akan membawa mereka sebagai tawanan, ke negeri yang jauh atau dekat,

Shellabear 2011 (2011)

Jika mereka berdosa terhadap Engkau -- karena tidak ada manusia yang tidak berdosa -- dan Engkau murka terhadap mereka serta menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut sebagai tawanan ke negeri yang jauh atau yang dekat,

AVB (2015)

Jika mereka berdosa terhadap Engkau – kerana tidak ada manusia yang tidak berdosa – dan Engkau murka terhadap mereka serta menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka dibuang sebagai tawanan ke negeri yang jauh atau yang dekat,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 6:36

Apabila
<03588>
mereka berdosa
<02398>
kepada-Mu -- karena
<03588>
tidak ada
<0369>
manusia
<0120>
yang
<0834>
tidak
<03808>
berdosa
<02398>
-- dan Engkau murka
<0599>
kepada mereka dan menyerahkan
<05414>
mereka kepada
<06440>
musuh
<0341>
, sehingga mereka diangkut tertawan
<07617> <07617>
ke
<0413>
negeri
<0776>
yang jauh
<07350>
atau
<0176>
yang dekat
<07138>
,
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 6:36

Jikalau
<03588>
kiranya mereka itu sudah berdosa
<02398>
kepada-Mu (bahwasanya
<03588>
tiada
<0369>
seorang
<0120>
juapun yang
<0834>
tiada
<03808>
berdosa
<02398>
) dan murkalah
<0599>
Engkau akan mereka itu dan Kauserahkan
<05414>
mereka
<00>
itu di hadapan
<06440>
musuhnya
<0341>
, sehingga oleh orang yang menawan
<07617>
mereka itu dibawa
<07617>
akan mereka itu tertawan ke
<0413>
dalam negeri
<0776>
musuh, entah jauh
<07350>
atau
<0176>
dekat
<07138>
,
AYT ITL
Jika
<03588>
mereka berdosa
<02398>
, sebab
<03588>
tidak ada
<0369>
manusia
<0120>
yang
<0834>
tidak
<03808>
berdosa
<02398>
, dan Engkau murka
<0599>
serta menyerahkan
<05414>
mereka kepada
<06440>
musuh
<0341>
sehingga mereka diangkut sebagai tawanan
<07617> <07617>
ke
<0413>
negeri
<0776>
yang jauh
<07350>
atau
<0176>
ke negeri yang dekat
<07138>
,

[<00> <00>]
AVB ITL
Jika
<03588>
mereka berdosa
<02398>
terhadap Engkau – kerana
<03588>
tidak
<0369>
ada manusia
<0120>
yang
<0834>
tidak
<03808>
berdosa
<02398>
– dan Engkau murka
<0599>
terhadap mereka serta menyerahkan
<05414>
mereka kepada
<06440>
musuh
<0341>
sehingga mereka dibuang sebagai tawanan
<07617> <07617>
ke
<0413>
negeri
<0776>
yang jauh
<07350>
atau
<0176>
yang dekat
<07138>
,

[<00> <00>]
HEBREW
hbwrq
<07138>
wa
<0176>
hqwxr
<07350>
Ura
<0776>
la
<0413>
Mhybws
<07617>
Mwbsw
<07617>
bywa
<0341>
ynpl
<06440>
Mttnw
<05414>
Mb
<0>
tpnaw
<0599>
ajxy
<02398>
al
<03808>
rsa
<0834>
Mda
<0120>
Nya
<0369>
yk
<03588>
Kl
<0>
wajxy
<02398>
yk (6:36)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 6:36

4 Apabila mereka berdosa 1  kepada-Mu--karena tidak ada manusia 2  yang tidak berdosa 1 --dan Engkau murka 3  kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat,

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA