Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 18:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 18:24

Tetapi Mikha menjawab: "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri."

AYT (2018)

Mikha menjawab, “Sesungguhnya, engkau akan mengetahuinya pada hari itu, ketika engkau pergi dari satu kamar ke kamar lain untuk bersembunyi.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 18:24

Maka sahut Mikha: Bahwasanya engkau juga kelak mengetahuinya pada hari apabila engkau lari dari pada suatu bilik datang kepada suatu bilik hendak menyembunyikan dirimu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 18:24

Mikha menjawab, "Nanti kaulihat buktinya pada waktu engkau masuk ke sebuah kamar untuk bersembunyi!"

MILT (2008)

Dan Mikha berkata, "Sesungguhnya, engkau akan melihat ketika engkau pergi dari satu kamar ke kamar yang lain untuk bersembunyi."

Shellabear 2011 (2011)

Jawab Mikha, "Sesungguhnya, engkau akan membuktikannya pada hari itu, ketika engkau masuk ke suatu kamar yang terdalam untuk bersembunyi."

AVB (2015)

Jawab Mikha, “Sesungguhnya, engkau akan mengetahuinya pada hari itu, ketika engkau masuk ke suatu bilik yang terdalam untuk bersembunyi.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 18:24

Tetapi Mikha
<04321>
menjawab
<0559>
: "Sesungguhnya
<02005>
engkau akan melihatnya
<07200>
pada hari
<03117>
engkau lari
<0935>
dari satu kamar
<02315>
ke kamar
<02315>
yang lain untuk menyembunyikan
<02244>
diri."

[<01931> <0834>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 18:24

Maka sahut
<0559>
Mikha
<04321>
: Bahwasanya
<02005>
engkau juga kelak mengetahuinya
<07200>
pada hari
<03117>
apabila engkau lari dari pada suatu bilik
<02315>
datang
<0935>
kepada suatu bilik
<02315>
hendak menyembunyikan
<02244>
dirimu.
AYT ITL
Mikha
<04321>
menjawab
<0559>
, “Sesungguhnya
<02005>
, engkau akan mengetahuinya
<07200>
pada hari
<03117>
itu
<01931>
, ketika
<0834>
engkau pergi
<0935>
dari satu kamar
<02315>
ke kamar
<02315>
lain untuk bersembunyi
<02244>
.”
AVB ITL
Jawab
<0559>
Mikha
<04321>
, “Sesungguhnya
<02005>
, engkau akan mengetahuinya
<07200>
pada hari
<03117>
itu
<01931>
, ketika engkau masuk
<0935>
ke suatu bilik yang terdalam
<02315> <02315>
untuk bersembunyi
<02244>
.”

[<0834>]
HEBREW
abxhl
<02244>
rdxb
<02315>
rdx
<02315>
awbt
<0935>
rsa
<0834>
awhh
<01931>
Mwyb
<03117>
har
<07200>
Knh
<02005>
whykym
<04321>
rmayw (18:24)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 18:24

Tetapi Mikha menjawab: "Sesungguhnya engkau akan melihatnya 1  pada hari engkau lari dari satu kamar 2  ke kamar 2  yang lain untuk menyembunyikan diri."

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA