Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 12:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 12:13

Raja Rehabeam menunjukkan dirinya x  kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tujuh belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih TUHAN dari antara segala suku Israel untuk membuat nama-Nya y  tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon.

AYT (2018)

Raja Rehabeam memperkuat dirinya dan memerintah di Yerusalem. Rehabeam berusia 41 tahun saat menjadi raja. Dia memerintah selama tujuh belas tahun di Yerusalem, kota yang TUHAN pilih dari seluruh suku Israel untuk menempatkan nama-Nya di sana. Nama ibunya adalah Naama, seorang perempuan Amon.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 12:13

Maka baginda raja Rehabeampun berkuasa pula dan kerajaanlah ia di Yeruzalem; maka umurnya empat puluh satu tahun pada masa Rehabeam naik raja, dan kerajaanlah ia tujuh belas tahun lamanya di Yeruzalem, yaitu negeri yang telah dipilih Tuhan dari pada segala suku bangsa Israel hendak ditaruh-Nya akan nama-Nya di sana. Maka nama bunda baginda itu Naama, seorang perempuan Ammoni.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 12:13

Rehabeam memerintah di Yerusalem dan kekuasaannya semakin besar. Ia berumur 41 tahun ketika menjadi raja, dan ia memerintah 17 tahun lamanya di Yerusalem, kota yang dari seluruh wilayah Israel dipilih TUHAN untuk menjadi tempat ibadat kepada-Nya. Ibu Rehabeam adalah Naama dari negeri Amon.

MILT (2008)

Raja Rehabeam membuat dirinya sendiri kuat di Yerusalem, dan memerintah. Sebab Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tujuh belas tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Kota yang telah TUHAN YAHWEH 03068 pilih dari antara segala suku Israel untuk menempatkan Nama-Nya di sana. Nama ibunya Naamah, seorang wanita Amon.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian Raja Rehabeam memperkuat kedudukannya dan bertakhta di Yerusalem. Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia naik takhta. Tujuh belas tahun lamanya ia bertakhta di Yerusalem, kota yang dipilih ALLAH dari antara semua suku Israil untuk menegakkan nama-Nya di sana. Nama ibunya ialah Naama, orang Amon.

AVB (2015)

Kemudian Raja Rehabeam memperkuat kedudukannya dan bertakhta di Yerusalem. Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada waktu dia menaiki takhta. Tujuh belas tahun lamanya ia bertakhta di Yerusalem, kota yang dipilih TUHAN daripada antara semua suku Israel untuk menegakkan nama-Nya di sana. Nama ibunya ialah Naama, orang Amon.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 12:13

Raja
<04428>
Rehabeam
<07346>
menunjukkan
<02388> <00>
dirinya kuat
<00> <02388>
dalam pemerintahannya
<04427>
di Yerusalem
<03389>
. Rehabeam
<07346>
berumur
<01121>
empat puluh
<0705>
satu
<0259>
tahun
<08141>
pada waktu ia menjadi raja
<04427>
, dan tujuh
<07651>
belas
<06240>
tahun
<08141>
lamanya ia memerintah
<04427>
di Yerusalem
<03389>
, kota
<05892>
yang
<0834>
dipilih
<0977>
TUHAN
<03068>
dari antara segala
<03605>
suku
<07626>
Israel
<03478>
untuk membuat
<07760> <00>
nama-Nya
<08034>
tinggal
<00> <07760>
di sana
<08033>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
ialah Naama
<05279>
, seorang perempuan Amon
<05985>
.

[<03588>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 12:13

Maka baginda raja
<04428>
Rehabeampun
<07346>
berkuasa
<02388>
pula dan kerajaanlah
<04427>
ia di Yeruzalem
<03389>
; maka
<03588>
umurnya
<01121>
empat puluh
<0705>
satu
<0259>
tahun
<08141>
pada masa Rehabeam
<07346>
naik raja
<04427>
, dan kerajaanlah
<04427>
ia tujuh
<07651>
belas
<06240>
tahun
<08141>
lamanya di Yeruzalem
<03389>
, yaitu negeri
<05892>
yang telah
<0834>
dipilih
<0977>
Tuhan
<03068>
dari pada segala
<03605>
suku
<07626>
bangsa Israel
<03478>
hendak ditaruh-Nya
<07760>
akan nama-Nya
<08034>
di sana
<08033>
. Maka nama
<08034>
bunda
<0517>
baginda itu Naama
<05279>
, seorang perempuan Ammoni
<05985>
.
AYT ITL
Raja
<04428>
Rehabeam
<07346>
memperkuat
<02388>
dirinya dan memerintah
<04427>
di Yerusalem
<03389>
. Rehabeam
<07346>
berusia
<01121>
41
<0705> <0259>
tahun
<08141>
saat menjadi raja
<04427>
. Dia memerintah
<04427>
selama tujuh
<07651>
belas
<06240>
tahun
<08141>
di Yerusalem
<03389>
, kota
<05892>
yang
<0834>
TUHAN
<03068>
pilih
<0977>
dari seluruh
<03605>
suku
<07626>
Israel
<03478>
untuk menempatkan
<07760>
nama-Nya
<08034>
di sana
<08033>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
adalah Naama
<05279>
, seorang perempuan Amon
<05985>
.

[<0853>]
AVB ITL
Kemudian Raja
<04428>
Rehabeam
<07346>
memperkuat
<02388>
kedudukannya dan bertakhta
<04427>
di Yerusalem
<03389>
. Rehabeam
<07346>
berumur
<01121>
empat puluh
<0705>
satu
<0259>
tahun
<08141>
pada waktu dia menaiki takhta
<04427>
. Tujuh
<07651>
belas
<06240>
tahun
<08141>
lamanya ia bertakhta
<04427>
di Yerusalem
<03389>
, kota
<05892>
yang
<0834>
dipilih
<0977>
TUHAN
<03068>
daripada antara semua
<03605>
suku
<07626>
Israel
<03478>
untuk menegakkan
<07760>
nama-Nya
<08034>
di sana
<08033>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
ialah Naama
<05279>
, orang Amon
<05985>
.

[<0853>]
HEBREW
tynmeh
<05985>
hmen
<05279>
wma
<0517>
Msw
<08034>
larvy
<03478>
yjbs
<07626>
lkm
<03605>
Ms
<08033>
wms
<08034>
ta
<0853>
Mwvl
<07760>
hwhy
<03068>
rxb
<0977>
rsa
<0834>
ryeh
<05892>
Mlswryb
<03389>
Klm
<04427>
hns
<08141>
hrve
<06240>
ebsw
<07651>
wklmb
<04427>
Mebxr
<07346>
hns
<08141>
txaw
<0259>
Myebra
<0705>
Nb
<01121>
yk
<03588>
Klmyw
<04427>
Mlswryb
<03389>
Mebxr
<07346>
Klmh
<04428>
qzxtyw (12:13)
<02388>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 12:13

Raja Rehabeam 1  menunjukkan dirinya kuat 4  dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam 1  berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tujuh belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota 2  yang dipilih TUHAN dari antara segala suku Israel untuk membuat 3  nama-Nya tinggal 4  di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon 4 .

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA