Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 8:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 8:19

Lalu berkatalah ia: "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka d  ini, sebab hal itu mengenai akhir e  zaman. f 

AYT (2018)

Dia berkata, ‘Sesungguhnya, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi saat murka ini berakhir, sebab hal itu mengenai akhir zaman.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 8:19

Maka katanya: Bahwa aku hendak memberitahu engkau barang yang akan jadi pada akhir kehangatan murka ini, karena pada masa yang tertentu akan datang kesudahannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 8:19

"Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi kelak sebagai akibat kemarahan Allah. Sebab penglihatanmu itu menunjuk kepada akhir zaman.

MILT (2008)

Dan dia berkata, "Ketahuilah, aku akan membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab waktu yang ditetapkan itu adalah akhir zaman.

Shellabear 2011 (2011)

Ia berkata, "Ketahuilah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada masa murka yang terakhir ini, karena hal itu berkaitan dengan akhir zaman yang sudah ditentukan.

AVB (2015)

Dia berkata, “Ketahuilah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada masa murka yang terakhir ini, kerana hal itu berkaitan dengan akhir zaman yang sudah ditentukan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 8:19

Lalu berkatalah
<0559>
ia: "Kuberitahukan
<03045>
kepadamu apa yang
<0834>
akan terjadi
<01961>
pada akhir
<0319>
murka
<02195>
ini, sebab
<03588>
hal itu mengenai akhir
<07093>
zaman
<04150>
.

[<02005>]
TL ITL ©

SABDAweb Dan 8:19

Maka katanya
<0559>
: Bahwa aku
<02005>
hendak memberitahu
<03045>
engkau barang yang
<0834>
akan jadi
<01961>
pada akhir
<0319>
kehangatan murka
<02195>
ini, karena
<03588>
pada masa yang tertentu
<04150>
akan datang kesudahannya
<07093>
.
AYT ITL
Dia berkata
<0559>
, ‘Sesungguhnya
<02005>
, aku akan memberitahukan
<03045>
kepadamu apa yang
<0834>
akan terjadi
<01961>
saat murka
<02195>
ini berakhir
<0319>
, sebab
<03588>
hal itu mengenai akhir zaman
<04150> <07093>
.’”

[<0853>]
AVB ITL
Dia berkata
<0559>
, “Ketahuilah
<02005>
, aku akan memberitahukan
<03045>
kepadamu apa yang
<0834>
akan terjadi
<01961>
pada masa
<0319> <0>
murka
<02195>
yang terakhir
<0> <0319>
ini, kerana
<03588>
hal itu berkaitan dengan akhir
<07093>
zaman yang
<04150> <0>
sudah ditentukan
<0> <04150>
.

[<0853>]
HEBREW
Uq
<07093>
dewml
<04150>
yk
<03588>
Mezh
<02195>
tyrxab
<0319>
hyhy
<01961>
rsa
<0834>
ta
<0853>
Keydwm
<03045>
ynnh
<02005>
rmayw (8:19)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 8:19

Lalu berkatalah ia: "Kuberitahukan 1  kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir 2  murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman.

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA