Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 43:3

Konteks

Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika Ia datang untuk memusnahkan kota itu dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud.

KataFrek.
Yang24457
kelihatan80
kepadaku818
itu14215
adalah1318
seperti2672
yang24457
kelihatan80
kepadaku818
ketika1354
Ia7484
datang1400
untuk4454
memusnahkan79
kota1196
itu14215
dan28381
seperti2672
yang24457
kelihatan80
kepadaku818
di12859
tepi151
sungai486
Kebar8
maka3355
aku8896
sembah9
sujud168
  YUNANI
WordStrong #Freq.KJV usages
harmkw04758104appearance 35, sight 18 ...
harmh04758104appearance 35, sight 18 ...
rsa08345502which, wherewith ...
ytyar072001306see 879, look 104 ...
harmk04758104appearance 35, sight 18 ...
yabb09352572come 1435, bring 487 ...
txsl07843147destroy 96, corrupt 22 ...
ta085311050not translated
ryeh058921095city 1074, town 7 ...
twarmw04758104appearance 35, sight 18 ...
la04135502unto, with ...
rhn05104119river 98, flood 18 ...
rbk035298Chebar 8
lpaw05307435fail 318, fall down 25 ...
ynp064402128before 1137, face 390 ...


TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.80 detik
dipersembahkan oleh YLSA