Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 33:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 33:9

Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, e  ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. f 

AYT (2018)

Akan tetapi, jika kamu memperingatkan orang jahat itu untuk berbalik dari jalannya, tetapi dia tidak berbalik dari jalannya, dia akan mati dalam kesalahannya, tetapi kamu telah menyelamatkan hidupmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 33:9

Tetapi jikalau engkau sudah menasehatkan orang fasik itu dari pada jalannya, supaya baliklah ia dari padanya, maka tiada juga ia balik dari pada jalannya, niscaya iapun akan mati kelak dalam kejahatannya, tetapi engkau juga akan berlepas nyawamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 33:9

Jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak mau berhenti berbuat jahat, dia akan mati sebagai orang berdosa, tetapi engkau sendiri akan selamat."

MILT (2008)

Namun engkau, jika engkau mengingatkan orang yang jahat itu dari kelakuannya supaya berbalik, tetapi dia tidak berbalik dari kelakuannya, dia akan mati di dalam kesalahannya. Namun engkau telah menyelamatkan nyawamu."

Shellabear 2011 (2011)

Sebaliknya, jika engkau mengingatkan orang fasik itu supaya bertobat dari jalan hidupnya tetapi ia tidak mau bertobat dari jalan hidupnya, maka ia akan mati dalam kesalahannya. Namun, engkau telah menyelamatkan nyawamu.

AVB (2015)

Sebaliknya, jika engkau mengingatkan orang fasiq itu supaya bertaubat daripada jalan hidupnya tetapi dia tidak mahu bertaubat daripada jalan hidupnya, maka dia akan mati dalam kesalahannya. Akan tetapi, engkau telah menyelamatkan nyawamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 33:9

Tetapi
<03588>
jikalau engkau
<0859>
memperingatkan
<02094>
orang jahat
<07563>
itu supaya ia bertobat
<07725>
dari
<04480>
hidupnya
<01870>
, tetapi ia tidak
<03808>
mau bertobat
<07725>
, ia
<01931>
akan mati
<04191>
dalam kesalahannya
<05771>
, tetapi engkau
<0859>
telah menyelamatkan
<05337>
nyawamu
<05315>
.

[<01870>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 33:9

Tetapi jikalau
<03588>
engkau
<0859>
sudah menasehatkan
<02094>
orang fasik
<07563>
itu dari pada jalannya
<01870>
, supaya baliklah
<07725>
ia dari
<04480>
padanya, maka tiada
<03808>
juga ia balik
<07725>
dari pada jalannya
<01870>
, niscaya iapun
<01931>
akan mati
<04191>
kelak dalam kejahatannya
<05771>
, tetapi engkau
<0859>
juga akan berlepas
<05315>
nyawamu
<05337>
.
AYT ITL
Akan tetapi, jika
<03588>
kamu
<0859>
memperingatkan
<02094>
orang jahat
<07563>
itu untuk berbalik
<07725>
dari
<04480>
jalannya
<01870>
, tetapi dia tidak
<03808>
berbalik
<07725>
dari jalannya
<01870>
, dia
<01931>
akan mati
<04191>
dalam kesalahannya
<05771>
, tetapi kamu
<0859>
telah menyelamatkan
<05337>
hidupmu.”

[<05315> <00>]
HEBREW
o
tluh
<05337>
Kspn
<05315>
htaw
<0859>
twmy
<04191>
wnweb
<05771>
awh
<01931>
wkrdm
<01870>
bs
<07725>
alw
<03808>
hnmm
<04480>
bwsl
<07725>
wkrdm
<01870>
esr
<07563>
trhzh
<02094>
yk
<03588>
htaw (33:9)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 33:9

Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, e  ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. f 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 33:9

Tetapi jikalau engkau memperingatkan 1  orang jahat itu supaya ia bertobat 2  dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat 2 , ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan 3  nyawamu.

Catatan Full Life

Yeh 25:1--33:31 1

Nas : Yeh 25:1-32:32

Pasal-pasal ini berisi nubuat-nubuat tentang tujuh bangsa yang bermusuhan dengan Allah, perintah-perintah dan umat-Nya. Yehezkiel menyatakan di dalam delapan pasal ini bahwa semua bangsa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan bahwa kekuatan-kekuatan dunia tidak pernah akan merusak rencana keselamatan-Nya. Sekalipun kekuatan-kekuatan fasik dunia ini kadang-kadang kelihatanya menang, saatnya akan tiba manakala Allah akan menghukum semua kejahatan, memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat dan umat-Nya yang setia akan menerima keselamatan sempurna.


Yeh 29:1--33:31 2

Nas : Yeh 29:1-32:32

Pasal-pasal ini memberikan tujuh nubuat hukuman terhadap Mesir. Mesir dihukum karena menjadi kekuatan dunia yang memuja banyak dewa dan dengan angkuh menyombongkan kekuatannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA