Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 8:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 8:8

Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata: "Berdoalah d  kepada TUHAN, supaya dijauhkan-Nya katak-katak itu dari padaku dan dari pada rakyatku; maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban e  kepada TUHAN."

AYT (2018)

Kemudian, Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, “Berdoalah kepada TUHAN supaya Dia menjauhkan katak-katak ini dariku dan dari rakyatku. Setelah itu, aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka dapat berkurban kepada TUHAN.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 8:8

Lalu dipanggil Firaun akan Musa dan Harun serta titahnya: Pintalah doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya dihalaukannya segala katak ini dari padaku dan dari pada rakyatku, maka aku akan melepaskan bangsa itu pergi akan membawa korban kepada Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 8:8

Raja memanggil Musa dan Harun, dan berkata, "Berdoalah kepada TUHAN supaya Ia melenyapkan katak-katak ini, maka aku akan mengizinkan bangsamu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada TUHAN."

TSI (2014)

Kemudian raja memanggil Musa dan Harun untuk menghadap dan berkata kepada mereka, “Mintalah kepada dewamu itu untuk melenyapkan katak-katak ini dari saya dan bangsa saya, maka saya akan membiarkan bangsamu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada dewamu.”

MILT (2008)

Dan Firaun memanggil Musa serta Harun, lalu berkata, "Berdoalah kepada TUHAN YAHWEH 03068 agar Dia menyingkirkan katak-katak itu dari aku dan rakyatku. Aku akan menyuruh umat itu pergi, agar mereka dapat berkurban bagi TUHAN YAHWEH 03068."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada ALLAH supaya Ia menyingkirkan katak-katak ini dariku dan dari rakyatku, maka aku akan mengizinkan bangsa itu pergi supaya mereka dapat mempersembahkan kurban kepada ALLAH."

AVB (2015)

Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, “Berdoalah kepada TUHAN supaya Dia menyingkirkan kesemua katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan mengizinkan orang Israel itu pergi supaya mereka dapat mempersembahkan korban kepada TUHAN.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 8:8

Kemudian Firaun
<06547>
memanggil
<07121>
Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
serta berkata
<0559>
: "Berdoalah
<06279>
kepada
<0413>
TUHAN
<03068>
, supaya dijauhkan-Nya
<05493>
katak-katak
<06854>
itu dari padaku dan dari
<04480>
pada rakyatku
<05971>
; maka aku akan membiarkan
<07971> <00>
bangsa
<05971>
itu pergi
<00> <07971>
, supaya mereka mempersembahkan korban
<02076>
kepada TUHAN
<03068>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 8:8

Lalu dipanggil
<07121>
Firaun
<06547>
akan Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
serta titahnya
<0559>
: Pintalah
<06279>
doa kepada
<0413>
Tuhan
<03068>
dengan sungguh-sungguh
<05493>
, supaya dihalaukannya segala katak
<06854>
ini dari padaku
<04480>
dan dari pada rakyatku
<05971>
, maka aku akan melepaskan
<07971>
bangsa
<05971>
itu pergi akan membawa korban
<02076>
kepada Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Kemudian, Firaun
<06547>
memanggil
<07121>
Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
dan berkata
<0559>
, “Berdoalah
<06279>
kepada
<0413>
TUHAN
<03068>
supaya Dia menjauhkan
<05493>
katak-katak
<06854>
ini dariku
<04480>
dan dari rakyatku
<05971>
. Setelah itu, aku akan membiarkan
<07971>
bangsa
<05971>
itu pergi supaya mereka dapat berkurban
<02076>
kepada TUHAN
<03068>
.”

[<0853>]
AVB ITL
Kemudian Firaun
<06547>
memanggil
<07121>
Musa
<04872>
dan Harun
<0175>
serta berkata
<0559>
, “Berdoalah
<06279>
kepada
<0413>
TUHAN
<03068>
supaya Dia menyingkirkan
<05493>
kesemua katak
<06854>
itu daripadaku
<04480>
dan daripada rakyatku
<05971>
, maka aku akan mengizinkan
<07971> <0>
orang Israel
<05971>
itu pergi
<0> <07971>
supaya mereka dapat mempersembahkan korban
<02076>
kepada TUHAN
<03068>
.”

[<0853>]
HEBREW
hwhyl
<03068>
wxbzyw
<02076>
Meh
<05971>
ta
<0853>
hxlsaw
<07971>
ymemw
<05971>
ynmm
<04480>
Myedrpuh
<06854>
royw
<05493>
hwhy
<03068>
la
<0413>
wryteh
<06279>
rmayw
<0559>
Nrhalw
<0175>
hsml
<04872>
herp
<06547>
arqyw
<07121>
(8:8)
<8:4>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 8:8

Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata: "Berdoalah 1  kepada TUHAN, supaya dijauhkan-Nya katak-katak itu dari padaku dan dari pada rakyatku 2 ; maka aku akan membiarkan bangsa 2  itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada TUHAN."

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA