Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 1:32

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 1:32

Keturunan Ketura, gundik l  Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan. m 

AYT (2018)

Anak-anak yang lahir dari Ketura, gundik Abraham, adalah Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak, dan Suah. Anak-anak Yoksan adalah Syeba dan Dedan.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 1:32

Adapun anak-anak Ketura, gundik Ibrahim itu, yaitu diperanakkannya Zimran dan Yoksan dan Medan dan Midian dan Isbak, dan Suah. Maka bani Yoksan itulah Syeba dan Dedan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 1:32

Abraham mempunyai selir bernama Ketura. Dari selirnya itu ia mendapat anak-anak lelaki yang bernama: Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Yoksan mempunyai anak-anak lelaki yang bernama: Syeba dan Dedan.

MILT (2008)

Dan anak-anak Ketura, gundik Abraham: ia melahirkan Zimran dan Yoksan dan Medan dan Midian dan Ishbak serta Suah. Dan anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan.

Shellabear 2011 (2011)

Anak-anak Ketura, gundik Ibrahim: Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Anak-anak Yoksan: Syeba dan Dedan.

AVB (2015)

Anak-anak Ketura, gundik Abraham: Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Anak-anak Yoksan: Syeba dan Dedan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 1:32

Keturunan
<01121>
Ketura
<06989>
, gundik
<06370>
Abraham
<085>
: perempuan itu melahirkan
<03205>
Zimran
<02175>
, Yoksan
<03370>
, Medan
<04091>
, Midian
<04080>
, Isybak
<03435>
dan Suah
<07744>
. Anak-anak
<01121>
Yoksan
<03370>
ialah Syeba
<07614>
dan Dedan
<01719>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 1:32

Adapun anak-anak
<01121>
Ketura
<06989>
, gundik
<06370>
Ibrahim
<085>
itu, yaitu diperanakkannya
<03205>
Zimran
<02175>
dan Yoksan
<03370>
dan Medan
<04091>
dan Midian
<04080>
dan Isbak
<03435>
, dan Suah
<07744>
. Maka bani
<01121>
Yoksan
<03370>
itulah Syeba
<07614>
dan Dedan
<01719>
.
AYT ITL
Anak-anak
<01121>
yang lahir
<03205>
dari Ketura
<06989>
, gundik
<06370>
Abraham
<085>
, adalah Zimran
<02175>
, Yoksan
<03370>
, Medan
<04091>
, Midian
<04080>
, Isybak
<03435>
, dan Suah
<07744>
. Anak-anak
<01121>
Yoksan
<03370>
adalah Syeba
<07614>
dan Dedan
<01719>
.

[<0853> <00>]
AVB ITL
Anak-anak
<01121>
Ketura
<06989>
, gundik
<06370>
Abraham
<085>
: Zimran
<02175>
, Yoksan
<03370>
, Medan
<04091>
, Midian
<04080>
, Isbak
<03435>
, dan Suah
<07744>
. Anak-anak
<01121>
Yoksan
<03370>
: Syeba
<07614>
dan Dedan
<01719>
.

[<03205> <0853> <00>]
HEBREW
o
Nddw
<01719>
abs
<07614>
Nsqy
<03370>
ynbw
<01121>
xwsw
<07744>
qbsyw
<03435>
Nydmw
<04080>
Ndmw
<04091>
Nsqyw
<03370>
Nrmz
<02175>
ta
<0853>
hdly
<03205>
Mhrba
<085>
sglyp
<06370>
hrwjq
<06989>
ynbw (1:32)
<01121>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 1:32

Keturunan 1  Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian 2 , Isybak dan Suah. Anak-anak 1  Yoksan ialah Syeba 3  dan Dedan 4 .

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA