Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 2:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 2:29

Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban z  sembelihan-Ku dan korban sajian-Ku, a  yang telah Kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih dari pada-Ku 1 , sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat-Ku Israel?

AYT (2018)

Mengapa kamu memandang rendah kurban persembahan-Ku dan kurban sajian-Ku yang telah Kuperintahkan di tempat kediaman-Ku? Mengapa kamu menghormati anak-anakmu melebihi Aku, dengan menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap kurban sajian umat-Ku Israel?’”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 2:29

Mengapa maka engkau menyepak akan korban dan persembahan yang di atas mezbah-Ku, yang sudah Kutentukan bagimu akan penghidupan yang limpah, dan engkau mempermuliakan anakmu lebih dari pada-Ku, serta kamu menambunkan dirimu dengan bahagian yang terbaik dari pada segala persembahan makanan umat-Ku Israel?

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 2:29

Jadi, mengapa engkau masih serakah melihat kurban-kurban yang sesuai dengan perintah-Ku, dipersembahkan bangsa-Ku kepada-Ku? Mengapa engkau Eli, lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati Aku, dan membiarkan mereka menggemukkan dirinya dengan bagian yang terbaik dari setiap persembahan bangsa-Ku kepada-Ku?

TSI (2014)

Jadi mengapa kamu dan anak-anakmu memandang rendah kurban dan persembahan yang diberikan bagi-Ku? Kamu lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati Aku, dan membuat dirimu gemuk dengan mengambil bagian terbaik dari seluruh persembahan yang dibawa oleh umat-Ku orang Israel.’

MILT (2008)

Mengapa kamu memandang rendah terhadap persembahan bakaran-Ku, dan kurban persembahan-Ku yang telah Aku perintahkan di dalam tempat kediaman-Ku? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada Aku, untuk membuat dirimu sendiri gemuk dengan yang terbaik dari segala kurban persembahan umat-Ku?"

Shellabear 2011 (2011)

Mengapa kalian meremehkan kurban sembelihan dan persembahan bahan makanan bagi-Ku, yang telah Kuperintahkan? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu melebihi Aku, dan menggemukkan diri kalian dengan bagian yang terbaik dari segala persembahan umat-Ku Israil?

AVB (2015)

Jadi, mengapakah kamu semua haloba serta meremehkan korban sembelihan dan persembahan bahan makanan bagi-Ku, serta mengetepikan Aku? Mengapakah engkau menghormati anak-anakmu melebihi Aku, dan menggemukkan diri dengan bahagian-bahagian yang terbaik daripada segala persembahan umat-Ku, orang Israel?’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 2:29

Mengapa
<04100>
engkau memandang dengan loba
<01163>
kepada korban sembelihan-Ku
<02077>
dan korban sajian-Ku
<04503>
, yang
<0834>
telah Kuperintahkan
<06680>
, dan mengapa engkau menghormati
<03513>
anak-anakmu
<01121>
lebih dari
<04480>
pada-Ku, sambil kamu menggemukkan
<01254>
dirimu dengan bagian yang terbaik
<07225>
dari setiap
<03605>
korban sajian
<04503>
umat-Ku
<05971>
Israel
<03478>
?

[<04583>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 2:29

Mengapa
<04100>
maka engkau menyepak
<01163>
akan korban
<02077>
dan persembahan
<04503>
yang
<0834>
di atas mezbah-Ku, yang sudah Kutentukan
<06680>
bagimu akan penghidupan
<04583>
yang limpah, dan engkau mempermuliakan
<03513>
anakmu
<01121>
lebih dari
<04480>
pada-Ku, serta kamu menambunkan
<01254>
dirimu dengan bahagian yang terbaik
<07225>
dari pada segala
<03605>
persembahan makanan
<04503>
umat-Ku
<05971>
Israel
<03478>
?
AYT ITL
Mengapa
<04100>
kamu memandang rendah
<01163>
kurban persembahan-Ku
<02077>
dan kurban sajian-Ku
<04503>
yang
<0834>
telah Kuperintahkan
<06680>
di tempat kediaman-Ku
<04583>
? Mengapa kamu menghormati
<03513>
anak-anakmu
<01121>
melebihi
<04480>
Aku, dengan menggemukkan
<01254>
dirimu dengan bagian yang terbaik
<07225>
dari setiap
<03605>
kurban sajian
<04503>
umat-Ku
<05971>
Israel
<03478>
?’”

[<0853>]
AVB ITL
Jadi, mengapakah
<04100>
kamu semua haloba serta meremehkan
<01163>
korban sembelihan
<02077>
dan persembahan bahan makanan
<04503>
bagi-Ku, serta mengetepikan Aku? Mengapakah engkau menghormati
<03513>
anak-anakmu
<01121>
melebihi
<04480>
Aku, dan menggemukkan
<01254>
diri dengan bahagian-bahagian yang terbaik
<07225>
daripada segala
<03605>
persembahan
<04503>
umat-Ku
<05971>
, orang Israel
<03478>
?’

[<0834> <06680> <04583> <0853>]
HEBREW
ymel
<05971>
larvy
<03478>
txnm
<04503>
lk
<03605>
tysarm
<07225>
Mkayrbhl
<01254>
ynmm
<04480>
Kynb
<01121>
ta
<0853>
dbktw
<03513>
Nwem
<04583>
ytywu
<06680>
rsa
<0834>
ytxnmbw
<04503>
yxbzb
<02077>
wjebt
<01163>
hml (2:29)
<04100>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 2:29

Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban z  sembelihan-Ku dan korban sajian-Ku, a  yang telah Kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih dari pada-Ku 1 , sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat-Ku Israel?

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 2:29

3 Mengapa engkau memandang dengan loba 1  kepada korban sembelihan-Ku 1  dan korban sajian-Ku 2 , yang telah Kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati 4  anak-anakmu lebih dari pada-Ku, sambil kamu menggemukkan 5  dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian 2  umat-Ku Israel?

Catatan Full Life

1Sam 2:29 1

Nas : 1Sam 2:29

Eli gagal total dalam memberikan kepemimpinan rohani bagi keluarga dan juga bagi Israel.

 1. 1) Selaku ayah ia tidak sanggup mendidik anak-anaknya dalam jalan kebenaran. Ketika mereka memperkosa wanita-wanita yang melayani di gerbang Kemah Pertemuan (ayat 1Sam 2:22), Eli tidak menunjukkan baik kehendak maupun wibawa rohani yang diperlukan untuk memberhentikan mereka dari pelayanan (1Sam 3:13; bd. Ul 21:18-21).
 2. 2) Kegagalan Eli sebagai ayah dan hamba Tuhan mengakibatkan:
  1. (a) hukuman Allah atas Eli, para putranya, dan keluarganya (ayat 1Sam 2:30-36; 4:17-18);
  2. (b) merosotnya rasa hormat terhadap jabatan imam (ayat 1Sam 2:17);
  3. (c) kemerosotan rohani yang umum dari umat Allah (ayat 1Sam 2:22-24; 4:1-11); dan
  4. (d) lenyapnya kemuliaan Tuhan dari Israel (1Sam 4:21).
 3. 3) Seluruh Alkitab menekankan perlunya kesalehan dan takut akan Allah sebagai standar-Nya bagi mereka yang akan memimpin umat Allah (bd. 1Tim 3:1-10).

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA