Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 14:33

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 14:33

Lalu diberitahukanlah kepada Saul, demikian: "Lihat, rakyat berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya. e " Dan ia berkata: "Kamu berbuat khianat; gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke mari."

AYT (2018)

Lalu, mereka memberi tahu Saul, katanya, “Lihat, rakyat telah berdosa melawan TUHAN dengan memakan darahnya.” Dia berkata, “Kamu berkhianat. Gulingkanlah batu besar kepadaku sekarang!”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 14:33

Maka dimaklumkan oranglah kepada Saul, sembahnya: Bahwa sesungguhnya rakyat itu berdosa kepada Tuhan, sebab mereka itu makan daging dengan darahnya. Maka titah Saul: Kamu berbuat dosa dengan sengaja. Gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kepadaku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 14:33

Lalu diberitahu kepada Saul demikian, "Baginda, rakyat telah berdosa terhadap TUHAN karena makan daging dengan darahnya." "Kamu pengkhianat!" teriak Saul. "Gulingkanlah sebuah batu besar kemari."

MILT (2008)

Dan mereka memberitahukan Saul, dengan berkata, "Lihatlah, rakyat telah berdosa melawan TUHAN YAHWEH 03068; mereka makan dengan darahnya." Dan Saul berkata, "Kalian telah berlaku keji. Sekarang gulingkan bagiku sebuah batu besar pada hari ini."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian kepada Saul dikabarkan demikian, "Ketahuilah, rakyat berdosa terhadap ALLAH karena mereka menyantap daging dan juga darahnya." Katanya, "Kamu telah berbuat khianat. Gulingkanlah kemari sebuah batu besar sekarang juga."

AVB (2015)

Kemudian kepada Saul dikhabarkan demikian, “Ketahuilah, rakyat berdosa terhadap TUHAN kerana mereka memakan daging dan juga darahnya.” Katanya, “Kamu telah berbuat khianat. Gulingkanlah ke mari sebuah batu besar sekarang juga.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 14:33

Lalu diberitahukanlah
<05046>
kepada Saul
<07586>
, demikian
<0559>
: "Lihat
<02009>
, rakyat
<05971>
berdosa
<02398>
terhadap TUHAN
<03068>
dengan memakannya
<0398>
dengan
<05921>
darahnya
<01818>
." Dan ia berkata
<0559>
: "Kamu berbuat khianat
<0898>
; gulingkanlah
<01556>
sekarang
<03117>
juga sebuah batu
<068>
besar
<01419>
ke mari
<0413>
."
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 14:33

Maka dimaklumkan
<05046>
oranglah kepada Saul
<07586>
, sembahnya
<0559>
: Bahwa sesungguhnya
<02009>
rakyat
<05971>
itu berdosa
<02398>
kepada Tuhan
<03068>
, sebab mereka itu makan
<0398>
daging dengan darahnya
<01818>
. Maka titah
<0559>
Saul
<0898>
: Kamu berbuat dosa dengan sengaja
<0898>
. Gulingkanlah
<01556>
sekarang
<03117>
juga sebuah batu
<068>
besar
<01419>
kepadaku
<0413>
.
AYT ITL
Lalu, mereka memberi tahu
<05046>
Saul
<07586>
, katanya
<0559>
, “Lihat
<02009>
, rakyat
<05971>
telah berdosa
<02398>
melawan TUHAN
<03068>
dengan memakan
<0398>
darahnya
<01818>
.” Dia berkata
<0559>
, “Kamu berkhianat
<0898>
. Gulingkanlah
<01556>
batu
<068>
besar
<01419>
kepadaku
<0413>
sekarang!”

[<05921> <03117>]
HEBREW
hlwdg
<01419>
Nba
<068>
Mwyh
<03117>
yla
<0413>
wlg
<01556>
Mtdgb
<0898>
rmayw
<0559>
Mdh
<01818>
le
<05921>
lkal
<0398>
hwhyl
<03068>
Myajx
<02398>
Meh
<05971>
hnh
<02009>
rmal
<0559>
lwasl
<07586>
wdygyw (14:33)
<05046>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 14:33

Lalu diberitahukanlah kepada Saul, demikian: "Lihat, rakyat berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya." Dan ia berkata: "Kamu berbuat khianat 1 ; gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke mari."

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA