Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 2:32

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 2:32

Dan TUHAN akan menanggungkan u  darahnya v  kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik w  dari padanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa x  bin Yeter, panglima Yehuda.

AYT (2018)

TUHAN akan membalas darahnya atas kepalanya, sebab dia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik dari dirinya, lalu membunuh mereka dengan pedang, dan Daud, ayahku, tidak mengetahuinya, yaitu Abner, anak Ner, panglima tentara Israel dan Amasa, anak Yeter, panglima tentara Yehuda.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 2:32

Maka dibalas Tuhan kelak darah yang telah ditumpahkannya itu kepada kepalanya, sebab sudah diterpanya akan dua orang yang terlebih benar dan terlebih baik dari padanya, dan dibunuhnya keduanya dengan pedang dengan tiada setahu ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima perang orang Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima perang orang Yehuda itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 2:32

TUHAN akan menghukum dia karena pembunuhan yang telah dilakukannya tanpa setahu ayahku. Abner perwira Israel, dan Amasa perwira Yehuda, kedua-duanya tidak bersalah. Mereka lebih baik daripada Yoab sendiri, tetapi ia membunuh mereka.

MILT (2008)

Maka TUHAN YAHWEH 03068 akan menanggungkan darahnya ke atas kepalanya sendiri, yang telah menyerang dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya dan membunuh mereka dengan pedang, dan ayahku, Daud tidak mengetahuinya, yaitu Abner anak Ner, panglima tentara Israel dan Amasa anak Yeter, panglima tentara Yehuda.

Shellabear 2011 (2011)

ALLAH akan menanggungkan darahnya atas dirinya sendiri sebab ia telah menyerang dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Tanpa sepengetahuan ayahku Daud, ia telah membunuh Abner bin Ner, panglima tentara Israil, dan Amasa bin Yeter, panglima tentara Yuda, dengan pedang.

AVB (2015)

TUHAN akan menanggungkan darahnya atas dirinya sendiri kerana dia telah menyerang dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Tanpa pengetahuan ayahku Daud, dia telah membunuh Abner anak Ner, panglima tentera Israel, dan Amasa anak Yeter, panglima tentera Yehuda, dengan pedang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 2:32

Dan TUHAN
<03068>
akan menanggungkan
<07725>
darahnya
<01818>
kepadanya
<05921>
sendiri
<07218>
, karena
<0834>
ia telah membunuh
<06293>
dua
<08147>
orang
<0376>
yang lebih benar
<06662>
dan lebih baik
<02896>
dari
<04480>
padanya. Ia membunuh
<02026>
mereka dengan pedang
<02719>
, dengan tidak
<03808>
diketahui
<03045>
ayahku
<01>
Daud
<01732>
, yaitu Abner
<074>
bin
<01121>
Ner
<05369>
, panglima
<08269>
Israel
<03478>
, dan Amasa
<06021>
bin
<01121>
Yeter
<03500>
, panglima
<08269>
Yehuda
<03063>
.

[<06635> <06635>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 2:32

Maka dibalas
<07725>
Tuhan
<03068>
kelak darah
<01818>
yang telah ditumpahkannya itu kepada
<05921>
kepalanya
<07218>
, sebab
<0834>
sudah diterpanya
<06293>
akan dua
<08147>
orang
<0376>
yang terlebih benar
<06662>
dan terlebih baik
<02896>
dari
<04480>
padanya, dan dibunuhnya
<02026>
keduanya dengan pedang
<02719>
dengan tiada
<03808>
setahu
<03045>
ayahku
<01>
Daud
<01732>
, yaitu Abner
<074>
bin
<01121>
Ner
<05369>
, panglima
<08269>
perang
<06635>
orang Israel
<03478>
, dan Amasa
<06021>
bin
<01121>
Yeter
<03500>
, panglima
<08269>
perang
<06635>
orang Yehuda
<03063>
itu.
AYT ITL
TUHAN
<03068>
akan membalas darahnya
<01818>
atas
<05921>
kepalanya
<07218>
, sebab dia telah
<0834>
membunuh
<06293>
dua
<08147>
orang
<0376>
yang lebih benar
<06662>
dan lebih baik
<02896>
dari
<04480>
dirinya, lalu membunuh
<02026>
mereka dengan pedang
<02719>
, dan Daud
<01732>
, ayahku
<01>
, tidak
<03808>
mengetahuinya
<03045>
, yaitu
<0853>
Abner
<074>
, anak
<01121>
Ner
<05369>
, panglima
<08269>
tentara
<06635>
Israel
<03478>
dan Amasa
<06021>
, anak
<01121>
Yeter
<03500>
, panglima
<08269>
tentara
<06635>
Yehuda
<03063>
.

[<07725> <0853> <0853>]
HEBREW
hdwhy
<03063>
abu
<06635>
rv
<08269>
rty
<03500>
Nb
<01121>
avme
<06021>
taw
<0853>
larvy
<03478>
abu
<06635>
rv
<08269>
rn
<05369>
Nb
<01121>
rnba
<074>
ta
<0853>
edy
<03045>
al
<03808>
dwd
<01732>
ybaw
<01>
brxb
<02719>
Mgrhyw
<02026>
wnmm
<04480>
Mybjw
<02896>
Myqdu
<06662>
Mysna
<0376>
ynsb
<08147>
egp
<06293>
rsa
<0834>
wsar
<07218>
le
<05921>
wmd
<01818>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
byshw (2:32)
<07725>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 2:32

Dan TUHAN akan menanggungkan 1  darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua 2  orang yang lebih benar 3  dan lebih baik dari padanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku 4  Daud, yaitu Abner 5  bin Ner, panglima Israel, dan Amasa 6  bin Yeter 7 , panglima Yehuda 8 .

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA