Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 15:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 15:19

"Ada perjanjian a  antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur dari padaku."

AYT (2018)

“Ada perjanjian di antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Lihatlah, aku mengirimkan hadiah yaitu perak dan emas. Pergilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya dia mundur dariku.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 15:19

Bahwa adalah satu perjanjian antara tuan dengan beta, seperti yang dahulu ada di antara ayah tuan dengan ayah beta; maka sekarangpun beta mengirimkan hadiah kepada tuan, yaitu emas dan perak, sebab itu hendaklah tuan meniadakan perjanjian tuan dengan Baesa, raja orang Israel itu, supaya undurlah ia dari pada beta.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 15:19

"Marilah kita mengikat persahabatan seperti yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Bersama ini saya mengirim emas dan perak sebagai hadiah, dan mengajak tuan memutuskan hubungan dengan Baesa raja Israel, supaya ia menarik kembali pasukannya dari wilayah saya."

MILT (2008)

"Ada perjanjian antara engkau dan aku, antara ayahku dan ayahmu! Sesungguhnya, aku telah mengirim hadiah perak dan emas kepadamu. Pergilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya dia meninggalkan aku."

Shellabear 2011 (2011)

"Ada perjanjian antara aku dengan Tuan, antara ayahku dengan ayah Tuan. Lihatlah, aku mengirimkan kepada Tuan suatu pemberian, yaitu perak dan emas. Batalkanlah perjanjian Tuan dengan Baesa, raja Israil, supaya ia mundur dariku."

AVB (2015)

“Ada perjanjian antara aku dengan tuan, antara ayahku dengan ayah tuan. Lihatlah, aku mengirimkan kepada tuan suatu pemberian, iaitu perak dan emas. Batalkanlah perjanjian tuan dengan Baesa, Raja Israel, supaya dia berundur daripadaku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 15:19

"Ada perjanjian
<01285>
antara
<0996>
aku dan
<0996>
engkau, antara
<0996>
ayahku
<01>
dan
<0996>
ayahmu
<01>
. Di sini
<02009>
kukirim
<07971>
kepadamu suatu bingkisan
<07810>
, yakni emas
<02091>
dan perak
<03701>
. Marilah
<01980>
, batalkanlah
<06565>
perjanjianmu
<01285>
dengan
<0854>
Baesa
<01201>
, raja
<04428>
Israel
<03478>
, supaya ia undur
<05927>
dari padaku
<05921>
."
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 15:19

Bahwa adalah satu perjanjian
<01285>
antara
<0996>
tuan dengan
<0996>
beta, seperti yang dahulu ada di antara
<0996>
ayah
<01>
tuan dengan
<0996>
ayah
<01>
beta; maka sekarangpun beta mengirimkan
<07971>
hadiah
<07810>
kepada tuan, yaitu emas
<02091>
dan perak
<03701>
, sebab itu hendaklah tuan meniadakan
<06565>
perjanjian
<01285>
tuan dengan
<0854>
Baesa
<01201>
, raja
<04428>
orang Israel
<03478>
itu, supaya undurlah
<05927>
ia dari pada
<05921>
beta.
AYT ITL
“Ada perjanjian
<01285>
di antara
<0996>
aku dan
<0996>
engkau, antara
<0996>
ayahku
<01>
dan
<0996>
ayahmu
<01>
. Lihatlah
<02009>
, aku mengirimkan
<07971>
hadiah
<07810>
yaitu perak
<03701>
dan emas
<02091>
. Pergilah
<01980>
, batalkanlah
<06565>
perjanjianmu
<01285>
dengan
<0854>
Baesa
<01201>
, raja
<04428>
Israel
<03478>
, supaya dia mundur
<05927>
dariku
<05921>
.”

[<00> <0853>]
AVB ITL
“Ada perjanjian
<01285>
antara
<0996>
aku dengan
<0996>
tuan, antara
<0996>
ayahku
<01>
dengan
<0996>
ayah
<01>
tuan. Lihatlah
<02009>
, aku mengirimkan
<07971>
kepada tuan suatu pemberian
<07810>
, iaitu perak
<03701>
dan emas
<02091>
. Batalkanlah
<06565>
perjanjian
<01285>
tuan dengan
<0854>
Baesa
<01201>
, Raja
<04428>
Israel
<03478>
, supaya dia berundur
<05927>
daripadaku
<05921>
.”

[<00> <01980> <0853>]
HEBREW
ylem
<05921>
hleyw
<05927>
larvy
<03478>
Klm
<04428>
aseb
<01201>
ta
<0854>
Ktyrb
<01285>
ta
<0853>
hrph
<06565>
Kl
<01980>
bhzw
<02091>
Pok
<03701>
dxs
<07810>
Kl
<0>
ytxls
<07971>
hnh
<02009>
Kyba
<01>
Nybw
<0996>
yba
<01>
Nyb
<0996>
Knybw
<0996>
ynyb
<0996>
tyrb (15:19)
<01285>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 15:19

"Ada perjanjian 1  2  antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu 1  2  dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur 3  dari padaku."

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA