Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Petrus 3:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, j  yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; k  mereka tunduk kepada suaminya,

AYT (2018)

Sebab, demikianlah perempuan-perempuan kudus pada zaman dahulu, yang menaruh pengharapan mereka kepada Allah, mempercantik diri mereka; yaitu dengan tunduk kepada suami mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Karena demikian juga pada zaman dahulu kala segala perempuan yang kudus, yang menaruh harap akan Allah itu, menghiasi dirinya juga, sambil tunduk kepada suaminya sendiri sahaja,

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Dengan cara inilah pada zaman dahulu wanita-wanita beragama yang berharap kepada Allah mempercantik diri dengan tunduk kepada suami mereka.

TSI (2014)

Begitulah cara yang dipakai oleh perempuan-perempuan yang suci pada zaman dulu untuk menjadikan diri mereka cantik: Mereka bersandar kepada Allah dan taat kepada kemauan suami mereka masing-masing.

TSI3 (2014)

Begitulah para perempuan saleh zaman dulu mendandani diri mereka, yakni dengan bersandar pada Allah dan menaati suami mereka masing-masing.

MILT (2008)

Sebab demikian jugalah wanita-wanita kudus dahulu, yang berharap kepada Allah Elohim 2316, mereka mendandani diri mereka sendiri dengan tunduk kepada suami mereka masing-masing.

Shellabear 2011 (2011)

Begitulah perempuan-perempuan saleh pada zaman dahulu menghiasi diri mereka. Mereka berharap kepada Allah serta tunduk kepada suami mereka.

AVB (2015)

Demikianlah hiasan perempuan zaman dahulu yang salih dan berharap pada Allah. Mereka berserah kepada suami,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Sebab
<1063>
demikianlah caranya
<3779>
perempuan-perempuan
<1135>
kudus
<40>
dahulu
<4218>
berdandan
<2885>
, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya
<1679>
kepada
<1519>
Allah
<2316>
; mereka
<1438>
tunduk
<5293>
kepada suaminya
<2398> <435>
,

[<2532>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Karena
<1063>
demikian
<3779>
juga pada zaman dahulu
<4218>
kala segala perempuan
<1135>
yang kudus
<40>
, yang menaruh harap
<1679>
akan
<1519>
Allah
<2316>
itu, menghiasi
<2885>
dirinya
<1438>
juga, sambil
<5293>
tunduk
<2398>
kepada suaminya
<435>
sendiri sahaja,
AYT ITL
Sebab
<1063>
, demikianlah
<3779>
perempuan-perempuan
<1135>
kudus
<40>
pada zaman dahulu
<4218>
, yang
<3588>
menaruh pengharapan
<1679>
mereka kepada
<1519>
Allah
<2316>
, mempercantik
<2885>
diri
<1438>
mereka; yaitu dengan tunduk
<5293>
kepada suami
<435>
mereka
<2398>
.

[<2532>]
AVB ITL
Demikianlah
<3779>
hiasan perempuan
<1135>
zaman dahulu
<4218>
yang
<3588>
salih
<40>
dan
<3588>
berharap
<1679>
pada
<1519>
Allah
<2316>
. Mereka berserah
<5293>
kepada suami
<435>
,

[<1063> <2532> <2885> <1438> <2398>]
GREEK
outwv
<3779>
ADV
gar
<1063>
CONJ
pote
<4218>
PRT
kai
<2532>
CONJ
ai
<3588>
T-NPF
agiai
<40>
A-NPF
gunaikev
<1135>
N-NPF
ai
<3588>
T-NPF
elpizousai
<1679> (5723)
V-PAP-NPF
eiv
<1519>
PREP
yeon
<2316>
N-ASM
ekosmoun
<2885> (5707)
V-IAI-3P
eautav
<1438>
F-3APF
upotassomenai
<5293> (5746)
V-PPP-NPF
toiv
<3588>
T-DPM
idioiv
<2398>
A-DPM
andrasin
<435>
N-DPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

2 Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus 1  dahulu berdandan 3 , yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; mereka tunduk kepada suaminya,

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA