Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Korintus 7:40

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Kor 7:40

Tetapi menurut pendapatku, z  ia lebih berbahagia, kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat, bahwa aku juga mempunyai Roh Allah.

AYT (2018)

Akan tetapi, menurut pendapatku, ia akan lebih bahagia jika ia tetap dalam keadaannya, dan menurutku, aku juga mempunyai Roh Allah.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Kor 7:40

Tetapi pada pemandanganku, ia lebih senang jikalau ia tinggal sebagaimana memang ada. Maka pada pikiranku, bahwa aku juga ada Roh Allah.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Kor 7:40

Namun ia akan lebih beruntung kalau tidak kawin lagi. Itu pendapat saya sendiri, tetapi saya rasa bahwa yang saya ucapkan itu adalah dengan kuasa Roh Allah.

TSI (2014)

Namun, saya berpendapat bahwa seorang janda akan lebih berbahagia jika tidak menikah lagi. Dan saya merasa pendapat ini juga berasal dari hikmat Roh Allah.

MILT (2008)

Namun menurut pendapatku, ia lebih berbahagia jika tetap tinggal demikian, dan aku rasa, aku pun memiliki Roh Allah Elohim 2316.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi menurut pendapatku, perempuan itu akan lebih berbahagia jika ia tetap tinggal dalam keadaannya. Aku berpendapat, bahwa aku pun mempunyai Ruh Allah.

AVB (2015)

Tetapi wanita itu akan lebih berbahagia jika tidak berkahwin lagi. Ini fikiranku sendiri, tetapi aku yakin aku mendapat panduan daripada Roh Allah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Kor 7:40

Tetapi
<1161>
menurut pendapatku, ia lebih berbahagia
<3107>
, kalau
<1437>
ia tetap tinggal
<3306>
dalam keadaannya
<3779>
. Dan aku
<2504> <0>
berpendapat
<1106>
, bahwa aku
<0> <2504>
juga mempunyai
<2192>
Roh
<4151>
Allah
<2316>
.

[<1510> <2596> <1699> <1380> <1063>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Kor 7:40

Tetapi
<1161>
pada
<1699>
pemandanganku
<1106>
, ia lebih senang
<3779>
jikalau
<1437>
ia tinggal
<3306>
sebagaimana
<2596>
memang ada. Maka pada pikiranku
<1063>
, bahwa
<1380>
aku
<2504>
juga ada Roh
<4151>
Allah
<2316>
.
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
, menurut pendapatku
<1106>
, ia akan lebih bahagia
<3107>
jika
<1437>
ia tetap
<3306>
dalam
<2596>
keadaannya, dan menurutku
<1380>
, aku juga
<2504>
mempunyai
<2192>
Roh
<4151>
Allah
<2316>
.

[<1510> <3779> <1699> <1063>]
AVB ITL
Tetapi
<1161>
wanita itu akan lebih berbahagia
<3107>
jika
<1437>
tidak berkahwin lagi. Ini fikiranku
<1106>
sendiri, tetapi aku
<1699>
yakin
<1380>
aku
<2504>
mendapat
<2192>
panduan daripada Roh
<4151>
Allah
<2316>
.

[<1510> <3779> <3306> <2596> <1063>]
GREEK
makariwtera
<3107>
A-NSF-C
de
<1161>
CONJ
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
ean
<1437>
COND
outwv
<3779>
ADV
meinh
<3306> (5661)
V-AAS-3S
kata
<2596>
PREP
thn
<3588>
T-ASF
emhn
<1699>
S-1ASF
gnwmhn
<1106>
N-ASF
dokw
<1380> (5719)
V-PAI-1S-C
gar
<1063>
CONJ
kagw
<2504>
P-1NS-C
pneuma
<4151>
N-ASN
yeou
<2316>
N-GSM
ecein
<2192> (5721)
V-PAN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Kor 7:40

2 Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia, kalau ia tetap tinggal 1  dalam keadaannya. Dan aku berpendapat, bahwa aku juga mempunyai Roh Allah.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA