Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 5:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 5:6

Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras h  dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kauminta, sebab engkau tahu, bahwa di antara kami tidak ada seorangpun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon."

AYT (2018)

Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang pohon-pohon aras dari Lebanon untukku. Hamba-hambaku akan beserta dengan hamba-hambamu dan aku akan membayar kepadamu untuk hamba-hambamu, berapa pun biaya yang engkau tetapkan. Sebab, engkau mengetahui bahwa tidak ada di antara kami yang mengetahui cara menebang pohon seperti orang Sidon.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 5:6

Maka sebab itu hendaklah kiranya tuan menyuruh orang pergi menebang beberapa pohon kayu araz akan beta di atas Libanon; maka segala hamba beta akan serta dengan hamba-hamba tuan, dan upah segala hamba tuan itu akan beta bayar kepada tuan sekadar yang akan dikatakan tuan kelak, karena maklumlah tuan bahwa di antara kami sekalian seorangpun tiada tahu menebang kayu seperti orang Sidoni itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 5:6

Tuan telah maklum bahwa di antara rakyatku tak ada yang pandai menebang pohon seperti rakyat Tuan. Sebab itu, aku mohon sudilah Tuan menyuruh orang-orang Tuan menebang pohon-pohon cemara Libanon untuk aku. Rakyatku akan kusuruh membantu mereka, dan berapa saja upah yang Tuan tentukan untuk orang-orang Tuan itu, aku akan membayarnya."

MILT (2008)

Dan sekarang perintahkanlah supaya mereka menebang pohon-pohon aras dari Libanon untukku. Dan hamba-hambaku akan bersama-sama dengan hamba-hambamu. Dan aku akan memberimu upah untuk hamba-hambamu sesuai jumlah yang engkau katakan, karena engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang mengetahui cara menebang pohon besar, seperti orang Sidon."

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang, sudilah kiranya Tuan memerintahkan orang untuk menebang bagiku pohon-pohon aras dari Libanon. Hamba-hambaku akan mendampingi hamba-hamba Tuan, dan upah hamba-hamba Tuan akan kubayarkan kepada Tuan seberapa pun yang Tuan tetapkan. Tentu Tuan maklum bahwa di antara kami tidak ada orang yang cakap menebang pohon seperti orang Sidon."

AVB (2015)

Sekarang, sudilah kiranya tuan memerintahkan orang untuk menebang bagiku pokok-pokok araz dari Lebanon. Hamba-hambaku akan mendampingi hamba-hamba tuan, dan upah hamba-hamba tuan akan kubayar kepada tuan seberapa pun yang tuan tetapkan. Tentu tuan maklum bahawa dalam kalangan kami tiada orang yang cekap dalam hal menebang pokok sebagaimana orang Sidon.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 5:6

Oleh sebab itu
<06258>
, perintahkanlah
<06680>
orang menebang
<03772>
bagiku pohon-pohon aras
<0730>
dari
<04480>
gunung Libanon
<03844>
, dan biarlah hamba-hambaku
<05650>
membantu hamba-hambamu
<05650>
, dan upah
<07939>
hamba-hambamu
<05650>
akan kubayar
<05414>
kepadamu seberapa
<03605>
juga kauminta
<0559>
, sebab
<03588>
engkau
<0859>
tahu
<03045>
, bahwa
<03588>
di antara kami tidak ada
<0369>
seorangpun
<0376>
yang pandai
<03045>
menebang
<03772>
pohon
<06086>
sama seperti orang Sidon
<06722>
."

[<01961> <05973> <0834>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 5:6

Maka sebab
<06258>
itu hendaklah kiranya tuan menyuruh
<06680>
orang pergi menebang
<03772>
beberapa pohon kayu araz
<0730>
akan beta di atas Libanon
<03844>
; maka segala hamba
<05650>
beta akan serta
<05973>
dengan hamba-hamba
<05650>
tuan, dan upah
<07939>
segala hamba
<05650>
tuan itu akan beta bayar
<05414>
kepada tuan sekadar
<03605>
yang
<0834>
akan dikatakan
<0559>
tuan kelak, karena
<03588>
maklumlah
<03045>
tuan bahwa
<03588>
di antara kami sekalian seorangpun
<0376>
tiada
<0369>
tahu
<03045>
menebang
<03772>
kayu
<06086>
seperti orang Sidoni
<06722>
itu.
AYT ITL
Oleh sebab itu
<06258>
, perintahkanlah
<06680>
orang menebang
<03772>
pohon-pohon aras
<0730>
dari
<04480>
Lebanon
<03844>
untukku. Hamba-hambaku
<05650>
akan
<01961>
beserta
<05973>
dengan hamba-hambamu
<05650>
dan aku akan membayar kepadamu
<00>
untuk hamba-hambamu
<05650>
, berapa pun
<03605>
biaya
<07939>
yang
<0834>
engkau tetapkan. Sebab
<03588>
, engkau
<0859>
mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
tidak
<0369>
ada di antara kami
<00>
yang mengetahui
<03045>
cara menebang
<03772>
pohon
<06086>
seperti orang Sidon
<06722>
.”

[<00> <05414> <0559> <0376>]
AVB ITL
Sekarang
<06258>
, sudilah kiranya tuan memerintahkan
<06680>
orang untuk menebang
<03772>
bagiku pokok-pokok araz
<0730>
dari
<04480>
Lebanon
<03844>
. Hamba-hambaku
<05650>
akan mendampingi
<01961> <05973>
hamba-hamba
<05650>
tuan, dan upah
<07939>
hamba-hamba
<05650>
tuan akan kubayar
<05414>
kepada tuan seberapa pun
<03605>
yang
<0834>
tuan tetapkan
<0559>
. Tentu
<03588>
tuan
<0859>
maklum
<03045>
bahawa
<03588>
dalam kalangan kami tiada
<0369>
orang
<0376>
yang cekap
<03045>
dalam hal menebang
<03772>
pokok
<06086>
sebagaimana orang Sidon
<06722>
.”

[<00> <00> <00>]
HEBREW
Mynduk
<06722>
Myue
<06086>
trkl
<03772>
edy
<03045>
sya
<0376>
wnb
<0>
Nya
<0369>
yk
<03588>
tedy
<03045>
hta
<0859>
yk
<03588>
rmat
<0559>
rsa
<0834>
lkk
<03605>
Kl
<0>
Nta
<05414>
Kydbe
<05650>
rkvw
<07939>
Kydbe
<05650>
Me
<05973>
wyhy
<01961>
ydbew
<05650>
Nwnblh
<03844>
Nm
<04480>
Myzra
<0730>
yl
<0>
wtrkyw
<03772>
hwu
<06680>
htew
<06258>
(5:6)
<5:20>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 5:6

Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras 1  dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah 2  hamba-hambamu akan kubayar kepadamu 2  seberapa juga kauminta 3 , sebab engkau tahu, bahwa di antara kami tidak ada seorangpun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon 4 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA