Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 22:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 22:9

Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu; ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. h  i  Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo; j  sejahtera dan sentosa k  akan Kuberikan atas Israel pada zamannya.

AYT (2018)

Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Dia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan dari semua musuh di sekelilingnya. Namanya adalah Salomo. Aku akan mengaruniakan kedamaian dan ketenangan atas Israel pada zamannya.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 22:9

Bahwa sesungguhnya seorang laki-laki akan diperanakkan bagimu kelak, maka ialah akan menjadi orang bersenang, karena aku mengadakan kesenangan baginya kelak dari pada segala musuhnya berkeliling, maka iapun akan bernama Sulaiman, karena pada zamannya Aku mengaruniakan selamat sentosa kelak kepada segala orang Israel.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 22:9

Meskipun begitu, Ia telah memberikan kepadaku janji ini: 'Engkau akan mendapat seorang putra yang akan memerintah dengan tentram, sebab Aku akan menolong dia sehingga tak ada musuh yang memerangi dia. Ia akan dinamakan Salomo sebab selama ia memerintah, Aku akan memberikan ketentraman dan keamanan di seluruh Israel.

MILT (2008)

Lihatlah, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi anak kelegaan dan Aku akan mengaruniakan kelegaan kepadanya dari semua musuh di sekelilingnya. Dan, namanya adalah Salomo, dan Aku akan mengaruniakan damai sejahtera serta ketenteraman atas Israel pada zamannya.

Shellabear 2011 (2011)

Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi orang yang dikaruniai ketenteraman, sebab Aku akan mengaruniakan kepadanya ketenteraman dari semua musuh di sekelilingnya. Namanya adalah Sulaiman, dan pada zamannya Aku akan mengaruniakan damai serta sentosa kepada orang Israil.

AVB (2015)

Sesungguhnya, seorang anak lelaki akan lahir bagimu. Dia akan menjadi orang yang dikurniai ketenteraman, kerana Aku akan mengurniakan kepadanya ketenteraman daripada semua musuh di sekelilingnya. Namanya ialah Salomo, dan pada zamannya Aku akan mengurniakan damai serta sentosa kepada orang Israel.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 22:9

Sesungguhnya
<02009>
, seorang anak laki-laki
<01121>
akan lahir
<03205>
bagimu; ia
<01931>
akan menjadi
<01961>
seorang
<0376>
yang dikaruniai keamanan
<04496>
. Aku akan mengaruniakan keamanan
<05117>
kepadanya dari segala
<03605>
musuhnya
<0341>
di sekeliling
<05439>
. Ia akan
<01961>
bernama
<08034>
Salomo
<08010>
; sejahtera
<07965>
dan sentosa
<08253>
akan Kuberikan
<05414>
atas
<05921>
Israel
<03478>
pada zamannya
<03117>
.

[<03588>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 22:9

Bahwa sesungguhnya
<02009>
seorang laki-laki
<01121>
akan diperanakkan
<03205>
bagimu kelak, maka ialah
<01931>
akan menjadi
<01961>
orang
<0376>
bersenang
<04496>
, karena aku mengadakan kesenangan
<05117>
baginya kelak dari pada segala
<03605>
musuhnya
<0341>
berkeliling
<05439>
, maka iapun akan bernama
<08034>
Sulaiman
<08010>
, karena
<03588>
pada zamannya
<03117>
Aku mengaruniakan
<05414>
selamat
<07965>
sentosa
<08253>
kelak kepada
<05921>
segala orang Israel
<03478>
.
AYT ITL
Sesungguhnya
<02009>
, seorang anak laki-laki
<01121>
akan lahir
<03205>
bagimu. Dia
<01931>
akan menjadi
<01961>
seorang
<0376>
yang dikaruniai
<05117>
keamanan
<04496>
dari semua
<03605>
musuh
<0341>
di sekelilingnya
<05439>
. Namanya
<08034>
adalah Salomo
<08010>
. Aku akan
<01961>
mengaruniakan
<05414>
kedamaian
<07965>
dan ketenangan
<08253>
atas
<05921>
Israel
<03478>
pada zamannya
<03117>
.

[<00> <00>]
AVB ITL
Sesungguhnya
<02009>
, seorang anak lelaki
<01121>
akan lahir
<03205>
bagimu. Dia
<01931>
akan menjadi
<01961>
orang
<0376>
yang dikurniai ketenteraman
<04496>
, kerana Aku akan mengurniakan
<05117> <0>
kepadanya ketenteraman
<0> <05117>
daripada semua
<03605>
musuh
<0341>
di sekelilingnya
<05439>
. Namanya
<08034>
ialah Salomo
<08010>
, dan pada zamannya
<03117>
Aku akan mengurniakan
<05414>
damai
<07965>
serta sentosa
<08253>
kepada
<05921>
orang Israel
<03478>
.

[<00> <00> <01961>]
HEBREW
wymyb
<03117>
larvy
<03478>
le
<05921>
Nta
<05414>
jqsw
<08253>
Mwlsw
<07965>
wms
<08034>
hyhy
<01961>
hmls
<08010>
yk
<03588>
bybom
<05439>
wybywa
<0341>
lkm
<03605>
wl
<0>
ytwxnhw
<05117>
hxwnm
<04496>
sya
<0376>
hyhy
<01961>
awh
<01931>
Kl
<0>
dlwn
<03205>
Nb
<01121>
hnh (22:9)
<02009>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 22:9

Sesungguhnya, seorang anak laki-laki 1  akan lahir bagimu; ia akan menjadi seorang yang dikaruniai 2  keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo 3 ; sejahtera 4  dan sentosa akan Kuberikan 2  4  atas Israel pada zamannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA