Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 5:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 5:11

Maka Haman menceriterakan v  kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, w  dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja.

AYT (2018)

Lalu, Haman menceritakan kepada mereka tentang kemuliaan kekayaannya, banyaknya anak laki-lakinya, segala hal yang diberikan oleh raja kepadanya dan bagaimana raja menaikkan pangkatnya di atas para pemimpin dan para pelayan raja.

TL (1954) ©

SABDAweb Est 5:11

Lalu diceriterakan Haman kepada mereka itu dari hal kemuliaan kekayaannya dan kebanyakan anaknya, dan bagaimana dibesarkan baginda akan dia dalam segala sesuatu, dan sudah ditinggikan baginda akan dia di atas segala penghulu dan pegawai baginda.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 5:11

Lalu Haman membual kepada mereka dan menyombongkan kekayaannya, banyaknya anak-anak lelakinya, kedudukan penting yang diterimanya dari raja, dan pangkatnya yang jauh lebih tinggi daripada pegawai-pegawai lain.

MILT (2008)

Dan Haman menceriterakan kepada mereka tentang kemewahan, kekayaannya, dan banyaknya anak laki-laki, dan segala hal yang raja berikan kepadanya dan bagaimana raja menaikkan pangkatnya di atas para pembesar dan hamba-hamba raja.

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Haman bercerita kepada mereka tentang kemuliaan kekayaannya serta banyaknya anak laki-lakinya, tentang segala kebesaran yang dikaruniakan raja kepadanya, dan tentang kedudukannya yang ditinggikan melebihi para pembesar serta pegawai raja.

AVB (2015)

Berceritalah Haman kepada mereka tentang kemuliaan dan kekayaannya serta fasal berapa ramai anak lelakinya, tentang segala kebesaran yang dikurniakan baginda raja kepadanya, dan tentang kedudukannya yang ditinggikan melebihi para pembesar serta pegawai raja yang lain.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 5:11

Maka Haman
<02001>
menceriterakan
<05608>
kepada mereka
<01992>
itu besarnya
<03519>
kekayaannya
<06239>
, banyaknya
<07230>
anaknya laki-laki
<01121>
, dan segala
<03605>
kebesaran yang diberikan
<01431>
raja
<04428>
kepadanya serta kenaikan pangkatnya
<05375>
di atas
<05921>
para pembesar
<08269>
dan pegawai
<05650>
raja
<04428>
.

[<0834> <0834>]
TL ITL ©

SABDAweb Est 5:11

Lalu diceriterakan
<05608>
Haman
<02001>
kepada mereka
<01992>
itu dari hal kemuliaan
<03519>
kekayaannya
<06239>
dan kebanyakan
<07230>
anaknya
<01121>
, dan bagaimana
<0834>
dibesarkan
<01431>
baginda
<04428>
akan dia dalam segala sesuatu
<03605>
, dan sudah ditinggikan
<05375>
baginda akan dia di atas
<05921>
segala penghulu
<08269>
dan pegawai
<05650>
baginda
<04428>
.
AYT ITL
Lalu, Haman
<02001>
menceritakan
<05608>
kepada
<0853>
mereka
<01992>
tentang kemuliaan
<03519>
kekayaannya
<06239>
, banyaknya
<07230>
anak
<01121>
laki-lakinya, segala
<03605>
hal yang
<0834>
diberikan oleh raja
<04428>
kepadanya dan bagaimana
<0834>
raja menaikkan
<05375>
pangkatnya di atas
<05921>
para pemimpin
<08269>
dan para pelayan
<05650>
raja
<04428>
.

[<0853> <01431> <0853>]
HEBREW
Klmh
<04428>
ydbew
<05650>
Myrvh
<08269>
le
<05921>
wavn
<05375>
rsa
<0834>
taw
<0853>
Klmh
<04428>
wldg
<01431>
rsa
<0834>
lk
<03605>
taw
<0853>
wynb
<01121>
brw
<07230>
wrse
<06239>
dwbk
<03519>
ta
<0853>
Nmh
<02001>
Mhl
<01992>
rpoyw (5:11)
<05608>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 5:11

Maka Haman menceriterakan kepada mereka itu besarnya 1  kekayaannya, banyaknya 2  anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya 3  di atas para pembesar dan pegawai raja.

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA