Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 16:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 16:17

Sesudah itu raja Ahas memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya, juga "laut" itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. c 

AYT (2018)

Kemudian, Raja Ahas memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Dia juga menurunkan laut itu dari sapi-sapi tembaga yang berada di bawahnya dan meletakkannya di atas alas batu.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 16:17

Maka dikerat oleh raja Akhaz akan segala birai pelapik dan dilalukannya segala tempat pembasuh dari atasnya, dan kolam itupun disuruhnya turunkan dari atas lembu tembaga, yang dibawanya, disuruhnya taruh pada dasar batu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 16:17

Kemudian Ahas membongkar kereta-kereta perunggu yang dipakai di Rumah TUHAN, dan mencopoti tempayan-tempayan dari kereta-kereta itu. Bejana perunggu yang besar yang ada pada punggung dua belas sapi perunggu itu diambilnya juga dan diletakkannya di atas alas dari batu.

MILT (2008)

Sesudah itu Raja Ahas memotong batas-batas tempat dudukan dan memindahkan bejana pembasuhan dari padanya. Dan dia menurunkan laut itu dari atas lembu tembaga yang menopangnya, lalu ia menaruhnya di atas alas batu.

Shellabear 2011 (2011)

Selanjutnya Raja Ahas memotong papan penutup kereta-kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Ia juga menurunkan kolam dari atas sapi-sapi tembaga yang menopangnya, lalu menaruhnya di atas suatu alas batu.

AVB (2015)

Selanjutnya Raja Ahas memotong papan penutup wadah-wadah penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Dia juga menurunkan kolam dari atas lembu-lembu gangsa yang menopangnya, lalu menaruhnya di atas sebuah alas batu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 16:17

Sesudah itu raja
<04428>
Ahas
<0271>
memotong
<07112>
papan penutup
<04526>
kereta penopang
<04350>
dan menyingkirkan
<05493>
bejana pembasuhan dari atasnya
<05921>
, juga "laut
<03220>
" itu diturunkannya
<03381>
dari atas
<05921>
lembu
<01241>
tembaga
<05178>
yang
<0834>
mendukungnya dan ditaruhnya
<05414>
di atas
<05921>
alas
<04837>
batu
<068>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 16:17

Maka dikerat
<07112>
oleh raja
<04428>
Akhaz
<0271>
akan segala birai
<04526>
pelapik
<04350>
dan dilalukannya
<05493>
segala tempat pembasuh dari atasnya
<05921>
, dan kolam
<03220>
itupun disuruhnya turunkan
<03381>
dari atas
<05921>
lembu
<01241>
tembaga
<05178>
, yang
<0834>
dibawanya, disuruhnya taruh
<05414>
pada
<05921>
dasar
<04837>
batu
<068>
.
AYT ITL
Kemudian, Raja
<04428>
Ahas
<0271>
memotong
<07112>
papan
<04526>
penutup kereta penopang
<04350>
dan menyingkirkan
<05493>
bejana pembasuhan dari atasnya
<05921>
. Dia juga menurunkan
<03381>
laut
<03220>
itu dari
<05921>
sapi-sapi
<01241>
tembaga
<05178>
yang
<0834>
berada di bawahnya dan meletakkannya
<05414>
di atas
<05921>
alas
<04837>
batu
<068>
.

[<0853> <0853> <0853> <0853> <00> <0853>]
AVB ITL
Selanjutnya Raja
<04428>
Ahas
<0271>
memotong
<07112>
papan
<04526>
penutup wadah-wadah penopang
<04350>
dan menyingkirkan
<05493>
bejana pembasuhan dari atasnya
<05921>
. Dia juga menurunkan
<03381>
kolam
<03220>
dari atas
<05921>
lembu-lembu
<01241>
gangsa
<05178>
yang
<0834>
menopangnya, lalu menaruhnya
<05414>
di atas
<05921>
sebuah alas
<04837>
batu
<068>
.

[<0853> <0853> <0853> <0853> <00> <0853>]
HEBREW
Mynba
<068>
tpurm
<04837>
le
<05921>
wta
<0853>
Ntyw
<05414>
hytxt
<0>
rsa
<0834>
tsxnh
<05178>
rqbh
<01241>
lem
<05921>
drwh
<03381>
Myh
<03220>
taw
<0853>
rykh
<0853>
*ta {taw}
<0853>
Mhylem
<05921>
royw
<05493>
twnkmh
<04350>
twrgomh
<04526>
ta
<0853>
zxa
<0271>
Klmh
<04428>
Uuqyw (16:17)
<07112>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 16:17

Sesudah 1  itu raja Ahas memotong 1  papan penutup 2  kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya, juga "laut 3 " itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA