Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 17:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 17:17

Yonatan z  dan Ahimaas menunggu di En-Rogel, a  dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka; dan merekapun langsung memberitahu raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota.

AYT (2018)

Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel. Jika ada seorang budak perempuan pergi dan memberi tahu mereka, mereka pergi untuk memberi tahu Raja Daud. Sebab, mereka tidak boleh terlihat memasuki kota.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 17:17

Maka adapun Yonatan dan Ahimaaz itu tinggal dekat dengan mata air Rogel dan seorang sahaya perempuan pergilah ke sana menyampaikan kabar itu kepadanya, supaya keduanya boleh pergi dari sana lalu mempersembahkan kabar itu kepada baginda raja Daud, karena tiada boleh keduanya itu masuk ke dalam negeri atau menampakkan dirinya di sana.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 17:17

Sementara itu Yonatan anak Abyatar dan Ahimaas anak Zadok sedang menunggu di dekat mata air En-Rogel, di pinggir kota Yerusalem. Mereka tidak berani masuk kota sebab takut dilihat orang. Seperti biasanya, seorang budak wanita menyampaikan kepada mereka berita yang harus dilaporkan kepada Raja Daud.

TSI (2014)

Maka kedua imam itu mengutus seorang budak perempuan untuk menyampaikan berita itu kepada Yonatan dan Ahimas yang menunggu dekat mata air En Rogel, tidak jauh dari kota Yerusalem. Keduanya tidak masuk ke kota supaya tidak dicurigai oleh Absalom. Mereka siap menerima kabar lalu pergi memberitahu Raja Daud.

MILT (2008)

Dan Yonatan serta Ahimaas sedang berdiri di En-Rogel karena mereka tidak dapat terlihat memasuki kota. Dan seorang budak perempuan pergi dan memberitahu mereka. Dan mereka pergi dan memberitahukannya kepada Raja Daud.

Shellabear 2011 (2011)

Pada waktu itu Yonatan dan Ahimaas sedang menunggu di En-Rogel. Ada seorang pelayan perempuan yang biasa pergi menyampaikan kabar kepada mereka, dan kemudian mereka akan pergi untuk memberitahu kabar itu kepada Raja Daud, karena mereka tidak boleh terlihat masuk ke dalam kota.

AVB (2015)

Pada waktu itu Yonatan dan Ahimaas sedang menunggu di En-Rogel. Ada seorang pelayan perempuan yang biasa pergi menyampaikan khabar kepada mereka, dan kemudian mereka akan pergi untuk memberitahu khabar itu kepada Raja Daud, kerana mereka tidak boleh terlihat masuk ke dalam kota.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 17:17

Yonatan
<03083>
dan Ahimaas
<0290>
menunggu
<05975>
di En-Rogel
<05883>
, dan setiap kali ada seorang budak perempuan
<08198>
yang datang
<01980>
membawa kabar
<05046>
kepada mereka
<01992>
; dan merekapun langsung memberitahu
<05046>
raja
<04428>
Daud
<01732>
, sebab
<03588>
mereka tidak
<03808>
boleh
<03201>
dilihat
<07200>
memasuki
<0935>
kota
<05892>
.

[<01980>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 17:17

Maka adapun Yonatan
<03083>
dan Ahimaaz
<0290>
itu tinggal dekat
<05975>
dengan mata air Rogel
<05883>
dan seorang sahaya perempuan
<08198>
pergilah
<01980>
ke sana menyampaikan kabar
<05046>
itu kepadanya, supaya keduanya boleh pergi
<01980>
dari sana lalu mempersembahkan kabar
<05046>
itu kepada baginda raja
<04428>
Daud
<01732>
, karena
<03588>
tiada
<03808>
boleh
<03201>
keduanya itu masuk
<0935>
ke dalam negeri
<05892>
atau menampakkan dirinya
<07200>
di sana.
AYT ITL
Yonatan
<03083>
dan Ahimaas
<0290>
menunggu
<05975>
di En-Rogel
<05883>
. Jika ada seorang budak perempuan
<08198>
pergi
<01980>
dan memberi tahu
<05046>
mereka
<01992>
, mereka pergi
<01980>
untuk memberi tahu
<05046>
Raja
<04428>
Daud
<01732>
. Sebab
<03588>
, mereka tidak
<03808>
boleh
<03201>
terlihat
<07200>
memasuki
<0935>
kota
<05892>
.

[<00> <00>]
AVB ITL
Pada waktu itu Yonatan
<03083>
dan Ahimaas
<0290>
sedang menunggu
<05975>
di En-Rogel
<05883>
. Ada seorang pelayan perempuan
<08198>
yang biasa pergi
<01980>
menyampaikan khabar
<05046>
kepada mereka, dan kemudian mereka
<01992>
akan pergi
<01980>
untuk memberitahu khabar
<05046>
itu kepada Raja
<04428>
Daud
<01732>
, kerana
<03588>
mereka tidak
<03808>
boleh
<03201>
terlihat
<07200>
masuk
<0935>
ke dalam kota
<05892>
.

[<00> <00>]
HEBREW
hryeh
<05892>
awbl
<0935>
twarhl
<07200>
wlkwy
<03201>
al
<03808>
yk
<03588>
dwd
<01732>
Klml
<04428>
wdyghw
<05046>
wkly
<01980>
Mhw
<01992>
Mhl
<0>
hdyghw
<05046>
hxpsh
<08198>
hklhw
<01980>
lgr
<05883>
Nyeb
<0>
Mydme
<05975>
Uemyxaw
<0290>
Ntnwhyw (17:17)
<03083>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 17:17

Yonatan 1  dan Ahimaas menunggu 2  di En-Rogel 3 , dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka; dan merekapun langsung memberitahu raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA