Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 30:27

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 30:27

Tetapi Laban berkata kepadanya: "Sekiranya aku mendapat kasihmu! u  Telah nyata v  kepadaku, bahwa TUHAN memberkati aku karena engkau. w "

AYT (2018)

Laban berkata kepadanya, “Aku mohon kepadamu, jika kamu berkenan, tinggallah denganku sebab aku telah mengamati tanda-tanda bahwa TUHAN memberkatiku karenamu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 30:27

Maka sahut Laban akan dia: Biar kiranya aku beroleh kasihan dari padamu, karena telah nyatalah kepadaku, bahwa Tuhan memberkati akan daku itupun oleh karenamu juga.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 30:27

Laban berkata kepadanya, "Dengar dulu: Saya mendapat ramalan bahwa TUHAN telah memberkati saya karena engkau.

TSI (2014)

Tetapi Laban menjawab, “Kalau kamu berkenan, tinggallah di sini. Aku sudah tahu melalui ramalan bahwa TUHAN sudah memberkatiku karena kamu bekerja untukku.

TSI3 (2014)

Tetapi Laban menjawab, “Kalau kamu berkenan, tinggallah di sini. Aku tahu melalui ramalan bahwa selama ini TUHAN memberkatiku karena kamu bekerja padaku.

MILT (2008)

Dan Laban berkata kepadanya, "Aku mohon, seandainya aku beroleh kemurahan di matamu, sebab aku telah menelaah, bahwa TUHAN YAHWEH 03068 memberkati aku karena kamu."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi kata Laban kepadanya, "Jika engkau berkenan, tinggal sajalah di sini, karena dari hasil nujum nyata bagiku bahwa ALLAH memberkahi aku karena engkau."

AVB (2015)

Tetapi kata Laban kepadanya, “Jika kamu berkenan, tinggal sajalah di sini, kerana hasil daripada firasatku, ternyata betapa TUHAN memberkati aku kerana kamu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 30:27

Tetapi Laban
<03837>
berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
: "Sekiranya
<0518>
aku mendapat
<04672>
kasihmu
<05869> <02580>
! Telah nyata
<05172>
kepadaku, bahwa TUHAN
<03068>
memberkati
<01288>
aku karena
<01558>
engkau."

[<04994>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 30:27

Maka sahut
<0559>
Laban
<03837>
akan
<0413>
dia: Biar
<0518>
kiranya
<04994>
aku beroleh
<04672>
kasihan
<02580>
dari padamu
<05869>
, karena telah nyatalah
<05172>
kepadaku, bahwa Tuhan
<03068>
memberkati
<01288>
akan daku itupun oleh karenamu
<01558>
juga.
AYT ITL
Laban
<03837>
berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Aku mohon
<04994>
kepadamu, jika
<0518>
kamu berkenan
<04672> <02580> <05869>
, tinggallah denganku sebab aku telah mengamati tanda-tanda
<05172>
bahwa TUHAN
<03068>
memberkatiku
<01288>
karenamu
<01558>
.”
AVB ITL
Tetapi kata
<0559>
Laban
<03837>
kepadanya
<0413>
, “Jika
<0518>
kamu berkenan
<04672> <02580> <05869>
, tinggal sajalah di sini, kerana hasil daripada firasatku
<05172>
, ternyata betapa TUHAN
<03068>
memberkati
<01288>
aku kerana
<01558>
kamu.”

[<04994>]
HEBREW
Kllgb
<01558>
hwhy
<03068>
ynkrbyw
<01288>
ytsxn
<05172>
Kynyeb
<05869>
Nx
<02580>
ytaum
<04672>
an
<04994>
Ma
<0518>
Nbl
<03837>
wyla
<0413>
rmayw (30:27)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 30:27

Tetapi Laban berkata kepadanya: "Sekiranya aku mendapat kasihmu 1 ! Telah nyata kepadaku, bahwa TUHAN 2  memberkati aku karena engkau."

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA