TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 2:26-30

TSK Full Life Study Bible

2:26

Daniel(TB/TL) <01841> [Daniel.]

Sanggupkah(TB)/Dapatkah(TL) <0383> [Art.]

2:26

namanya Beltsazar:

Dan 1:7; [Lihat FULL. Dan 1:7]2:27

dapat(TB/TL) <03202> [cannot.]

2:27

yang ditanyakan

Dan 2:10; [Lihat FULL. Dan 2:10]; Kej 41:8; [Lihat FULL. Kej 41:8] [Semua]2:28

Allah(TB/TL) <0426> [a God.]

menyingkapkan(TB)/menyatakan(TL) <01541> [that revealeth.]

memberitahukan(TB)/memberitahu(TL) <03046> [maketh known. Chal. hath made known. in the.]

2:28

menyingkapkan rahasia-rahasia;

Kej 40:8; [Lihat FULL. Kej 40:8]; Yer 10:7; Am 4:13 [Semua]

akan datang.

Kej 49:1; [Lihat FULL. Kej 49:1]; Dan 10:14; Mat 24:6; Wahy 1:1; 22:6 [Semua]

tuanku lihat

Dan 4:5

tempat tidur

Mazm 4:4; [Lihat FULL. Mazm 4:4]

ialah ini:

Yeh 28:3; [Lihat FULL. Yeh 28:3]; Dan 1:20; [Lihat FULL. Dan 1:20] [Semua]


Catatan Frasa: DI SORGA ADA ALLAH YANG MENYINGKAPKAN RAHASIA-RAHASIA.


2:29

di ....... timbul ... dalam(TB)/terbitlah(TL) <05559 05922> [came into thy mind. Chal. came up.]

menyingkapkan(TB)/menyatakan(TL) <01541> [he that.]

2:29

akan terjadi.

Kej 41:25; [Lihat FULL. Kej 41:25]2:30

rahasia itu .............. rahasia(TB)/rahasia ini(TL) <01836 07328> [this secret.]

aku .................... tetapi(TB)/patik ....................... melainkan(TL) <0576 03861> [but.]

supaya maknanya diberitahukan .... raja ..... mengenal(TB)/kepada ..... tabirnya dimaklumkan ... tuanku .... diketahui(TL) <05922 03046 06591 04430 01701> [their sakes that shall make known the interpretation to the king. or, the intent that the interpretation may be made known to the king. and.]

2:30

telah disingkapkan

Yes 45:3; Dan 1:17; [Lihat FULL. Dan 1:17]; Am 4:13 [Semua]
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA