TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 4:36

TSK Full Life Study Bible

4:36

penuai telah menerima mendapat .......... sehingga .... penuai(TB)/menuai ... mendapat .......... supaya ....... menuai(TL) <2325 2983 2443> [he that reapeth receiveth.]

dan ......... sehingga penabur dan menabur(TB)/dan ........ supaya(TL) <2443 2532 4687> [both he that.]

4:36

ia mengumpulkan

Rom 1:13

yang kekal,

Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]


Catatan Frasa: BUAH UNTUK HIDUP YANG KEKAL.

Yohanes 12:24

TSK Full Life Study Bible

12:24

<3362> [Except.]

jikalau ................. jika(TB)/Jikalau ............... jikalau(TL) <1437> [if.]

12:24

dan mati,

1Kor 15:36
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA