TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 15:5

TSK Full Life Study Bible

15:5

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [A.M. 3239-3246. B.C. 765-758 the Lord.]

kusta(TB/TL) <06879> [so that.]

tinggal(TB)/duduklah(TL) <03427> [and dwelt.]

Yotam(TB/TL) <03147> [Jotham.]

menjalankan ... atas(TB)/memerintahkan(TL) <08199> [judging.]

15:5

Tuhan menimpakan

Kej 12:17; [Lihat FULL. Kej 12:17]

rumah pengasingan.

Im 13:46

Dan Yotam,

2Raj 15:7,32; 2Taw 27:1; Mi 1:1 [Semua]

mengepalai istana

Kej 41:40; [Lihat FULL. Kej 41:40]


Catatan Frasa: MENIMPAKAN TULAH KEPADA RAJA.TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA