Indeks Studi Peta     Indeks Nama Tempat
Studi Peta
Indo12

Kerajaan Babel

XY Nama Tempat TB G
B5 Alepo 0
C5 Arapka
0
C4 Ararat 3
C4 Arbela 0
B5 Arwad 2
C5 Asyur 153
C5 Babel 295
D5 Behistun 0
B5 Byblos 0
B5 Damsyik 60
C4 Danau Urmia 0
C4 Danau Van 0
C5 Dur Syarukin 0
C5 Efrat 62
D5 Ekbatana 0
C6 Erekh 2
C5 Gozan 5
C5 Habor 3
B5 Hamat 37
B5 Karkemis 3
B6 Laut Merah 0
A5 Laut Tengah 0
D5 Media 17
A6 Memfis 7
B5 Mizpa 46
C5 Niniwe 22
C5 Nipur 0
D6 Persia 37
B5 Rezef 2
B5 Ribla 12
C5 Sungai Efrat 0
C5 Sungai Habor 0
C5 Sungai Tigris 0
B5 Sungai Yordan 0
D5 Susan 21
B5 Tadmor 1
D6 Teluk Persia 0
C5 Tigris 2
C4 Urartu 0
C4 Urmia, Danau 0
D6 Ur 1
C4 Van, Danau 0
B5 Yerusalem 815
B5 Yordan 205
Hak cipta Studi Peta © ROHR Productions - bible.org (Edisi Cetak dan CD Panduan)


TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA