KERIBUTAN

Jumlah dalam TB : 13 dalam 13 ayat
(dalam OT: 6 dalam 6 ayat)
(dalam NT: 7 dalam 7 ayat)
Keluarga Kata untuk kata "keributan" dalam TB (33/12) : Keributan (6x/0x); ribut (26x/5x); Ributnya (1x/0x); keributan (0x/7x);
Hebrew : <01995> 3x; <06963 01995> 1x; <01999> 1x; <06963 01999> 1x;
Greek : <2351> 5x; <3792> 1x; <2906> 1x;
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

IBRANI

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<01995> 4 (dari 83)
Nwmh hamown or Nmh hamon (\\#Eze 5:7\\)
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) (Qal) murmur, roar, crowd, abundance, tumult, sound 1a) sound, murmur, rush, roar 1b) tumult, confusion 1c) crowd, multitude 1d) great number, abundance 1e) abundance, wealth
<06963> 2 (dari 507)
lwq qowl or lq qol
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) voice, sound, noise 1a) voice 1b) sound (of instrument) 2) lightness, frivolity
<01999> 2 (dari 2)
hlmh hamullah or (too fully) hlwmh hamuwllah (\\#Jer 11:16\\)
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) rushing, roaring, rainstorm, roaring sound, rushing sound
Dalam TB : keributan 2
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

YUNANI

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<2351> 5 (dari 7)
yorubov thorubos
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) a noise, tumult, uproar 1a) of persons wailing 1b) of a clamorous and excited multitude 1c) of riotous persons 2) a tumult, as a breach of public order
Dalam TB : keributan 5, ribut 1
<3792> 1 (dari 1)
oclopoiew ochlopoieo
Definisi : --v (verb)-- 1) to collect a crowd, gather the people together
Dalam TB : mengadakan keributan 1
<2906> 1 (dari 6)
kraugh krauge
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) a crying, outcry, clamour
Sembunyikan

Konkordansi PL

Nwmhh lwq <06963 01995> 1Sam 4:14 ... teriakan itu, bertanyalah ia: " Keributan apakah itu?" Lalu ...
Nwmhhw <01995> 1Sam 14:19 ... kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, ...
Nwmhh <01995> 2Sam 18:29 ... Jawab Ahimaas: "Aku melihat keributan yang besar, ketika Yoab ...
Mnwmhmw <01995> Yes 31:4 ... dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah TUHAN ...
hlwmh <01999> Yer 11:16 ... engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat Ia menyalakan api ...
hlmh lwq <06963 01999> Yeh 1:24 ... suara Yang Mahakuasa, seperti keributan laskar yang besar; kalau ...
Sembunyikan

Konkordansi PB

yorubov <2351> Mat 26:5 ... supaya jangan timbul keributan di antara rakyat."
yorubov <2351> Mrk 14:2 ... supaya jangan timbul keributan di antara rakyat."
oclopoihsantev <3792> Kis 17:5 ... di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka ...
yorubon <2351> Kis 20:1 Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil ...
yorubon <2351> Kis 21:34 ... itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui ...
kraugh <2906> Kis 23:9 Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat ...
yorubou <2351> Kis 24:18 ... tanpa orang banyak dan tanpa keributan .


TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA