TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Zefanya 1

  Boks Temuan
Judul
1:1 Firman TUHAN yang datang kepada Zefanya 1  bin Kusyi bin Gedalya bin Amarya bin Hizkia dalam zaman Yosia a  bin Amon, b  raja Yehuda.
Penghukuman pada hari TUHAN
1:2 "Aku akan menyapu bersih segala-galanya 2  dari atas muka bumi, c  demikianlah firman TUHAN. 1:3 Aku akan menyapu manusia dan hewan; d  Aku akan menyapu burung-burung di udara e  dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, f  demikianlah firman TUHAN. g  1:4 Aku akan mengacungkan tangan-Ku h  terhadap Yehuda 3  dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal i  dan nama para imam j  berhala, 1:5 juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit k  dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada TUHAN 4 , namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom, l  1:6 serta mereka yang berbalik m  dari pada TUHAN, yang tidak mencari n  TUHAN dan tidak menanyakan o  petunjuk-Nya." 1:7 Berdiam p  dirilah di hadapan Tuhan ALLAH! Sebab hari TUHAN 5  q  sudah dekat. Sungguh TUHAN telah menyediakan perjamuan korban r  dan telah menguduskan para undangan-Nya. 1:8 "Pada hari perjamuan korban TUHAN itu Aku akan menghukum s  para pemuka, para anak-anak t  raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. 1:9 Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu u  dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. v  1:10 Maka pada hari w  itu, demikianlah firman TUHAN, akan terdengar teriakan dari Pintu Gerbang Ikan x  dan ratapan y  dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. 1:11 Merataplah, z  hai penduduk perkampungan Lumpang! Sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap a  segenap penimbang perak. 1:12 Pada waktu itu Aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental b  seperti anggur di atas endapannya c  dan yang berkata dalam hatinya: TUHAN tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat 6 ! d  e  1:13 Maka harta kekayaannya akan dirampas f  dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya; apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. g " 1:14 Sudah dekat h  hari TUHAN i  yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali! Dengar, hari TUHAN pahit, pahlawanpun akan menangis. 1:15 Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan j  dan kesuraman, hari berawan dan kelam, k  1:16 hari peniupan sangkakala dan pekik tempur l  terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara m  penjuru yang tinggi. 1:17 Aku akan menyusahkan n  manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, o  sebab mereka telah berdosa kepada TUHAN. Darah mereka akan tercurah p  seperti debu dan usus mereka seperti tahi. q  1:18 Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan r  TUHAN, dan seluruh bumi akan dimakan habis s  oleh api cemburu-Nya; t  sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakan-Nya terhadap segenap penduduk bumi. u 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1  Full Life : ZEFANYA.

Nas : Zef 1:1

Zefanya bernubuat pada masa pemerintahan Yosia, raja Yehuda (640-609 SM). Bangsa itu sedang terjerat dalam kekerasan dan penyembahan berhala, dan dengan menghina mengabaikan Tuhan. Berita-Nya untuk bangsa itu mungkin diberikan sebelum gerakan pembaharuan di bawah pimpinan Yosia dan mungkin menjadi motivasi yang mendorong raja untuk meminta rakyatnya membaharui ketaatan kepada Allah dan hukum-Nya

(lih. Pendahuluan Zefanya).

[1:2]  2  Full Life : MENYAPU BERSIH SEGALA-GALANYA.

Nas : Zef 1:2-3

Zefanya mulai dengan mengumumkan datangnya hukuman Allah atas seluruh dunia. Karena sebagian besar umat manusia akan menolak untuk berbalik dari dosa-dosa mereka kepada Tuhan, Allah telah menetapkan suatu hari ketika Ia akan membinasakan baik semua orang fasik maupun dunia itu sendiri; masa itu akan menjadi masa kesesakan, penderitaan, kesulitan dan kerusakan (ayat Zef 1:15;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[1:4]  3  Full Life : TERHADAP YEHUDA.

Nas : Zef 1:4

Yehuda, umat Allah pada zaman Zefanya, tidak lama lagi akan mengalami murka Allah karena telah berpaling dari Tuhan, menyembah dewa-dewa lain, dan terlibat dalam kekerasan, korupsi, dan penipuan (ayat Zef 1:4-9).

[1:5]  4  Full Life : BERSUMPAH SETIA KEPADA TUHAN.

Nas : Zef 1:5

Banyak orang Yehuda ikut dalam berbagai bentuk agama lain sedangkan pada saat yang sama menyembah Tuhan yang Mahatinggi; perbuatan ini adalah penyembahan berhala dan jelas sekali jahat. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang mengaku menjadi pengikut-Nya, namun pada saat yang sama ikut dalam kegiatan penyembahan berhala, penuh dosa dan dursila. Hukuman menanti semua orang yang tidak memisahkan diri sebagai orang kudus bagi Tuhan

(lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[1:7]  5  Full Life : HARI TUHAN.

Nas : Zef 1:7

Nubuat ini pertama-tama diterapkan pada pembinasaan Yehuda oleh pasukan Babel pada tahun 605 SM, dan kedua pada hukuman Allah atas seluruh dunia dan semua bangsa pada akhir zaman (bd. Yes 2:12; 13:6,9; Yer 46:10; Yeh 13:5; Yoel 1:15; 2:1,

lihat cat. --> Yoel 1:15;

lihat cat. --> Am 5:18).

[atau ref. Yoel 1:15; Am 5:18]

Hari murka yang kedua masih akan datang (Rom 2:5), berhubungan dengan kedatangan Yesus Kristus pada akhirnya (Mat 24:29-33;

lihat cat. --> 1Tes 5:2).

[atau ref. 1Tes 5:2]

[1:12]  6  Full Life : TIDAK BERBUAT BAIK DAN TIDAK BERBUAT JAHAT.

Nas : Zef 1:12

Beberapa orang Yehuda memiliki pandangan deistik (pandangan bahwa Allah tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari manusia); mereka percaya Allah tidak akan menghukum dosa umat-Nya.

  1. 1) Orang yang mempunyai sikap ini akan menemukan pada hari penghakiman bahwa Allah sungguh minta pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang mereka tidak mau tinggalkan.
  2. 2) Kita juga perlu tahu bahwa Allah bukan menjauhkan diri atau tidak terlibat dalam kehidupan manusia; Ia akan memberikan upah kepada orang yang mencari Dia dan menghukum orang yang berbalik dari Dia dan mengikut kejahatan (lih. Rom 2:5-11).TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA