Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 3:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 3:1

Adapun ular 1  e  ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman f  ini jangan kamu makan buahnya, bukan?"

AYT (2018)

Ular adalah yang paling licik dari segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh TUHAN Allah. Dia berkata kepada perempuan itu, “Apakah Allah benar-benar berfirman, ‘Kamu tidak boleh makan dari pohon mana pun di taman ini?’”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 3:1

Sebermula, maka ular itu terlebih cerdik dari pada segala binatang di atas bumi yang telah dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu: Barangkali firman Allah begini: Jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini?

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 3:1

Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh TUHAN Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, "Apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini?"

TSI (2014)

Ular merupakan binatang yang paling licik di antara semua binatang liar yang diciptakan TUHAN Allah. Suatu hari, ular datang kepada perempuan dan bertanya, “Apa benar Allah berkata kepada kalian bahwa kalian tidak boleh makan buah-buahan dari pohon mana pun di dalam taman ini?”

MILT (2008)

Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430. Dan dia bertanya kepada wanita itu, "Benarkah Allah Elohim 0430 berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu?"

Shellabear 2011 (2011)

Ular adalah binatang yang lebih cerdik daripada segala binatang liar yang dijadikan ALLAH, Al-Khalik. Suatu kali, berkatalah ular kepada perempuan itu, "Sungguhkah Allah berfirman, 'Jangan kamu makan buah dari pohon apa pun dalam taman ini'?"

AVB (2015)

Ular memang lebih licik daripada mana-mana haiwan liar lain yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, “Adakah Allah benar-benar berfirman, ‘Jangan kamu makan buah daripada mana-mana pun pokok di dalam taman ini’?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 3:1

Adapun ular
<05175>
ialah
<01961>
yang paling cerdik
<06175>
dari segala
<03605>
binatang
<02416>
di darat
<07704>
yang
<0834>
dijadikan
<06213>
oleh TUHAN
<03068>
Allah
<0430>
. Ular itu berkata
<0559>
kepada
<0413>
perempuan
<0802>
itu: "Tentulah
<03588> <0637>
Allah
<0430>
berfirman
<0559>
: Semua
<03605>
pohon
<06086>
dalam taman
<01588>
ini jangan
<03808>
kamu makan
<0398>
buahnya, bukan?"
TL ITL ©

SABDAweb Kej 3:1

Sebermula, maka ular
<05175>
itu terlebih cerdik
<06175>
dari pada segala
<03605>
binatang
<02416>
di atas bumi
<07704>
yang telah
<0834>
dijadikan
<06213>
Tuhan
<03068>
Allah
<0430>
. Maka kata
<0559>
ular kepada
<0413>
perempuan
<0802>
itu: Barangkali
<0637>
firman
<0559>
Allah
<0430>
begini: Jangan
<03808>
kamu makan
<0398>
buah-buah segala
<03605>
pohon
<06086>
yang dalam taman
<01588>
ini?
AYT ITL
Ular
<05175>
adalah
<01961>
yang paling licik
<06175>
dari segala
<03605>
binatang
<02416>
di padang
<07704>
yang
<0834>
telah dijadikan
<06213>
oleh TUHAN
<03068>
Allah
<0430>
. Dia berkata
<0559>
kepada
<0413>
perempuan
<0802>
itu, “Apakah
<0637>
Allah
<0430>
benar-benar berfirman
<0559>
, ‘Kamu tidak boleh
<03808>
makan
<0398>
dari pohon
<06086>
mana pun
<03605>
di taman
<01588>
ini?’”
AVB ITL
Ular
<05175>
memang lebih licik
<06175>
daripada
<03605>
mana-mana haiwan
<02416>
liar
<07704>
lain yang
<0834>
dijadikan
<06213>
oleh TUHAN
<03068>
Allah
<0430>
. Ular itu berkata
<0559>
kepada
<0413>
perempuan
<0802>
itu, “Adakah
<0637>
Allah
<0430>
benar-benar berfirman
<0559>
, ‘Jangan
<03808>
kamu makan
<0398>
buah daripada mana-mana pun
<03605>
pokok
<06086>
di dalam taman
<01588>
ini’?”

[<01961>]
HEBREW
Ngh
<01588>
Ue
<06086>
lkm
<03605>
wlkat
<0398>
al
<03808>
Myhla
<0430>
rma
<0559>
yk
<03588>
Pa
<0637>
hsah
<0802>
la
<0413>
rmayw
<0559>
Myhla
<0430>
hwhy
<03068>
hve
<06213>
rsa
<0834>
hdvh
<07704>
tyx
<02416>
lkm
<03605>
Mwre
<06175>
hyh
<01961>
sxnhw (3:1)
<05175>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kej 3:1

Adapun ular 1  e  ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman f  ini jangan kamu makan buahnya, bukan?"

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 3:1

Adapun ular 1  2  ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah 4 . Ular itu berkata 3  kepada perempuan itu: "Tentulah Allah 4  berfirman 3 : Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?"

Catatan Full Life

Kej 3:1 1

Nas : Kej 3:1

Di dalam episode ini ular menyerang Allah melalui ciptaan-Nya. Dia menyatakan bahwa apa yang dikatakan Allah kepada Adam tidak benar (ayat Kej 3:3-4); akhirnya dia menyebabkan Allah mengutuk ciptaan-Nya termasuk umat manusia yang diciptakan menurut gambar-Nya itu (ayat Kej 3:16-19). "Ular" kemudian disebut sebagai Iblis (bd. Wahy 12:9; Wahy 20:2). Iblis jelas menguasai ular dan memakainya sebagai sarana dalam mengadakan pencobaan (bd. 2Kor 11:3,14; Wahy 20:2;

lihat cat. --> Mat 4:10

[atau ref. Mat 4:10]

mengenai Iblis).

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA