Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amsal 14:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ams 14:21

Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, x  tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. y 

AYT (2018)

Mereka yang menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah mereka yang berbelaskasihan kepada orang miskin.

TL (1954) ©

SABDAweb Ams 14:21

Barangsiapa yang mencelakan kawannya, ia itu berbuat dosa besar, tetapi yang tetap kasihnya akan dia dalam hal kerendahannya, ia itu beroleh berkat selamat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ams 14:21

Siapa menghina orang lain, berbuat dosa; siapa baik hati kepada orang miskin, akan bahagia.

TSI (2014)

Bila engkau meremehkan orang miskin, engkau berbuat dosa dan tidak berkenan di mata Allah.

MILT (2008)

Siapa yang menghina sesamanya berdosa, tetapi dia yang berkemurahan kepada orang miskin, berbahagialah dia!

Shellabear 2011 (2011)

Siapa menghina sesamanya manusia, berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang mengasihani fakir miskin.

AVB (2015)

Sesiapa yang menghina jirannya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang mengasihani fakir miskin.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ams 14:21

Siapa menghina
<0936>
sesamanya
<07453>
berbuat dosa
<02398>
, tetapi berbahagialah
<0835>
orang yang menaruh belas kasihan
<02603>
kepada orang yang menderita
<06041>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ams 14:21

Barangsiapa yang mencelakan
<0936>
kawannya
<07453>
, ia itu berbuat dosa
<02398>
besar, tetapi yang tetap kasihnya
<02603>
akan dia dalam hal kerendahannya
<06041>
, ia itu beroleh berkat selamat
<0835>
.
AYT ITL
Mereka yang menghina
<0936>
sesamanya
<07453>
berbuat dosa
<02398>
, tetapi berbahagialah
<0835>
mereka yang berbelaskasihan
<02603>
kepada orang miskin
<06041>
.
AVB ITL
Sesiapa yang menghina
<0936>
jirannya
<07453>
berbuat dosa
<02398>
, tetapi berbahagialah
<0835>
orang yang mengasihani
<02603>
fakir miskin
<06041>
.
HEBREW
wyrsa
<0835>
*Mywne {Myyne}
<06041>
Nnwxmw
<02603>
ajwx
<02398>
wherl
<07453>
zb (14:21)
<0936>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ams 14:21

Siapa menghina 1  sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan 2  kepada orang yang menderita.

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA