Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yudas 1:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yud 1:10

Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. z 

AYT (2018)

Akan tetapi, para penyesat ini menghujat hal-hal yang tidak mereka ketahui, yang hanya mereka ketahui berdasarkan naluri, seperti binatang yang tidak memiliki akal. Oleh hal-hal inilah mereka akan dihancurkan.

TL (1954) ©

SABDAweb Yud 1:10

Akan tetapi segala orang ini mengeji barang apa yang tiada diketahuinya, dan barang yang mereka itu mengerti dengan sebab keadaannya seperti makhluk yang tiada berakal, maka di dalam perkara itulah mereka itu binasa.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yud 1:10

Tetapi dengan penghinaan-penghinaan, orang-orang itu menyerang segala sesuatu yang mereka tidak mengerti. Mereka sama seperti binatang-binatang yang tidak berakal, yang mengetahui hal-hal dengan nalurinya. Tetapi justru hal-hal itulah yang menyebabkan kehancuran mereka.

TSI (2014)

Tetapi guru-guru palsu itu menghina apa saja yang tidak mereka mengerti. Dan hal-hal yang mereka bisa mengerti hanyalah hal yang dipelajari secara naluri— yaitu hal-hal yang juga diketahui oleh binatang-binatang yang tidak berakal. Dan justru hal-hal itulah yang membinasakan mereka.

MILT (2008)

Tetapi orang-orang ini, di satu sisi mereka menghujat sebanyak apa yang mereka tidak ketahui, di sisi lain mereka memahami sebanyak apa yang alamiah seperti halnya makhluk-makhluk yang tidak berakal, dalam hal ini mereka sedang dibinasakan.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, mereka ini menghujah apa saja yang tidak mereka ketahui, dan apa yang mereka pahami dengan naluri mereka seperti makhluk yang tidak berakal, itulah yang menyebabkan mereka binasa.

AVB (2015)

Sebaliknya, orang itu mencaci hal-hal yang langsung tidak difahami oleh mereka. Ada beberapa perkara yang diketahui mereka, tetapi seperti haiwan yang tidak berakal, mereka hanya mengetahui secara naluri, maka kerana itulah mereka binasa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yud 1:10

Akan tetapi
<1161>
mereka menghujat
<987>
segala sesuatu yang tidak
<3756> <0>
mereka ketahui
<1492>
dan justru apa yang mereka ketahui
<1987>
dengan
<1722>
nalurinya
<5447>
seperti
<5613>
binatang yang tidak
<0> <3756>
berakal
<249>
, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka.

[<3778> <3745> <3303> <3745> <1161> <2226> <5125> <5351>]
TL ITL ©

SABDAweb Yud 1:10

Akan tetapi
<1161>
segala orang ini
<3778>
mengeji
<3745> <987> <3745>
barang apa
<3745>
yang tiada
<3756>
diketahuinya
<1492>
, dan barang yang mereka itu mengerti dengan sebab keadaannya
<5447>
seperti
<5613>
makhluk
<249>
yang tiada berakal, maka di
<1722>
dalam perkara
<5125>
itulah mereka itu binasa
<5351>
.
AYT ITL
Akan
<3778>
tetapi
<1161>
, para penyesat ini
<3303>
menghujat
<987>
hal-hal yang
<3745>
tidak
<3756>
mereka ketahui
<1492>
, yang
<3745>
hanya mereka ketahui
<1987>
berdasarkan naluri
<5447>
, seperti
<5613>
binatang
<2226>
yang
<3588>
tidak memiliki akal
<249>
. Oleh
<1722>
hal-hal inilah
<5125>
mereka akan dihancurkan
<5351>
.

[<1161>]
GREEK
outoi
<3778>
D-NPM
de
<1161>
CONJ
osa
<3745>
K-APN
men
<3303>
PRT
ouk
<3756>
PRT-N
oidasin
<1492> (5758)
V-RAI-3P
blasfhmousin
<987> (5719)
V-PAI-3P
osa
<3745>
K-APN
de
<1161>
CONJ
fusikwv
<5447>
ADV
wv
<5613>
ADV
ta
<3588>
T-NPN
aloga
<249>
A-NPN
zwa
<2226>
N-NPN
epistantai
<1987> (5736)
V-PNI-3P
en
<1722>
PREP
toutoiv
<5125>
D-DPN
fyeirontai
<5351> (5743)
V-PPI-3P
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yud 1:10

Akan tetapi mereka menghujat 1  segala sesuatu yang tidak mereka ketahui dan justru apa yang mereka ketahui dengan 2  nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA