Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 16:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 16:1

Kemudian keluarlah undian bagi bani Yusuf 1 . Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata-mata air Yerikho, melalui padang gurun, q  yang naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel, r 

AYT (2018)

Undian bagi keturunan Yusuf keluar. Batas mereka dimulai dari Sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata air Yerikho sampai ke padang belantara, lalu naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 16:1

Arakian, maka bahagian bani Yusuf ditentukan dengan membuang undi menjadi demikian: Dari pada Yarden dekat dengan Yerikho, dari pada air Yerikho ke timur, lalu menerusi padang belantara yang naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Bait-el;

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 16:1

Garis-garis batas tanah yang ditunjuk untuk keturunan Yusuf, mulai dari Sungai Yordan dekat Yerikho, sebelah timur sumber-sumber air Yerikho sampai ke padang pasir. Dari Yerikho, garis itu naik sampai ke Betel di daerah pegunungan.

MILT (2008)

Dan undian bagi keturunan Yusuf meliputi dari sungai Yordan di Yerikho, sampai ke mata air Yerikho di sebelah timur, hingga ke padang gurun yang mencakup dari Yerikho sampai ke pegunungan Betel.

Shellabear 2011 (2011)

Undian bagi bani Yusuf keluar. Batas mereka dimulai dari Sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata air Yerikho, melewati padang belantara, lalu naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Bait-El.

AVB (2015)

Pembahagian berupa tanah milik bagi bani Yusuf yang mempunyai sempadan yang bermula dari Sungai Yordan di Yerikho, di sebelah timur mata air Yerikho, melintasi gurun, lalu naik dari Yerikho ke kawasan bukit-bukau dan ke Betel.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 16:1

Kemudian keluarlah
<03318>
undian
<01486>
bagi bani
<01121>
Yusuf
<03130>
. Batas mereka mulai dari sungai Yordan
<03383>
dekat Yerikho
<03405>
, di sebelah timur
<04217>
mata-mata air
<04325>
Yerikho
<03405>
, melalui padang gurun
<04057>
, yang naik
<05927>
dari Yerikho
<03405>
ke pegunungan
<02022>
, ke Betel
<01008>
,
TL ITL ©

SABDAweb Yos 16:1

Arakian
<03318>
, maka bahagian
<01486>
bani
<01121>
Yusuf
<03130>
ditentukan dengan membuang undi menjadi demikian: Dari pada Yarden
<03383>
dekat dengan Yerikho
<03405>
, dari pada air
<04325>
Yerikho
<03405>
ke timur
<04217>
, lalu menerusi padang belantara
<04057>
yang naik
<05927>
dari Yerikho
<03405>
ke pegunungan
<02022>
, ke Bait-el
<01008>
;
AYT ITL
Undian
<01486>
bagi keturunan
<01121>
Yusuf
<03130>
keluar. Batas mereka dimulai dari Sungai Yordan
<03383>
dekat Yerikho
<03405>
, di sebelah timur
<04217>
mata air
<04325>
Yerikho
<03405>
sampai ke padang belantara
<04057>
, lalu naik
<05927>
dari Yerikho
<03405>
ke pegunungan
<02022>
, ke Betel
<01008>
.

[<03318> <00>]
AVB ITL
Pembahagian
<01486>
berupa tanah milik bagi bani
<01121>
Yusuf
<03130>
yang mempunyai sempadan yang bermula
<03318>
dari Sungai Yordan
<03383>
di Yerikho
<03405>
, di sebelah timur
<04217>
mata air
<04325>
Yerikho
<03405>
, melintasi gurun
<04057>
, lalu naik
<05927>
dari Yerikho
<03405>
ke kawasan bukit-bukau
<02022>
dan ke Betel
<01008>
.

[<00>]
HEBREW
la
<01008>
tyb
<0>
rhb
<02022>
wxyrym
<03405>
hle
<05927>
rbdmh
<04057>
hxrzm
<04217>
wxyry
<03405>
yml
<04325>
wxyry
<03405>
Ndrym
<03383>
Powy
<03130>
ynbl
<01121>
lrwgh
<01486>
auyw (16:1)
<03318>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yos 16:1

Kemudian keluarlah undian bagi bani Yusuf 1 . Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata-mata air Yerikho, melalui padang gurun, q  yang naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel, r 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 16:1

Kemudian keluarlah 1  undian bagi bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata-mata air Yerikho, melalui padang gurun, yang naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel,

Catatan Full Life

Yos 16:1 1

Nas : Yos 16:1

(versi Inggris NIV -- "Bagian bagi bani Yusuf"). Tidak ada suku yang disebut dengan nama Yusuf, putra Yakub yang ke sebelas, karena bagiannya diberikan kepada dua orang putranya, Efraim dan Manasye (Kej 48:14-22). Akibatnya, Yusuf menerima dua bagian dari negeri itu karena Efraim dan Manasye merupakan dua suku yang terpisah dan lengkap.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA