Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 7:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 7:26

Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada-Nya. Mungkinkah pemimpin i  kita benar-benar sudah tahu, bahwa Ia adalah Kristus? j 

AYT (2018)

Akan tetapi, lihatlah, Dia berbicara secara terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa pun kepada-Nya. Mungkinkah para pemimpin itu benar-benar sudah mengetahui bahwa Dia adalah Kristus?

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 7:26

Tengoklah, Ia berkata-kata dengan bebasnya, maka mereka itu tiada berkata apa-apa kepada-Nya. Bolehkah jadi yang segala penghulu itu tahu dengan sesungguhnya bahwa Ia inilah Kristus?

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 7:26

Lihatlah Ia berbicara dengan leluasa di depan umum, dan tidak ada yang berkata apa-apa kepada-Nya! Apakah penguasa-penguasa kita mungkin sudah menyadari bahwa Ia ini Raja Penyelamat?

TSI (2014)

Tetapi lihat! Sekarang dia mengajar dengan bebas di depan umum, dan mereka tidak berbuat apa-apa kepada dia! Apakah mungkin para pemimpin kita sekarang sudah berubah pikiran dan menyadari bahwa dia adalah benar-benar Kristus?”

MILT (2008)

Dan lihatlah, Dia berbicara secara terbuka, dan mereka tidak berkata apa pun kepada-Nya. Jangan-jangan sesungguhnya para pemimpin itu telah mengenali bahwa Dia adalah benar-benar Mesias.

Shellabear 2011 (2011)

Lihatlah, Ia berbicara dengan bebasnya dan tidak ada satu hal pun yang mereka katakan kepada-Nya. Mungkinkah para pemimpin itu benar-benar telah mengakui bahwa Dia adalah Al Masih?

AVB (2015)

Lihatlah, Dia bercakap di hadapan orang ramai, tetapi mereka diam sahaja. Adakah para pemerintah itu benar-benar tahu bahawa Dia Kristus?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 7:26

Dan
<2532>
lihatlah
<1492>
, Ia berbicara
<2980>
dengan leluasa
<3954>
dan mereka
<2532>
tidak
<3762> <0>
mengatakan
<3004>
apa-apa
<0> <3762>
kepada-Nya
<846>
. Mungkinkah
<3379>
pemimpin
<758>
kita benar-benar
<230>
sudah tahu
<1097>
, bahwa
<3754>
Ia
<3778>
adalah
<1510>
Kristus
<5547>
?
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 7:26

Tengoklah
<1492>
, Ia berkata-kata
<2980>
dengan bebasnya
<3954>
, maka
<2532>
mereka itu tiada
<3762>
berkata
<3004>
apa-apa
<3762> <3379>
kepada-Nya
<846>
. Bolehkah
<3379>
jadi yang segala penghulu
<758>
itu tahu
<1097>
dengan sesungguhnya
<230>
bahwa
<3754>
Ia inilah
<3778>
Kristus
<5547>
?
AYT ITL
Akan tetapi
<2532>
, lihatlah
<1492>
, Ia berbicara
<2980>
secara terang-terangan
<3954>
dan
<2532>
mereka tidak
<3762> <0>
mengatakan
<3004>
apa pun
<0> <3762>
kepada-Nya
<846>
. Mungkinkah
<3379>
para pemimpin
<758>
itu benar-benar
<230>
sudah mengetahui
<1097>
bahwa
<3754>
Ia adalah
<1510>
Kristus
<5547>
?

[<3778>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
ide
<1492> (5657)
V-AAM-2S
parrhsia
<3954>
N-DSF
lalei
<2980> (5719)
V-PAI-3S
kai
<2532>
CONJ
ouden
<3762>
A-ASN
autw
<846>
P-DSM
legousin
<3004> (5719)
V-PAI-3P
mhpote
<3379>
ADV
alhywv
<230>
ADV
egnwsan
<1097> (5627)
V-2AAI-3P
oi
<3588>
T-NPM
arcontev
<758>
N-NPM
oti
<3754>
CONJ
outov
<3778>
D-NSM
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
o
<3588>
T-NSM
cristov
<5547>
N-NSM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 7:26

Dan lihatlah, Ia berbicara 1  dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada-Nya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu 2 , bahwa Ia adalah Kristus?

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA