Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 59:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 59:9

Sebab itu keadilan tetap jauh dari pada kami 1  dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan w  belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman.

AYT (2018)

Oleh karena itu, keadilan jauh dari kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami mengharapkan terang, tetapi melihat kegelapan; mengharapkan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 59:9

Maka sebab itu insaf jauhlah dari pada kita dan kebenaranpun tiada sampai kepada kita; bahwa kita menantikan terang, tetapi sesungguhnya ada kegelapan juga; kita menantikan terang cuaca, tetapi kita berjalan di dalam gelap gulita.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 59:9

Bangsa itu berkata kepada Allah, "Sekarang kami tahu mengapa Engkau tidak menyelamatkan kami dari orang-orang yang menindas kami. Kami menantikan terang, tetapi hanya ada kegelapan.

MILT (2008)

Oleh karena itulah keadilan menjadi jauh dari kami, dan kebenaran tidak mencapai kami. Kami menantikan terang, tetapi, tampaklah kegelapan. Menantikan kecerahan, tetapi kami berjalan dalam kesuraman.

Shellabear 2011 (2011)

Sebab itu keadilan jauh dari kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menantikan terang, tetapi hanya ada kegelapan, kami menantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman.

AVB (2015)

Oleh sebab itu keadilan jauh daripada kami dan perbenaran tidak sampai kepada kami. Kami menantikan cahaya, tetapi hanya ada kegelapan, kami menantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 59:9

Sebab itu
<03651> <05921>
keadilan
<04941>
tetap jauh
<07368>
dari
<04480>
pada kami dan kebenaran
<06666>
tidak
<03808>
sampai
<05381>
kepada kami. Kami menanti-nantikan
<06960>
terang
<0216>
, tetapi hanya kegelapan
<02822>
belaka, menanti-nantikan cahaya
<05054>
, tetapi kami berjalan
<01980>
dalam kekelaman
<0653>
.

[<02009>]
TL ITL ©

SABDAweb Yes 59:9

Maka sebab
<03651>
itu insaf
<04941>
jauhlah
<07368>
dari
<04480>
pada kita dan kebenaranpun
<06666>
tiada
<03808>
sampai
<05381>
kepada kita; bahwa kita menantikan
<06960>
terang
<0216>
, tetapi sesungguhnya
<02009>
ada kegelapan
<02822>
juga; kita menantikan terang cuaca
<05054>
, tetapi kita berjalan
<01980>
di dalam gelap gulita
<0653>
.
AYT ITL
Oleh karena
<05921>
itu
<03651>
, keadilan
<04941>
jauh
<07368>
dari
<04480>
kami dan kebenaran
<06666>
tidak
<03808>
sampai kepada
<05381>
kami. Kami mengharapkan
<06960>
terang
<0216>
, tetapi melihat
<02009>
kegelapan
<02822>
; mengharapkan cahaya
<05054>
, tetapi kami berjalan
<01980>
dalam kekelaman
<0653>
.
AVB ITL
Oleh
<05921>
sebab
<03651>
itu keadilan
<04941>
jauh
<07368>
daripada
<04480>
kami dan perbenaran
<06666>
tidak
<03808>
sampai
<05381>
kepada kami. Kami menantikan
<06960>
cahaya
<0216>
, tetapi
<02009>
hanya ada kegelapan
<02822>
, kami menantikan cahaya
<05054>
, tetapi kami berjalan
<01980>
dalam kekelaman
<0653>
.
HEBREW
Klhn
<01980>
twlpab
<0653>
twhgnl
<05054>
Ksx
<02822>
hnhw
<02009>
rwal
<0216>
hwqn
<06960>
hqdu
<06666>
wngyvt
<05381>
alw
<03808>
wnmm
<04480>
jpsm
<04941>
qxr
<07368>
Nk
<03651>
le (59:9)
<05921>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 59:9

Sebab itu keadilan tetap jauh dari pada kami 1  dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan w  belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 59:9

Sebab itu keadilan 1  tetap jauh dari pada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan 2  terang, tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman.

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 59:9-14 2

Nas : Yes 59:9-14

Yesaya melukiskan para pemohon syafaat sejati sebagai orang yang menyadari dirinya berdosa, mengakui dosa-dosanya, dan sangat sedih karena keadaannya yang tampaknya tidak tertolong lagi.

[+] Bhs. InggrisTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA