Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 28:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 28:16

Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. z  Tahun ini juga engkau akan mati, a  sebab engkau telah mengajak murtad b  terhadap TUHAN."

AYT (2018)

Karena itu, beginilah firman TUHAN, ‘Ketahuilah, Aku akan melenyapkanmu dari muka bumi. Tahun ini, kamu akan mati karena kamu telah mengucapkan pemberontakan melawan TUHAN.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 28:16

Sebab itu firman Tuhan demikian: Bahwasanya Aku kelak mengempaskan dikau dari atas bumi, maka pada tahun ini juga engkau akan mati, sebab telah kausuruh orang mendurhaka kepada Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 28:16

Karena itu TUHAN sendiri berkata bahwa engkau akan dilenyapkan-Nya dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menyuruh bangsa ini melawan TUHAN."

MILT (2008)

Oleh karena itu, beginilah TUHAN YAHWEH 03068 berfirman: Lihatlah, Aku akan menyingkirkan engkau dari muka bumi. Engkau akan mati pada tahun ini, karena engkau telah mengucapkan ketidaksetiaan terhadap TUHAN YAHWEH 03068."

Shellabear 2011 (2011)

Sebab itu beginilah firman ALLAH, Sesungguhnya, Aku akan mengenyahkan engkau dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau mengajak murtad terhadap ALLAH."

AVB (2015)

Oleh sebab itu beginilah firman TUHAN, ‘Sesungguhnya, Aku akan mengusir engkau dari muka bumi. Pada tahun ini juga engkau akan mati, kerana engkau mengajarkan pembelotan terhadap TUHAN.’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 28:16

Sebab itu
<03651>
beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
: Sesungguhnya
<02005>
, Aku menyuruh
<07971> <00>
engkau pergi
<00> <07971>
dari
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
. Tahun
<08141>
ini juga engkau
<0859>
akan mati
<04191>
, sebab
<03588>
engkau telah mengajak
<01696>
murtad
<05627>
terhadap
<0413>
TUHAN
<03068>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yer 28:16

Sebab
<03651>
itu firman
<0559>
Tuhan
<03068>
demikian
<03541>
: Bahwasanya
<02005>
Aku kelak mengempaskan
<07971>
dikau dari
<05921>
atas
<06440>
bumi
<0127>
, maka pada tahun
<08141>
ini juga engkau
<0859>
akan mati
<04191>
, sebab
<03588>
telah kausuruh
<05627>
orang mendurhaka
<01696>
kepada
<0413>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Karena
<03651>
itu, beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
, ‘Ketahuilah
<02005>
, Aku akan melenyapkanmu
<07971>
dari
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
. Tahun
<08141>
ini, kamu
<0859>
akan mati
<04191>
karena
<03588>
kamu telah mengucapkan
<01696>
pemberontakan
<05627>
melawan
<0413>
TUHAN
<03068>
.’”
HEBREW
hwhy
<03068>
la
<0413>
trbd
<01696>
hro
<05627>
yk
<03588>
tm
<04191>
hta
<0859>
hnsh
<08141>
hmdah
<0127>
ynp
<06440>
lem
<05921>
Kxlsm
<07971>
ynnh
<02005>
hwhy
<03068>
rma
<0559>
hk
<03541>
Nkl (28:16)
<03651>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 28:16

Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. z  Tahun ini juga engkau akan mati, a  sebab engkau telah mengajak murtad b  terhadap TUHAN."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 28:16

Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyuruh 1  engkau pergi dari muka bumi. Tahun 2  ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak 3  murtad 4  terhadap TUHAN."

Catatan Full Life

Yer 28:13-17 1

Nas : Yer 28:13-17

Hananya telah menipu umat itu sehingga mempercayai kebohongan; akibatnya, Yeremia menerima firman dari Tuhan yang menubuatkan kematian Hananya; dalam jangka dua bulan nabi itu wafat, yang menegaskan nubuat Yeremia. Hukuman untuk kemurtadan dan nubuat palsu itu berat. Semua pemimpin di dalam gereja yang bukan hamba Allah sejati pada suatu hari akan mengalami hukuman yang sama kerasnya.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA